OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ekonomika poduzeća
Ekonomika poduzeća
Studij: Upravno-ekonomski - 5. semestar
Šifra: 123673
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Bajakić
prof. dr. sc. Nenad Rančić
Izvođači: prof. dr. sc. Ozren Pilipović - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ekonomika poduzeća Upravno-ekonomski - 5. semestar
5.0 123673
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Bajakić

utorak u 13.00 sati

Tkalčićeva 48-50
prof. dr. sc. Nenad Rančić

Utorak 13:00 h

Tkalčićeva 48-50, soba xx
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ozren Pilipović (Predavanja)

utorak 13:15-14:30  (uživo ili online - uz prethodnu najavu e-mailom) 

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
Literatura
Vranjican, S.,; Politička ekonomija; Pravni fakultet, Zagreb (2007), str. 39-72; 87-109; 187-324; 414-462
Mankiw, G.,; Osnove ekonomije; Mate (2006), str. 313-369
Opis predmeta
Uvod: Predmet i sadržaj ekonomike poduzeća. Odnos s drugim ekonomskim disciplinama te povezanost s ostalim društvenim znanostima (4h)
Pravne forme: obrt, društva kapitala, mješovita društva. (4h)
Upravljanje poduzećem (menadžment): stvaranje vrijednosti -cilj, faze upravljanja, zadaci upravljanja, organizacija, tehnike upravljanja. (4)
Upravljanje informacijama: izvori informacija, bilanca, račun dobiti i gubitka, mjesta stvaranja vrijednosti, efikasnost stvaranja vrijednosti, break-even analiza, menadžment informacijski sustavi (MIS). (4h)
Upravljanje financijskim kapitalom: kapital i imovina, financiranje i investicije, likvidnost, rentabilnost, leasing, factoring, izračuni vrijednosti poduzeća. (4h)
Upravljanje intelektualnim kapitalom: humani kapital, strukturalni kapital, organizacijski kapital, potrošački kapital, procjena intelektualnog kapitala, unapređivanje intelektualnog kapitala. (4h)
Proizvodnja: tipovi proizvodnje, organizacijske forme, proizvodni procesi, robotizacija proizvodnje. (2h)
Marketing: istraživanje tržišta, segmentiranje tržišta, proizvodi, životni ciklus proizvoda, analiza proizvodnog programa, strategije cijena proizvoda, distribucija, promocija, promidžba. (4h)
Ispitni rokovi
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.