Kaja Pavić, upr. pravnik
Kaja Pavić,
upr. pravnik

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 634
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 34
Katedra/služba:
Administrativni referent (službenik - radno mjesto III. vrste)