prof. dr. sc. Maja Laklija
prof. dr. sc.
Maja Laklija

Maja Laklija rođena je 1980. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu. Godine 2004. diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu, na Pravnom fakultetu (Studijskom centru socijalnog rada). Poslijediplomski znanstveni studij iz teorije i metodologije socijalnog rada upisala je 2005., a u siječnju 2009. obranila disertaciju pod naslovom “Psihosocijalna obilježja udomitelja i iskustvo udomiteljstva djece“ te stekla titulu doktorice znanosti. Godine 2013. završila je poslijediplomski specijalistički studij iz supervizije u psihosocijalnom radu, a 2020. godine postala je i licenciranom metasupervizoricom. Godine 2012. upisuje edukaciji iz Gestalt psihoterapije koju provodi Institut za integrativnu gestalt terapiju iz Würzburga, Njemačka. Edukacija o kriznim intervencijama

U razdoblju od 2005. do 2007. bila je zaposlena kao suradnica na projektima Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj. Od veljače 2007. godine do danas kontinuirano je zaposlena na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju redovite profesorice vodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju socijalnog rada te sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz Psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, Prava djece,  Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz supervizije u psihosocijalnom radu te na doktorskom studiju iz Socijalnog rada i socijalne politike. Od akad. god. 2011/12 do 2020/21. sudjelovala je u izvođenju nastave na diplomskom studiju socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od veljače  2014. angažirana je u Savjetovalištu za studente Pravnog fakulteta.

Od 2014. izvršna je urednica časopisa Socijalne teme: Časopis za pitanja socijalnog rada i srodnih znanosti, a od ožujka 2020. članica uredništva Ljetopisa socijalnog rada (urednica područja kvalitativna istraživanja).

Članica je Hrvatske udruge socijalnih radnika (od 2015.-2019. članica upravnog odbora), Društva za psihološku pomoć (DPP), Hrvatskog društva za superviziju i organizacijski razvoj (HDSOR, članica upravnog odbora) i Udruge roditelja Korak po korak (članica upravnog odbora).

Sudjelovala je kao predstavnica Pravnog fakulteta u Zagrebu u brojnim radnim skupinama, te bila članica radnih skupina za izradu:  izvješća o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a (2011.),  Zakona o udomiteljstvu (2011.), Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine (2013/2014.), za provedbu i praćenje Plana razvoja udomiteljstva za djecu u RH (2016.),  za izradu Nacrta prijedloga Zakona o udomiteljstvu (2017/2018), Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu (2021./2022.) te Nacrta prijedloga Nacionalnog plana za prava djece u RH za razdoblje od 2021. do 2026. godine (2021./2022.).

Područja njenog praktičnog, nastavnog i istraživačkog rada između ostalog, vezuje se uz područje socijalnog rada s obitelji, te socijalnu skrb za djecu, s posebnim fokusom na djecu u alternativnoj skrbi.

PROJEKTI

U razdoblju od veljače 2007. godine do danas je aktivno sudjelovala na više znanstveno-istraživačka projekta:

“Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske (066-0661686-1431), voditelj projekta prof.dr.sc. Marina Ajduković, Pravni fakultet, Zagreb - sudjelovala u projektnim aktivnostima kao vanjski suradnik (objava članaka i izrada doktorata);

 «Funkcioniranje i osnaživanje obitelji pod rizikom u Republici Hrvatskoj» (066-0661686-1433), voditelj projekta doc.dr.sc. Slavica Blažeka Kokorić, Pravni fakultet, Zagreb – od veljače 2007. sudjelovala u projektnim aktivnostima kao vanjski suradnik, a od 15. lipnja 2009. članica istraživačkog tima na projektu.

