prof. dr. sc. Nino Žganec
prof. dr. sc.
Nino Žganec

- 2017 izbor u zvanje redovitog profesora na katedri za teoriju i metode socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

- 2014 reizbor u zvanje izvanrednog profesora na katedri za teoriju i metode socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

-2009 izbor u zvanje izvanrednog profesora na katedri za teoriju i metode socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

2005-2009 Docent na Pravnom fakultetu, Studijskom centru socijalnog rada

2004-2005 Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi

2000-2004 Pomoćnik ministra u Ministarstvu rada i socijalne skrbi

2000. Izbor u zvanje docenta na katedri za teoriju i metode socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

1999. Doktorat na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu

1995. Izbor u zvanje asistenta na katedri za teoriju i metode socijalnog rada, Pravnog fakulteta Zagreb, Studijskog centra socijalnog rada

1994. Magisterij na Fakultetu za defektologiju, Sveučilište u Zagrebu

1991-1995 Mlađi istraživač na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada

1986 – 1990 Pravni fakultet Zagreb, Studijski centar socijalnog rada

1981 – 1985 Gimnazija Varaždin

 

Dodatno obrazovanje:

1995 –1999 Obrazovanje iz sistemske obiteljske terapije, Institut za obiteljsku terapiju Graz, Austrija, stekao naslov psihoterapeuta, Europski certifikat iz psihoterapije

 

Karijera i područja stručnosti:

Godine 1991. počinje raditi kao mlađi istraživač na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od početka svojeg rada specijalizira se za područje organiziranja i razvoja lokalne zajednice. U okviru bavljenja ovim područjem sudjelovao je u radu više znanstveno-istraživačkih projekata u području socijalnog rada i socijalne politike. Tijekom 90ih godina aktivno je uključen u različite stručne projekte usmjerene pomoći djeci stradaloj u ratu kao i u istraživanja vezana uz psihosocijalne posljedice rata na djecu. Aktivno je uključen u suradnju s većim brojem domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija koje su provodile projekte psihosocijalne pomoći stradalnicima rata u Republici Hrvatskoj. Aktivno surađuje sa sveučilištem HAN iz Nijmegen-a Nizozemska u realizaciji međunarodnog projekta “Community Development Work in Croatia, education for students and professionals in social work” te s Anglia Ruskin University iz Cambridge-a u realizaciji projekta „Preparing for deinstitutionalization in Croatia“. Od 1991. godine kontinuirano sudjeluje u izvođenju nastave nekoliko kolegija na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada. Pored temeljnog područja Socijalnog rada u zajednici koncipirao je i uveo u obrazovni program Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu kolegije Etika socijalnog rada, Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi, Međunarodni socijalni rad te Socijalni rad i ljudska prava. Na preddiplomskim i diplomskim studijima predaje i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predmet Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjem vida te na Odjelu za socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predmet Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu. Pod njegovim je vodstvom do sada diplomiralo više desetaka studenata, a bio je mentor i u postupku izrade magistarskih i doktorskih radova. Tijekom svojeg znanstveno-nastavnog rada kao nositelj ili kao gostujući predavač sudjeluje u izvođenju kolegija na poslijediplomskim i doktorskim studijima Pravnog fakluteta, Studijskog centra socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijskog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Sarajevu te Europskog komparativnog poslijediplomskog studija iz socijalnih znanosti koji se odvija u organizaciji Zuyd University Maastricht i London Metropolitan University. Osnivač je i voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija „Socijalni rad i razvoj zajednice“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada. Osnivač je i jedan od voditelja ljetne škole „Socijalni rad i razvoj zajednice“ koja se odvija u suorganizaciji Studijskog centra socijalnog rada i Centra za civilne inicijative iz Zagreba.

Praktična iskustva i istraživački nalazi bili su sastavni dio njegovog magistarskog rada pod naslovom "Djeca žrtve rata. Akcijski pristup u realizaciji projekta psihosocijalne pomoći djeci žrtvama rata". Doktorskom disertacijom pod naslovom "Organiziranje lokalne zajednice u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladeži" dao je značajan doprinos razvoju teorije i metodologije organiziranja i razvoja lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj.

Do sada je objavio više desetaka znanstvenih i stručnih radova iz područja teorije i metodologije socijalnog rada.

Sudjelovao je na više od 70 različitih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova

na kojima je održao veći broj priopćenja i u svojstvu pozvanog plenarnog predavača. Na kraćim studijskim boravcima bio je u većini europskih zemalja te u SAD i Kanadi.   

