prof. dr. sc. Ivana Bajakić
prof. dr. sc.
Ivana Bajakić

Ivana Bajakić (dj. Češljaš) rođena je 1975. u Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine, smjer financije. Kao stipendistica Vlade Republike Hrvatske magistrirala je 2000. godine na Sveučilištu u Lundu, Švedska, iz područja poslovnog prava EU-a i poslovnog upravljanja, s temom: The Mandatory Bid Rule – European Poison Pill: Analysis of the Proposed 13th Directive concerning takeover bids. Doktorirala je 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu: Problem regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravnih znanosti, znanstvena grana financijsko pravo.

Od 2000. do 2007. radila je u Švedskoj, kao znanstvena novakinja na Institutu za ekonomska istraživanja Sveučilišta u Lundu, i u Hrvatskoj, kao stručna suradnica u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija te kao savjetnica u Nacionalnom vijeću za konkurentnost. Od 2007. zaposlena je na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Upisana je u Upisnik znanstvenika pod registarskim brojem 292780. Izvodi nastavu za studente Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog centra za javnu upravu i javne financije te Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2014. sudjeluje kao gost predavač u izvođenju kolegija na dva Jean Monnet modula na diplomskom studiju Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta J. Dobrile u Puli.

            2018. postaje Jean Monnet profesorica i voditeljica Jean Monnet modula Financijska tržišta i regulacija u EU na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Stručno se usavršavala u Federalnom ministarstvu financija i Federalnom ministarstvu gospodarstva i tehnologije u Berlinu, Njemačka. Bila je voditeljica nekoliko domaćih znanstvenih projekata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te suradnica na nekoliko međunarodnih projekata Europske komisije, Sveučilišta u Lundu, Copenhagen Business School i USAID-a. Dobitnica je Rektorove nagrade te nekoliko domaćih i međunarodnih stipendija tijekom diplomskog i poslijediplomskog studija.

Više

URL službenih stranica na Webu:
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Technological Innovations in Support of Democratization of Public Administration and European Financial Regulatory Governance

Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
5th International Conference on Public Policy

THE 'INBETWEENERS’ IN THE BANKING UNION: INSIGHTS FROM THE EXPERIENCE OF ECB-CNB CLOSE COOPERATION

Božina Beroš, Marta ; Parać Vukomanović, Ivana ; Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
IMPACTEBU's international scientific workshop „European financial integration and EU Member States“

EU Financial Regulation and Markets-Beyond Fragmentation and Differentiation


Uredničke knjige, 2021.

ALL ACTION, NO TALK? DETERMINING THE EURO’S POLITICAL SALIENCE IN CROATIA

Grdović Gnip, Ana ; Božina Beroš, Marta ; Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
International Scientific Conference EU Financial Regulation and Markets: Beyond Fragmentation and Differentiation

Razvoj financijske regulacije i supervizije – Integracijski procesi europskih financijskih sustava

Ivana Bajakić
Autorske knjige, 2021.

REGULATING CROWDFUNDING IN THE EU – SAME RULES, SAME RESULTS? CASE STUDY OF CROATIA

Bajakić, Ivana ; Božina Beroš, Marta ; Grdović Gnip, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

All action, no talk? Determining euro’s political salience in Croatia

Grdović Gnip, Ana ; Božina Beroš, Marta ; Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Međunarodna znanstvena konferencija: “EU Financial Regulation and Markets: Beyond Fragmentation and Differentiation”

Transformation of financial regulatory governance through innovation facilitators - Case study of innovation hub in Croatian capital markets

Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
ECLIC International Scientific Conference “EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future

Transformation of financial regulatory governance through innovation facilitators - case study of innovation hub in Croatian capital markets

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
ECLIC International Scientific Conference: EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future (ECLIC 2020)

Capital Markets Union and European covered bonds initiative for upgrading capital markets in the New Member States

Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
“37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Socio Economic Problems of Sustainable Development”

CAPITAL MARKETS UNION AND EUROPEAN COVERED BONDS INITIATIVE FOR UPGRADING CAPITAL MARKETS IN THE NEW MEMBER STATES

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
37th International Scientific Conference on Economic and Social Development

FINANCIAL INTEGRATION OF THE NEW MEMBER STATES – CASE STUDY OF EU’S REGULATORY INITIATIVE ON FINANCIAL TECHNOLOGIES

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
3rd International Scientific Conference on Economics and Management (EMAN 2019)

Competitiveness Today: Is Croatia Addressing Ongoing Global Challenges?

Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
The Legal Framework for Economic Competitiveness: Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days

Alternativno rješavanje sporova: Slučaj Hrvatske danas

Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Međunarodna tripartitna naučna konferencija "Prednosti alternativnog rješavanja sporova"

Corruption persistence in postsocialist societies: Open secrets or underestimated aspects?

Savić, Zvonimir ; Šimić Banović, Ružica ; Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
3rd International Scientific Conference on Economics and Management (EMAN 2019)

GDPR implementation in Croatia: opportunities and threats for the private sector

Savić, Zvonimir ; Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
7th Bosnian and Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days "GDPR"

Competitiveness Today: Is Croatia Addressing Ongoing Global Challenges?

Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days: The Legal Framework for Economic Competitiveness

Examining Agency Governance In The EU Financial Sector – A Case-Study Of ESMA

Bajakić, Ivana ; Božina Beroš, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Corruption in transitional societies: perception, measurement and comparison

Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir ; Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
4TH SINO-EUROPEAN INTERNATIONAL FORUM 2017 "ERADICATING CORRUPTION WHILE STRENGTHENING THE RULE OF LAW AND PURSUING ECONOMIC GROWTH" Institute of Law, Shanghai Academy of Social Sciences& East China University of Political Science and Law & Faculty of Law, University of Zagreb,

What Can We Learn About Regulatory Agencies and Regulated Parties from the Empirical Study of Judicial Review of Regulatory Agencies’ Decisions? The Case of Croatia

Bajakić, Ivana ; Kos, Veseljka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

The role of clusters in economic development: Finnish example

Rancic, Nenad ; Bajakic, Ivana ; Pilipovic, Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Second International Scientific Conference - Social Change in the Global World

Enhancing the EU mode of governance in finance - ESMA as a role model?

Bajakić, Ivana ; Božina Beroš, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Conference on Public Policy

Political Economy of the EU Takeover Bid Directive with a reference to Croatian Takeover Regulation

Bajakić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2015.

EU CAPITAL MARKETS UNION AND IMPLICATIONS FOR THE SMALL MEMBER STATES – CASE OF CROATIA

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
ERAZ 2015 - Održivi ekonomski razvoj - savremeni i multidisciplinarni pristupi

Uloga političke ekonomije u obrazovanju pravnika

Bajakić, Ivana ; Kušeta, Fran
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Political Economy of the EU Takeover Bid Directive with a reference to Croatian Takeover Regulation

Bajakić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
2nd Annual International Conference on Business, Law and Economics

Prekodifikacija: Slučaj europske regulacije tržišta kapitala

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Europa i enciklopedija: Kultura i kodifikacija

EU Capital Markets Union and the Implications for the Small Member States – Case of Croatia

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Održivi ekonomski razvoj – suvremeni i multidisciplinarni pristupi - ERAZ 2015.

Bankovna unija i nova regulacija u procesu sanacije financijskih institucija u EU s osvrtom na Republiku Hrvatsku

Bajakić, Ivana ; Lalićević Trossat, Nataša
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Political Economy of the EU Takeover Bid Directive with a reference to Croatian Takeover Regulation

Bajakić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Second Annual International Conference on Business, Law & Economics

Financial crisis in Sweeden and Croatia in perspective of EMU-The Banking Union

Bajakić, Ivana ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
First International Scientific Conferance-Social Change in the Global World

An Empirical Study of Judicial Review of regulatory agencies' decisions in Croatia

Bajakić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
5th ECPR Regulatory Governance – Between Global and Local

An Empirical Study of Judicial Review of regulatory agencies' decisions in Croatia

Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
5th ECPR Regulatory Governance Conference - Between Global and Local

Nove ovlasti europskih financijskih regulatornih agencija - slučaj ESME

Bajakić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Razvoj regulatornih agencija uvjetovan gospodarskim ciklusima s osvrtom na američku i europsku regulaciju tržišta kapitala

Bajakić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Nove ovlasti europskih financijskih regulatornih agencija – slučaj ESME

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Globalizacija regulatornih agencija

Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Novosti u upravnom pravu i upravno-sudskoj praksi

Razvoj regulatora: od američkih regulatora komunalnih usluga do globalizacije regulatornih agencija

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije? Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

Prekodifikacija: slučaj europske regulative tržišta kapitala

Bajakić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Razvoj i učinci regulatornih agencija u SAD-u: Uspješan model za Europu?

Bajakić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Financijska kriza i nova financijska regulacija

Bajakić, Ivana ; Bajakić, Ratko
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Reforma sustava financijske supervizije u EU kao mjera protiv budućih financijskih kriza

Bajakić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Business Intelligence u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva

Bajakić, Ivana ; Patajac, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2007.

Business Intelligence u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva

Bajakić, Ivana ; Patajac, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Znanje i konkurentnost

Croatian Competitiveness Initiative

Češljaš-Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Competitiveness and Economic Growth

Corporate governance in transitional economies: Business groups in Croatia

Collin, Sven-Olof ; Češljaš-Bajakić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Radovi

Collin, S. i Češljaš-Bajakić, I., Business Group as an Organisational Form for Corporate Governance in Transitional Economies: The Case of Croatia, Journal of East European Management Studies, 7(2), str. 162.-186., 2002.

 

Bajakić, I., Razvoj i učinci regulatornih agencija u SAD-u: Uspješan model za Europu?, Zbornik Pravnog fakulteta, 60(2), 2010., str. 495.-527.

 

Bajakić, I. i Bajakić, R., Financijska kriza i nova regulacija, Hrvatska pravna revija, 3, 2010., str. 56.-66.

 

Bajakić, I., Revizija MiFID-a: Nova regulacija Dark Pool sustava?, Pravo u gospodarstvu, 49(2), str. 534.-554., 2010.

 

Bajakić, I., Reforma sustava financijske supervizije u EU kao mjera protiv budućih financijskih kriza, prihvaćeno za objavu u Pravo u gospodarstvu.

 

Bajakić, I. i Patajac, H., Business Intelligence u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva, objavljeno kao poglavlje u knjizi: Bušelić, M. i suradnici, Znanje i konkurentnost, Sveučilište J. Dobrile u Puli, Pula, 2007., str. 269.-299.

 

Češljaš-Bajakić, I., Corruption: Lessons from the West, u Zbornik radova Business Intelligence 2000.: 2. Hrvatska konferencija o pribavljanju, organiziranju i uporabi poslovnih informacija, str. 81.-99., ZAPi, Zagreb 2000.


Profesionalni interesi i članstva

Politička ekonomija

Poduzetništvo i menadžment


Izabrani projekti

- ACE Group "Influence of the Foreign Banks in Transition Economies", istraživački projekt pod pokroviteljstvom Europske komisije, Brussels, Belgija

- JE Austin, "Croatian Competitiveness Initiative", projekt pod pokroviteljstvom USAID-a, Hrvatska


Povijest zaposlenja

- Pravni fakultet u Zagrebu, od 2007.

- Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2004. - 2007.

- Nacionalno vijeće za konkurentnost, 2002. - 2004.

- Ministarstvo za europske integracije, 2000. - 2002.

- Institut za ekonomska istraživanja, Sveučilište u Lundu, Švedska, 1999. - 2000.

 

Nagrade i stipendije:

- Rektorova nagrada za najbolji seminarski rad izrađen na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, šk. god. 97/98.

- Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije za dodiplomski studij, 1996. - 1998.

- Stipendija Ministarstva za europske integracije za poslijediplomski studij u Švedskoj, 1999. - 2000.