„Stanje i perspektive razvoja udomiteljstva za djecu i mlade s problemima u ponašanju” (voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, Sveučilište u Zagrebu, kratkoročna financijska potpora istraživanju za 2019.), članica istraživačkog tima

„Suočavanje obitelji i parova sa stresnim iskustvima - jačanje otpornosti” (voditeljica projekta izv. prof. dr.sc. Maja Laklija, Sveučilište u Zagrebu, kratkoročna financijska potpora istraživanju za 2020.), voditeljica projekta ž

“Indikatori kvalitete života i uključenosti u zajednicu korisnika sustava socijalne skrbi” (voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, Sveučilište u Zagrebu, kratkoročna financijska potpora istraživanju za 2021.), članica istraživačkog tima

„Socijalne usluge za ranjive skupine: dostupnost, održivi razvoj i standardi kvalitete“ voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Opačić, Sveučilište u Zagrebu, kratkoročna financijska potpora istraživanju za 2022.), članica istraživačkog tima

Do danas je aktivno sudjelovala na više stručnih projekata:

 • 2010.-2011. suradnica na projektu „Zajedničkim naporima do ostvarenja dječjih prava u Hrvatskoj“, Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece, The Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF) i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi; voditeljica projekta: dipl. soc. radnica Ankica Milić
 • 2010.-2013. suradnica na programu „Kvalitetno udomiteljstvo za sretno djetinjstvo“ , SIRIUS–Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje i Ministarstvo socijalne politike i mladih,
 • 2012.-2013. suradnica na projektu „Situacijska analiza položaja djece s teškoćama u razvoju smještena u institucije“, UNICEF Ureda za Hrvatsku, u partnerstvu s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom i Pravnim fakultetom u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, voditeljica doc.dr.sc. Ana Wagner-Jakob
 • 2013.–2014. suradnica na projektu „Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu“, Hrvatski savez gluho-slijepih osoba Dodir, u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Studijskim centrom socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. IPA komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala; voditeljica projekta: Tajana Uzun
 • 2013.-2015. suradnica na projektu „Falefos-Family learning in foster families», SIRIUS-Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, međunarodni projekt
 • 2013.-2015. suradnica na projektu „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“, UNICEF, MSPM i DPP, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Marina Ajduković
 • 2014.- suradnica na projektu "Edukacijsko supervizijski rad sa stručnim djelatnicima u sustavu socijalne skrbi", Udruga "Poticaj", Ministarstvom socijalne politike i mladih,  voditelj projekta prof.dr.sc. Josip Janković
 • 2014.-2016. suradnica na projektu „Competence Development For Carers And Educators Of Children In Foster Care In The Context Of Transition From Institutional To Community Based Care“, SIRIUS–Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, međunarodni projekt, Erasmus+
 • 2017.2020. Udruga „Korak po korak“, projekt „Mama je mama“ financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku istraživač, edukator
 • 2017.2020. Udruga „Na drugi način“, projekt „Priprema za posvojenje – podrška posvojiteljskim obiteljima“ financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predavač i supervizor
 • 2017.2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i spcijalnu politiku i UNICEF, u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika "Za sanžniju obitelj", edukator, metasupervzor
 • 2020.2023. Udruga roditelja „Korak po korak“ u sklopu projektat „Mama je mama“ kreiranje predavanja, izrada popratnih materijala i vođenje edukacije za stručnjake iz sustava zdravstva, socijalne skrbi te odgojno-obrazovnog sustava pod naslovom „Maloljetničke trudnoće i roditeljstvo izazovi u radu i mogućnosti“, financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • 2020.2023. Udruga „Na drugi način“, projekta „Roditeljstvo na drugi način – podrška posvojiteljskim obiteljima“, financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike supervizor i predavač.