Član je nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih organizacija.

Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom. Otac je dvoje djece.

Kao vanjski suradnik sudjeluje u projektima edukacije pomagača za potrebe različitih nevladinih organizacija. Osnivač je i predsjednik nevladine organizacije Sociativa Nova koja se bavi razvojem kvalitete socijalnih usluga. Član je upravnog vijeća Udruge za promicanje inkluzije u Zagrebu, a predsjednik je upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zagreb. Jedan je od direktora tečaja u okviru programa socijalnog rada na Interunivezitetskom centru u Dubrovniku.

Od početka svoje profesionalne karijere sudjeluje u radu brojnih domaćih i međunarodnih komisija i stručnih povjerenstava uglavnom vezanih zu područje socijalnog rada, socijalne skrbi i socijalne politike.

Tijekom obnašanja dužnosti pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi te državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u okviru svoje nadležnosti dao je značajan doprinos koncipiranju reforme sustava socijalne skrbi. U okviru svojeg djelokruga neposredno je bio odgovoran za izradu i provođenje domaćeg zakonodavstva te za provođenje najvažnijih međunarodnih propisa koji reguliraju široko područje ljudska prava, a koje je prihvatila Republika Hrvatska. Razvio je široku mrežu kontakata s predstavnicima različitih domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija te visokoškolskih institucija. Od 2011. godine član je Izvršnog odbora European Association of Schools of Social Work. 2015. godine izabran je za predsjednika European Association of Schools of Social Work i podpredsjednika International Association of Schools of Social work. Od 2014-2020 obnaša dužnost predsjednika Hrvatske mreže protiv siromaštva.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1990

Godina magistriranja: 1994

Godina doktoriranja: 1999

Na katedri od: 1991

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 812 Telefon kućni:
4895 812
Adresa:
Nazorova 51, soba 12
Katedra/služba:
Teorija i metode socijalnog rada
Konzultacije:

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Integrating Social Work with Human Rights in Croatia: A Long Way to Mutual Recognition

Žganec, N. ; Berc, G. ; Milić Babić, M.
Poglavlja u knjigama, 2022.

CULTURAL COMPETENCE OF SOCIAL WELFARE PROFESSIONALS IN SERBIA AND CROATIA – INTER-COUNTRY COMPARISON

Žganec, Nino ; Škorić, Jovana ; Marić Ognjenović, Miljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Socijalni rad u zajednici

Žganec, Nino
Autorske knjige, 2022.

Socijalne usluge u zajednici – dug put od ideja i planova do propisa i prakse

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2022.

Važnost socijalnog rada i psihosocijalne pomoći u radu sa žrtvama trgovanja ljudima

Marguč, Sara ; Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Socijalne usluge u zajednici


Uredničke knjige, 2022.

Nurturing the community of social work educators in Europe. The role of organisations and key people

Bertotti, Teresa ; Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2021.

Social Work Education in Europe. Traditions and Transformations


Uredničke knjige, 2021.

Ambivalences of inclusion in society and social work. Research-based reflections in four european countries


Uredničke knjige, 2021.

Developing smart social services for mending the gap in development inequalities

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2021.

Perspektiva socijalnih radnika o uvjetima rada, odnosu društva prema struci i preporuke za unapređenje profesije

Milić Babić, Marina ; Žganec, Nino ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Challenges for Social Work Education in Croatia: Lessons from a Post-socialist Context

Opačić, Ana ; Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2021.

Principles of Community Development and Challenges Facing Deprived Communities

Žganec, Nino ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Inclusive Society Within the Framework of a Transitioning Society: Examples from the Republic of Croatia

Žganec, Nino ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Neke odrednice razvoja zajednice i promocije zdravlja obitelji, djece i mladih

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Client First: Advocating Human Rights of the Clients - A Study from Croatia

Berc, Gordana ; Milić Babić, Marina ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
7. kongres socialnega dela: humanizem in etika v socialnem delu

Ljudska prava iz perspektive studenata i praktičara u Hrvatskoj

Žganec, Nino ; Milić Babić, Marina ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Meanings of Quality of Social Work Education in a changing Europe

Ecological Hazards of Nuclear Waste Disposal: Tensions between Aspiration and Economic Prosperity and Community Sustainability: Lessons for social work in a small Croatian municipality

Žganec, Nino ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Practising democracy in underprivileged community faced with ecologically hazardous context: possible roles for social work

