PODUZETNIŠTVO I MENADŽMENT:
Poduzetništvo i menadžment
Obavijesti
Poštovani, Ovu obavijest možete pročitati pod MATERIJALI. Zbog tehničkih poteškoća oko web strane, informacije pod općim informacijama o predmetu - literatura ne razlikuju popis obavezne od dopunske literature, stoga pod OBAVIJESTI i u boljem formatu pod MATERIJALI možete pročitati popis obvezne i dopunske literature. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija): Hisrich, R., Peters, M. i Shepherd, D. „Poduzetništvo“, 7. izdanje, MATE, Zagreb, 2008. – odabrana poglavlja: 1, 3, 7.; str.: 2.-26., 54.-84., 196.-232. Certo, S. i Certo, S., „Moderni menadžment“, 10. izdanje, MATE, Zagreb, 2008. – odabrana poglavlja: 1, 6, 10, 14, 20.; str.: 2.-26., 132.-152.,226.-250.,324.-350.,478.-500. Dopunska literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija): Europska komisija (2014) „Poduzetništvo. Politike Europske unije. Nova industrijska revolucija.“, Bruxelles; dostupno na: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hr/enterprise_hr.pdf CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (2013) „Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2013. Uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2012.“, Zagreb, dostupno na: http://www.cepor.hr/Izvjesce%20o%20malim%20i%20srednjim%20poduzecima%202013_CEPOR.pdf Singer, S., Šarlija, N., Pfeifer, S., Oberman, S. (2012) „Što čini Hrvatsku (ne) poduzetničkom zemljom? GEM Hrvatska 2002-2011, Zagreb, dostupno na: http://www.cepor.hr/GEM-brosura-2002-2011.pdf WEF – World Economic Forum (2014) „The Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Competitive Europe“, Geneva, dostupno na: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Europe2020_CompetitivenessReport_2014.pdf European Commission (2012) „Building Entrepreneurial Mind-sets and skills in the EU“, Bruxelles; dostupno na: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies/documents/no.1_entrepreneurial_mindsets_en.pdf