STRUČNE AKTIVNOSTI

 • 2014.-  do danas - Savjetovalište za studente Pravnog fakulteta, savjetovateljica
 • 2013-2014 - članica radne skupine za izradu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine
 • 2011. članica radne skupine za izradu ,,Zakona o udomiteljstvu" kao predstavnica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog centra za socijalni rad
 • 2011. članica radne skupine za izradu izvješća o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a, kao predstavnica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog centra za socijalni rad
 • 2005.- 2014. – UNICEF, stručni suradnik/konzultant  na projektima, supervizor
 • 2003 – do danas ”Poticaj”- Udruga za poticanje kvalitetnog razvoja djece i mladeži, Nazorova 51, Zagreb – članica udruge

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2004

Godina doktoriranja: 2009

Na katedri od: 2007

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
+38514895-819
Adresa:
Nazorova 51, soba 18
Katedra/služba:
Područja socijalnog rada
Konzultacije:

Po prethodnom dogovoru na e-mail: maja.laklija@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Procjena različitih dimenzija kvalitete partnerskih odnosa kod polaznika zaručničkih tečajeva

Blažeka Kokorić, Slavica ; Volenik, Antun ; Laklija, Maja
Radovi u postupku objavljivanja, 2023.

Provjera faktorske strukture hrvatske verzije Upitnika suočavanja parova sa stresom u partnerskom odnosu

Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Volenik, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2023.

Udomiteljstvo djece od strane osoba homoseksualne orijentacije – što istraživanja govore

Šarčević, Suzana ; Laklija, Maja ;
Poglavlja u knjigama, 2022.

PROCES UPARIVANJA I PRIPREME UDOMITELJA I DJETETA NA SMJEŠTAJ − U KOJU UDOMITELJSKU OBITELJ SMJESTITI DIJETE?

Laklija, Maja ; Brkić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Različiti modeli edukacije udomitelja i njihova uloga u osiguravanju kvalitetne skrbi za djecu u udomiteljskoj skrbi

Bogović, Katarina ; Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica
Stručni radovi, 2022.

UDOMITELJSTVO TRUDNICA ILI RODITELJA S DJETETOM IZ PERSPEKTIVE STRUČNJAKA

Laklija, Maja ; Vladić, Antonia ; Stanić Silvija
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

SUPERVIZIJA UDOMITELJA – PERSPEKTIVE UDOMITELJA DJECE

Laklija, Maja ; Rogić Šneperger, Ljiljana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
Druga međunarodna znanstvena konferencija „Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup“,

Provjera faktorske strukture i metrijskih karakteristika modificirane verzije instrumenta „Fleksibilnost granica radne i obiteljske uloge“

Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Analiza različitih aspekata partnerskih odnosa kod polaznika zaručničkih tečajeva i važnost vjere u njihovu životu

Volenik, Antun ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

PROVJERA FAKTORSKE STRUKTURE HRVATSKE VERZIJE UPITNIKA „FLEKSIBILNOST GRANICA RADNE I OBITELJSKE ULOGE“

Laklija, Maja, Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Međunarodno posvojenje – moguće zloupotrebe instituta i važnost zaštite prava djeteta na razvoj kulturnog identiteta

Laklija, Maja ; Šagi, Andreja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Institutionalization of Children with Disabilities in Croatia: Social Workers' Perspectives

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Cheatham, Leah
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
Society for Social Work and Research 24th Annual Conference - Reducing Racial and Economic Inequality

Institutionalization of Children with Disabilities in Croatia: Social Workers' Perspectives

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Leah P. Cheatham
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Proces pripreme djeteta za posvojenje iz perspektive stručnjaka

Zurak, T., Laklija, Maja
Poglavlja u knjigama, 2020.

