Literatura za pripremanje ispita - dostupno u elektronskom obliku - kontaktirati na ruzica.mihelj@pravo.hr