izv. prof. dr. sc. Marko Bratković
izv. prof. dr. sc.
Marko Bratković

Marko Bratković rođen je 1986. u Čakovcu. U srpnju 2010. diplomirao je na studiju kroatistike i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu, a u svibnju 2011. na pravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija višekratno je nagrađivan dekanovim nagradama, nagradama za izvrsnost u studiju i Rektorovom nagradom. Od 2012. radi na Katedri za građansko procesno pravo Pravnoga fakulteta. Stručno se usavršavao tijekom studijskih boravaka na Sveučilištu u Maastrichtu; Europa-Institutu u Saarbrückenu; Max-Planck-Institutu u Hamburgu i Max-Planck-Institutu u Luxembourgu. U prosincu 2014. položio je pravosudni ispit, a od 2017. godine član je Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava. Doktorski rad Revizija po dopuštenju obranio je 2018. godine summa cum laude, a u zvanje docenta izabran je 2019. godine.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Pobojnost besplatnih pravnih radnji stečajnog dužnika

Bilić, Antun ; Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Krediti RBA zadruga i procesni problemi njihove prisilne naplate: prije i nakon lex Škibola

Bratković, Marko ; Gvozdić, Stjepan
Poglavlja u knjigama, 2022.

Iznenađujuća presuda i revizija

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Preinačujuća presuda i presuda iznenađenja

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Preinačujuća presuda i presuda iznenađenja

Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2022.

Revizija de lege ferenda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Pravno sredstvo koje služi samo za ubrzanje nerazumno dugotrajnog postupka nije djelotvorno

Bratković, Marko ; Tesa Zaninović
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava - domaća i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Bruxelles I bis, europski ovršni naslov, europski nalog za blokadu računa

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Seminar razmjene znanja i iskustva: Prekogranični građanski postupci

Pobojnost namjernog oštećenja vjerovnika stečajnog dužnika

Bilić, Antun ; Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
27. međunarodno savjetovanje pravnika "Petar Simonetti" (Vlasništvo - Obveze - Postupak)

Pobojnost namjernog oštećenja vjerovnika stečajnog dužnika

Bilić, Antun ; Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

In Search of Efficiency: Court Structure and Case Management in Croatia

Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2021.

Croatia: Supreme Court Between Individual Justice and System Management

Uzelac, Alan ; Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2021.

Novine u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave: nedostatni odgovori na reformske izazove

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Pokazatelji učinkovitosti hrvatskoga građanskog pravosuđa

Bratković, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
Godišnja znanstvena konferencija Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Stupnjevita tužba

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava - domaća i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Što je prijedlog za dopuštenje revizije, a što revizija u parničnom postupku

Bratković, Marko
Stručni radovi, 2020.

Revizija po dopuštenju i ustavna tužba

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Revizija po dopuštenju: izazovi i dvojbe

Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2020.

Novine u vezi s troškovima u parničnom postupku

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava - domaća i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Javnobilježnički platni nalog i novija praksa Suda EU-a

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Skopsko-zagrebački kolokvij

Interpretational statements of the Supreme Court as a (binding) source of law

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
CEENELS 2019: Legal Innovativeness in Central and Eastern Europe, 14-15 June 2019

Je li arbitraža prikladna metoda rješavanja investicijskih sporova?

Uzelac, Alan ; Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Tripartitna konferencija. VIII. bosanskohercegovačko-hrvatsko-turski dani. Prednosti alternativnog načina rješavanja sporova

Građansko pravosuđe u službi građana

Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2019.

Novine u uređenju revizije u parničnom postupku

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

A Cross Border Study of Freezing Orders and Provisional Measures. Does Mareva Rule the Waves?

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Revizija po dopuštenju

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Građansko pravo - sporna pitanja i aktualna sudska praksa 2018.

Supreme Courts in Europe: A Paradigm Shift from Private to Public Purpose

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Doctoral seminar in Uppsala

The Role of the Supreme Court

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Doctoral seminar in Bergen

Roots of the Resistance to the Change in the Supreme Court`s Role

Bratković, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Conference on Transformation of Civil Justice: Unity and Diversity

Dostava preko sudske oglasne ploče: mogućnosti i ograničenja

Uzelac, Alan ; Bratković, Marko ; Mileković, Ella
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
IV. Međunarodno savjetovanje „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“

Revizija po dopuštenju

Bratković, Marko
Doktorske disertacije, 2018.

Is There a Cure for Legal Remedy? On the terminology of appellate proceedings in civil justice

Matijašević, Miljen ; Bratković, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
II. International Conference From Theory to Practice in Language for Specific Purposes = II. međunarodna konferencija Od teorije do prakse u jeziku struke

Što je važno pravno pitanje u reviziji?

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Zašto hrvatski javni bilježnici nisu sud. U povodu tumačenja Uredbe br. 805/2004 i Uredbe Bruxelles I bis u presudama Zulfikarpašić i Pula parking

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Sudsko upravljanje postupkom - od Kleinove do nove reforme parničnog postupka

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Ljubljansko-zagrebačko kolokvij

Obrazloženje odluka u revizijskom postupku

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Preobrazba građanskog pravosuđa. In memoriam Srećko Zuglia

Reforma revizije u parničnom postupku

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

De expensis non curat praetor supremus?

Bratković, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Revizija u parničnom postupku de lege ferenda: revizija po dopuštenju

Bratković, Marko
, 2017.

Zašto hrvatski javni bilježnici nisu sud? U povodu presuda Suda EU-a Pula parking i Zulfikarpašić

Bratković, Marko
, 2017.

Godišnjak Tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba Pravnika grada Zagreba

Barbić, Jakša ; Bratković, Marko (ur.)
, 2017.

Zašto hrvatski javni bilježnici nisu sud. U povodu tumačenja Uredbe br. 805/2004 i Uredbe Bruxelles I bis u presudama Zulfikarpašić i Pula parking

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

The Supreme Court of Republic of Croatia

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Courts of Cassation/Supreme Courts with focus on their role in ensuring harmonization of judicial practice

Who Bears the Costs of Partial Victory in Civil Litigation and Arbitration

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
PPJ 2016: Arbitration and Civil Litigation - Cross- Fertilisation and Complementarity

The Costs of Privatization of Public Justice: a Comparison of Croatian, Slovenian and Austrian Systems of Enforcing Uncontested Debt

Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
PPJ 2015: Private Justice in Service of Public Goals? Outsourcing of Judicial Tasks and Functions - Blessing or Betrayal

Revizija po dopuštenju: hrvatske dvojbe i slovenska iskustva

Bratković, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Certificiranje nespornih tražbina u domaćem i poredbenom pravu

Uzelac, Alan ; Bratković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2015.

Reorganizacija ovrhe na temelju vjerodostojne isprave u Sloveniji

Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Alan Uzelac (ed.), Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems, Springer, 2014

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Civil Litigation in China and Europe

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Bibliografija prof. dr. sc. Mihajla Dike

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Bibliografija prof. dr. sc. Mihajla Dike

Bratković, Marko
, 2013.

Međunarodna znanstvena konferencija o europskom građanskom procesnom pravu. Zagreb, 27. i 28. rujna 2012.

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Razvrgnuće braka u rimskom, kanonskom i suvremenom hrvatskom obiteljskom pravu

Bratković, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2011.