Experiences of Placement Breakdown among Children and Youth with Behavioural Difficulties in the Foster Care System in Croatia

Galić, Ivana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Laklija, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
5th International Conference on New Findings On Humanities and Social Sciences

SUPERVIZIJA VODITELJA MJERE STRUČNE POMOĆI RODITELJIMA U ZAŠTITI DOBROBITI DJETETA - POGLED IZ TRIJU PERSPEKTIVA

Laklija, Maja ; Ajduković, Marina ; Aladrović, Alenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Uloga socijalnih radnika zaposlenih na odjelima psihijatrije i čimbenici koji utječu na njihovu spremnost na uključivanje u superviziju

Laklija, Maja, Zlomislić, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Socijalni rad u zdravstvu – pogled iz kuta socijalnih radnika zaposlenih u bolnicama

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Faktorska struktura i metrijske karakteristike upitnika "Suočavanje s negativnim ponašanjima na radnom mjestu" na uzorku policijskih službenika i službenica

Radošević, Željka ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Employed Parents' Perception of Family-Supportive Work Environment

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Laklija, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2019)

Analiza prava i skrbi za djecu bez roditeljske skrbi i pod rizikom gubitka roditeljske skrbi - za razdoblje 2011-2017(18) - Ključni nalazi i preporuke

Laklija, Maja
, 2019.

Socijalni rad na odjelima psihijatrije i potreba za supervizijom

Zlomislić, Dunja ; Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
4. hrvatska konferencija o superviziji Supervizija za suvremene prakse

Strategija HDSOR-a - ogledalo potreba i očekivanja članova

Laklija, Maja ; Daniel, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
4. hrvatska konferencija o superviziji Supervizija za suvremene prakse

Supervizijsko putovanje u Ukrainu i škrinja s blagom koju smo donijele

Urbanc, Kristina ; Laklija, Maja ; Pantić, Zdenka ; Matić, Višnjsa
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
4. hrvatska konferencija o superviziji Supervizija za suvremene prakse

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF SOCIAL WORKERS' ACTIVITIES IN THE FIELD OF WORK WITH CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES AND THEIR FAMILIES

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2018)

Uloga savjetovanja kao metode podrške za studentsku populaciju

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih: Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda

Iskustva komunikacije s roditeljima djece s teškoćama u razvoju i socijalnim radnicima iz rakursa pedijatara

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
13. kongresa Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem ; 12. kongres pedijatrijskog društva HUMS-a

Doživljaja iskustva bivanja na smještaju u udomiteljskoj skrbi te okolnosti prekida smještaja – perspektiva djece s iskustvom prekida udomiteljske skrbi

Laklija, Maja ; Petrović, Lidija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Bake i djedovi – uloga u skrbi za djecu u obitelji

Klepić, Suzana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Udomiteljstvo iz perspektive udomitelja Roma u romskim naseljima u Međimurskoj županiji

Krčar, Mateja ; Laklija , Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Udomiteljstvo djece s problemima u ponašanju iz perspektive stručnjaka

Čičak, Ivana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Kretanje broja djece na smještaju u ustanovama za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi -kako protječe proces deinstitucionalizacije

Petrović, Lidija ; Laklija, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi

Factors that Contribute and Prevent the Institutionalization of Children with Disabilities

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

CHALLENGES OF FOSTER CARE FOR CHILDREN WITH BEHAVIOR DISORDERS FROM THE PERSPECTIVE OF EXPERTS

Laklija, M, Čičak, I,
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Assessment of Metric Characteristics of Coping Strategies Scale in Dealing with Negative and Harassment Behavior at Workplace in Police Profession

Radošević, Željka ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

BEING A ROMA FOSTER PARENT IN CROATIA

Krčar, Mateja ; Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT - JOINT CONFERENCE OF ICSD AND ICSD EUROPEAN BRANCH

ŠTO JE SUSTAV MOGAO ILI TREBAO UČINITI DRUGAČIJE KAKO BI SE PREVENIRALE SITUACIJE PREKIDA UDOMITELJSKE SKRBI ZA POJEDINO DIJETE? – PERSPEKTIVE UDOMITELJA

Petrović, Lidija ; Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
VIII. Konferencija socijalnih radnika: Socijalni rad u svijetu promjena

POLOŽAJ I IZAZOVI RADA SOCIJALNIH RADNIKA ZAPOSLENIH NA ODJELIMA PSIHIJATRIJE

Zlomislić, Dunja ; Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
VIII. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA -Socijalni rad u svijetu promjena

Deinstitutionalization process of the welfare system for children with disabilities in Croatia – challenges and perspectives

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
SGEM Vienna 2016 HOFBURG International Conference.

