OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko međunarodno privatno pravo (predmet)
Europsko međunarodno privatno pravo
Studij: Pravo Europske unije - 10. semestar
Šifra: 61319
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tena Hoško - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko međunarodno privatno pravo Pravo Europske unije - 10. semestar
4.0 61319
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško (Predavanja)

Online (Google Meet) ili uživo prema dogovoru.

Ćirilometodska 4, soba 57
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar (Predavanja)

Prema dogovoru e-mailom (drotar@pravo.hr)

Ćirilometodska 4, soba 47
Literatura
OBVEZNA: SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2), str. I.4. i II
OBVEZNA: SAJKO, Krešimir; Perspektive razvoja međunarodnog privatnog prava: o Bruxellskoj i Luganskoj konvenciji o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima i kako hrvatsko pravo uskladiti s tim konvencijama, u: Hrvatsko građanskoprocesnopravno uređenje i kontinentalnoeuropski pravni krug; (1994), str. 208. - 269
OBVEZNA: K. Sajko; Uredba Europskog vijeća br. 44/2001. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 22. prosinca 2000. i hrvatske parnične stranke, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3-4/2003; (2003), str. 653. - 670
OBVEZNA: V. Bouček; Izvori europskog međunarodnog privatnog prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3-4/2003; (2003), str. 737. - 758
OBVEZNA: H. Sikirić; Uredba Europskog vijeća br. 1347/2000. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti od 29. svibnja 2000., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6/2003, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3/2004; , str. 1501. - 1537
PREPORUČENA: K. Sajko; On Jurisdiction Agreement Form in the Perspective of Pan-European Unification of Int'l Procedural Law, u: Essays Voskuil, The Hague; (1992), str. 257. - 266
PREPORUČENA: K. Sajko; Towards Adaptation of the Croatian PIL to the EU Law, u: Essays Sturm, Tome II; (1999), str. 1629. - 1643
Opis predmeta
1.1. OPĆI DIO
Pojam europskog međunarodnog privatnog prava. Europeizacija međunarodnog privatnog prava. Povijest razvitka europskog međunarodnog privatnog prava. Pravni ustroj europskog međunarodnog privatnog prava: Ugovor iz Amsterdama iz 1997. i Ugovor iz Nice iz 2001. i legislativna nadležnost EZ za rješavanje privatnopravnih situacija s međunarodnim obilježjem, vanjska nadležnost EZ i europsko međunarodno privatno pravo, izvori europskog međunarodnog privatnog prava u širem smislu. Utjecaj ljudskih prava kao posebne sastavnice europskog prava na međunarodno privatno pravo. Utjecaj temeljnih sloboda iz Ugovora iz Lisabona na međunarodno privatno pravo. Uloga Suda Europske unije (Europskog suda). Utjecaj primarnog asocijacijskog prava na hrvatsko međunarodno privatno pravo.

1.2. POSEBNI DIO
1.2.1. Mjerodavno pravo
Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I), Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze (Rim II).
1.2.2. Međunarodno građansko procesno pravo
Uredba (EZ) 44/2001 o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima iz 2000. Uredba Vijeća (EZ) br. 2001/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000.Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ("dostava pismena"), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000. Uredba (EZ) 1346/2000 o stečajnom postupku iz 2000. Uredba (EZ) 805/2004 o uvođenju europskog ovršnog naloga za nesporne tražbine iz 2004.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.