How to improve protecton of children's rights to family life? - difficulties in realisation of out of institution care for children with specific risks

Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Žabarović, Ines
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
SGEM Vienna 2016 HOFBURG International Conference.

Doživljaj programa „Škola za posvojitelje“ - perspektive sudionika i voditeljica programa

Barać, Jelena ; Laklija, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Kako smo postali obitelj II Posvojenje – dio moje priče

Children’s Rights and Early Intervention in Croatia

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
International Society on Early Intervention Conference

Socijalna podrška u sustavu zdravlja − iskustva majki nedonoščadi

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Lazaneo, Josipa
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Profesionalizacija udomiteljstva - što kažu udomitelji?

Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj - stabilno društvo, Obitelj u fokusus socijalnog rada

Okolnosti izdvajanja djece s teškoćama u razvoju iz obitelji i smještaja u institucije

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj - stabilno društvo, Obitelj u fokusus socijalnog rada

Children’s Rights and Early Intervention in Croatia

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
International Society on Early Intervention Conference

Inicijalna procjena potreba u slučajevima nasilja u obitelji iz perspektive korisnika i stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb

Dominiković Šafranić, Sunčica ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora iz perspektive supervizanata iz sustava socijalne skrbi

Forko, Davorka ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Vršnjačka pomoć – iz perspektive vršnjaka pomagača

Arić, Katarina ; Laklija, Maja
Stručni radovi, 2015.

Children with disabilities in Croatia a three-point perspective

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH, ECSWR 2015 - RE-VISIONING SOCIAL WORK WITH INDIVIDUALS, COLLECTIVES AND COMMUNITIES: SOCIAL WORK RESEARCH

The welfare centres experts experience on interventions for child protection in high conflict divorce situations

Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Žic, Iva, Špančić, Lidija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH, ECSWR 2015 - RE-VISIONING SOCIAL WORK WITH INDIVIDUALS, COLLECTIVES AND COMMUNITIES: SOCIAL WORK RESEARCH

"Stanje prava djece koja odrastaju bez odgovarajuće roditeljske skrbi"

Petrović, Lidija ; Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup, Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva VI:, Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi

Individualno planiranje za potrebe djeteta u udomiteljskoj obitelji

Laklija, Maja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Comparative analyze of foster care for adults in Republic of Croatia and Republic of Macedonia

Laklija, Maja ; Ilievski, Vladimir
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Individualno planiranje u socijalnom radu

Karačić, Štefica ; Kletečki Radović, Marijana ; Krušelj-Gača, Nataša ; Laklija, Maja ; Milas Klarić, Ivana ; Mužinić, Lana ; Rusac, Silvia ; Sladović Franz, Branka ; Urbanc, Kristina
Udžbenik, 2015.

Procjenjivanje razvojnih rizika djeteta

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Laklija, Maja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Iskustvo udomiteljstva odraslih osoba s duševnim smetnjama iz perspektive udomitelja

Laklija, Maja ; Barišec, Ana
Stručni radovi, 2014.

Neke odrednice zadovoljstva socijalnom podrškom njegovatelja osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Iskustvo socijalne podrške u sustavu socijalne skrbi i zdravlja majki prijevremeno rođene djece

Lazaneo, Josipa ; Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
6. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA: SOCIJALNI RAD U VRIJEME SOCIJALNE I EKONOMSKE KRIZE

Izazovi individualnog planiranja za potrebe djeteta u udomiteljskoj skrbi

Laklija, Maja
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2014.
Internacionalna konferencija: Izazovi hraniteljstva na početku 21. veka – iskustva koja kreiraju budućnost

Iskustvo rada socijalnih radnika s romskim obiteljima

Elijaš, Mirna ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Doživljaj poteškoća u radu voditelja mjera stručne pomoći roditeljima u nadležnosti centara za socijalnu skrb

Ajduković, Marina ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Motivi uključivanja i očekivanja od supervizije voditelja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb

Ajduković, Marina ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu-kvalitativno istraživanje

Urbanc, Kristina ; Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Branica, Vanja
, 2014.

Male kreativne socijalizacijske skupine

Janković, Josip ; Begić, Anita ; Laklija, Maja
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2013.
Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem ˝Modeli rada s osobama s invaliditetom˝

Grupa kao medij za rad s djecom s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama i njihovim roditeljima

Laklija, Maja ; Janković, Josip ; Čorlukić, Mirko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2013.
Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem ˝Modeli rada s osobama s invaliditetom˝

FOSTER CARE FOR ADULTS AND ELDERLY PERSONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Laklija, Maja ; Rusac, Silvia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
International Conference: ACTIVE AGEING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITY

Iskustvo voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i potreba za supervizijom

Laklija, Maja
Magistarski radovi, 2013.

Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji

Laklija, Maja ; Sladović Franz, Branka
Autorske knjige, 2013.

Usklađivanje radnih i obiteljskih uloga socijalnih radnica

Perić, Ivana ; Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
VI. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA- “Profesija socijalnog rada, identitet, integritet i realitet”

Strategije suočavanja kod roditelja djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Iskustvo provedbe malih kreativnih socijalizacijskih skupina u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Čorlukić, Mirko ; Laklija, Maja
Poglavlja u knjigama, 2013.

Access to social rights and persons with disabilities

Žganec, Nino ; Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Access to social rights and persons with disabilities

Žganec, Nino ; Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Potreba za supervizijom i spremnost na uključivanje u superviziju voditelja mjere nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi

Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
3. konferencija o superviziji: Postignuća i izazovi razvoja supervizije

Doprinos socio-demografskih i psiho-socijalnih obilježja udomitelja objašnjenju motiva udomitelja za bavljenje udomiteljstvom djeteta

Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

The role of social support in inclusion of families raising children with disabilities

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Percepcija sukoba radne i obiteljske uloge u kontekstu nekih obilježja obitelji i posla

Janković, Josip ; Laklija, Maja ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Specijalizirano udomiteljstvo djece s teškoćama u razvoju – iskustva udomitelja

Laklija, Maja ; Vukelić, Natalija ; Milić Babić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Strategije suočavanja članova obitelji oboljelih od Alzheimerove bolesti

Rusac, Silvia ; Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Percipirana važnost pojedinih karakteristika djeteta i spremnosti udomitelja da udome dijete iz pojedine kategorije

Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8. međunarodni znanstveni skup - Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima Research in Education and Rehabilitation Sciences

Razlike u doživljaju kvalitete života i socijalne podrške udomitelja obzirom na iskustvo udomiteljstva djece s teškoćama u razvoju

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8. međunarodni znanstveni skup - Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Qualitative methods in research of foster care – What can we learn from qualitative research?

Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
6th International Foster Care Network Conference

Iskustvo provedbe UNICEF-ovog projekta međugeneracijske solidarnosti „Seka i Braco“

Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. Konferencije socijalnih radnika: Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Socijalna podrška njegovatelja članova obitelji oboljelih od demencije

Laklija, Maja ; Rusac, Silvia ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. Međunarodna konferencije socijalnih radnika:Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji

Laklija, Maja ; Alebić, Josip
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Review of foster care research and projects in Croatia

Laklija, Maja ; Jeđud Borić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
6th International Foster Care Network Conference Zagreb

Obrasci društvenosti i percepcija izvora neformalne socijalne podrške u Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Razlike u doživljaju usamljenosti i socijalne podrške kod djece niže osnovnoškolske dobi

Blažeka Kokorić, Slavica ; Laklija, Maja ; Jutriša, Ivanka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Grupa kao medij za rad s djecom s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama i njihovim roditeljima

Laklija, Maja ; Janković, Josip ; Čorlukić, Mirko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem: Modeli rada s osobama s invaliditetom

Žrtve mobbinga i indikatori stresa na radnom mjestu

Janković, Josip ; Laklija, Maja ; Buljevac, Marko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2011.
Peti hrvatski žrtvoslovni kongres „Žrtva znak vremena“

Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva

Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Supervizijski stil i komunikacijski procesi u superviziji iz perspektive supervizora

Laklija, Maja ; Kolega, Maja ; Božić, Tončica ; Mesić, Margareta
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Modeli udomiteljstva u Europi

Laklija, Maja
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna konferencija „Modeli udomiteljstva“

Spremnosti udomitelja za bavljenja udomiteljstvom i doživljaj vlastite uloge udomitelja u suradnji sa centrima za socijalnu skrb

Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Povezanost ranih roditeljskih poruka i nepoželjnih oblika ponašanja djece osnovnoškolske dobi

Janković, Josip ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Skrb za člana obitelji oboljelog od Alzheimerove bolesti: dnevne aktivnosti, suočavanje sa stresom i zdravlje njegovatelja

Milić Babić, Marina ; Rusac, Silvia ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Studijsko putovanje: Dječja prava u Europi

Laklija, Maja ; Debeljak, Tina
, 2010.

Prvo preliminarno istraživanje o zdravlju njegovatelja člana obitelji oboljelog od Alzheimerove bolesti : implikacije na sustav zdravstva i socijalne skrbi

Laklija, Maja ; Rusac, Silvia ; Milić Babić, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
2nd International Conference "Vallis Aurea Focus on regional development" (2 ; 2010)

Mobbing - osobni, obiteljski i radni problem i njegova prevencija

Laklija, Maja ; Janković, Josip
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Stress coping in carers for people with Alzheimer's disease

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
5th Croatian Congress on Alzheimers Diseases

Zahtjevi dnevnih aktivnosti u skrbi za člana obitelji oboljelog od Alzheimerove bolesti

Rusac, Silvia ; Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne iskljujučenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Uloga udomitelja djece u sustavu socijalne skrbi

Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne iskljujučenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Rad s djecom s motoričkim teškoćama s ciljem preveniranja utjecaja rizičnih činitelja – primjer projekta udruge“ Poticaj“

Laklija, Maja ; Mihanović, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne iskljujučenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Doživljaj roditeljskog prihvaćanja/odbacivanja u kontekstu različih socio-ekonomskih uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Susreti udomljene djece s roditeljima- Savjeti za udomitelje/ice i stručnjake/stručnjakinje u udomiteljsktvu djece

Laklija, Maja
, 2010.

Strategije suočavanja sa stresom kod njegovatelja osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
5. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem

Par crtica iz prvog istraživanja na populaciji udomitelja na području Republike Hrvatska

Laklija, Maja
, 2010.

Neki aspekti skrbi o članu obitelji oboljelom od Alzheimerove bolesti

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Psihosocijalna obilježja udomitelja i iskustvo udomiteljstva djece

Laklija, Maja
Doktorske disertacije, 2009.

Family cohesion and attached parenthood as the correlates of social outcomes of youth.

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
ENSACT Joint European Conference Social action in Europe : different legacies &common challenges? (1 ; 2009)

Recommendations of social care standards for families and individuals affected with the Alzheimer disease

Milić Babić, Marina ; Rusac Silvia ; Laklija Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint European Conference, Social action in Europe: different legacies & common challenges?

Prikaz skupa - 4. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
, 2009.

Izazovi udomiteljstva djece s emocionalnim poteškoćama i poremećajima u ponašanju u Republici Hrvatskoj

Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Program socijalizacije u Malim kreativnim socijalizacijskim skupinama s djecom i adolescentima s posebnim potrebama

Laklija, Maja ; Čorlukić, Mirko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Prevencija poremećaja u ponašanju – stanje i perspektive

Program socijalizacije u Malim kreativnim socijalizacijskim skupinama s djecom i adolescentima s posebnim potrebama osnovnoškolskog uzrasta „Goljak”

Laklija, Maja ; Čorlukić, Mirko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2009.
Prevencija poremećaja u ponašanju - stanje i perspektive

Korelati sukoba obiteljskih i radnih obveza u Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Trendovi u skrbi za osobe starije životne dobi u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske unije

Žganec, Nino ; Rusac, Silvia ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Psychosocial Aspect of Elderly Care for the family member with Alzheimer’ s disease

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
4th Croatian Congress on Alzheimer s Disease with international participation

Senzibilizacija društva i poticanje aktivnosti lokalne zajednice u osnaživanju obitelji oboljelih od Alzheimerove bolesti

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Socijalni rad u promicanju ljudskih prava

Supervizija rada na mobbingu

Janković, J. i Laklija, M.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja

Kvaliteta ranih roditeljskih poruka i dobrobit djeteta

Janković, Josip ; Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske (3 ; 2008)

Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu

Ajduković, Marina ; Kregar Orešković, Klaudija ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Doživljaj vlastitog tijela i seksualnost u adolescenata s motoričkim oštećenjem

Laklija, Maja ; Urbanc, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Prikaz skupa - 7. međunarodni znanstveni skup „ Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima“ , Zagreb, 14.-16. lipnja 2007

Laklija, Maja
, 2007.

Prevencija mobbinga kao činitelj zaštite osobnog integriteta i funkcionalnosti obitelji

Laklija, Maja ; Janković, Josip
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
1. Međunarodna konferencija, Mobbing: yesterday, today, but NOT TOMORROW!

Važnost psihosocijalne podrške osobama izloženim mobbingu i njihovim obiteljima

Laklija, Maja ; Janković, Josip
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
1. Međunarodna konferencija, Mobbing: yesterday, today, but NOT TOMORROW!

Teorija privrženosti i suvremeni socijalni rad

Ajduković Marina ; Kregar Orešković Klaudija ; Laklija Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka roditelja

Laklija, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Sarić, Radmila
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Izabrani projekti

2010.-2011. suradnica na projektu „Zajedničkim naporima do ostvarenja dječjih prava u Hrvatskoj“, Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece, The Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF) i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi; voditeljica projekta: dipl. soc. radnica Ankica Milić

2010.-2013. suradnica na programu „Kvalitetno udomiteljstvo za sretno djetinjstvo“ , SIRIUS–Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje i Ministarstvo socijalne politike i mladih,

2012.-2013. suradnica na projektu „Situacijska analiza položaja djece s teškoćama u razvoju smještena u institucije“, UNICEF Ureda za Hrvatsku, u partnerstvu s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom i Pravnim fakultetom u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, voditeljica doc.dr.sc. Ana Wagner-Jakob

2013.–2014. suradnica na projektu „Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu“, Hrvatski savez gluho-slijepih osoba Dodir, u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Studijskim centrom socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. IPA komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala; voditeljica projekta: Tajana Uzun

2013.-2015. suradnica na projektu „Falefos-Family learning in foster families», SIRIUS-Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, međunarodni projekt

2013.-2015. suradnica na projektu „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“, UNICEF, MSPM i DPP, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Marina Ajduković

2014.- suradnica na projektu "Edukacijsko supervizijski rad sa stručnim djelatnicima u sustavu socijalne skrbi", Udruga "Poticaj", Ministarstvom socijalne politike i mladih,  voditelj projekta prof.dr.sc. Josip Janković

2014.-2016. suradnica na projektu Competence Development For Carers And Educators Of Children In Foster Care In The Context Of Transition From Institutional To Community Based Care“, SIRIUS–Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, međunarodni projekt, Erasmus+