Žganec, Nino ; Opačić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
The Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development: Environmental and Community Sustainability: Human Solutions in Evolving Societies (SWSD)

Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika

Babić, Sanja ; Borovečki, Ana ; Brborović, Ognjen ; Durut Beslač, Dunja ; Džakula, Aleksandar ; Grba-Bujević, Maja ; Gvozdanović, Darko ; Ivičević Uhernik, Ana ; Josipović, Iva ; Jureša, Vesna ; Lončarek, Karmen ; Majer, Marjeta ; Mastilica, Miroslav ; Mrakovčić, Nataša ; Mujkić, Aida ; Musil, Vera ; Pavić, Nika ; Pavleković, Gordana ; Rodin, Urelija ; Strnad, Marija ; Šendula-Jengić, Vesna ; Šogorić, Selma ; Štimac, Danijela ; Varga, Siniša ; Vitale, Ksenija ; Vončina, Luka ; Vrabec, Božena ; Žganec, Nino
Udžbenik, 2016.

Senzibilizacija lokalne zajednice i uključivanje osoba s invaliditetom

Žganec, Nino ; Miljenović, Ana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Neke dimenzije kvalitete života starijih osoba s invaliditetom

Štambuk, Ana ; Žganec, Nino ; Nižić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Access to social rights and persons with disabilities

Žganec, Nino ; Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Disintegration and possibilities for rebuilding of war-affected communities : The Vojnić Municipality case

Miljenović, Ana ; Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Socijalni rad i ljudska prava/Zajednička prošlost – neizvjesna budućnost

Žganec, Nino
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Revitalizing radical social work in 21st century : practical opportunities for social change

Miljenović, Ana ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Social Action in Europe "Sustainable Social Development and Economic Challenges"

Revitalizing radical social work in 21st century: practical opportunities for social change

Miljenović, Ana ; Žganec, Nino
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges

Contributing to social development through community work approach

Žganec, Nino ; Touwen, Anneke ; Despotović, Mirela ; van der Sterren, Hay ; Miljenović, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges

Contributing to social development through community work approach

Žganec, Nino ; Touwen, Anneke ; Despotović, Mirela ; van der Sterren, Hay ; Miljenović, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges

Multikulturalizam u socijalnom radu

Žganec, Nino ; Miljenović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Multikulturalizam u socijalnom radu

Žganec, Nino ; Miljenović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Long-term Care for Older People in Croatia

Rusac, Silvia ; Štambuk Ana ; Žganec, Nino ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2011.

Lokalna zajednica u prevenciji poremećaja u ponašanju

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2009.

Socijalna skrb u Hrvatskoj – smjerovi razvoja i reformi

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Socijalni rad u području razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima

Žganec, Nino ; Bićanić, Mirna
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Socijalna skrb u Hrvatskoj – smjerovi razvoja i reformi

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Trendovi u skrbi za osobe starije životne dobi u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske unije

Žganec, Nino ; Rusac, Silvia ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Counties Selecting Public Health Priorities - A "Bottom-Up" Approach

Šogorić, Selma ; Vukušić-Rukavina, Tea ; Brborović, Ognjen ; Vlahušić, Andro ; Žganec, Nino ; Orešković, Stjepan
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Perceived social support in relation to social networks in early adolescence

Brajša-Žganec, Andreja ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
28th International Congress of Psychology

Quality of life, life satisfaction and happiness in shift- and non-shiftworkers

Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Prizmić Larsen, Zvjezdana ; Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Croatia: National Report on Social Services ; Good Practice in Social Service Delivery in South Eastern Europe

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2004.

Do shifts make workers unhappy? The quality of llife, life satisfaction and happiness of shift- and non-shiftworkers

Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana ; Prizmić-Larsen, Zvjezdana ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
XVI International Symposium on Night and Shiftwork: Equity and Working Time - a challenge to be achieved

Neka etička pitanja u istraživanjima s djecom smještenom u ustanove socijalne skrbi

Brajša-Žganec, Andreja ; Žganec, Nino
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Pojmovno određenje zajednice

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2003.

Obiteljska politika i socijalna skrb

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2003.

Life circumstances prior to and during the placement of children in childrens homes and foster families

Sladović Franz, B. ; Kregar, K. ; Žganec, N. ; Ajduković, M.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
Children and Residential Care - New Strategies for a New Millennium

PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA DJECE U SVIJETLU EKOLOŠKOG PRISTUPA I RADA U ZAJEDNICI

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Workload and subjective age

Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Žganec, Nino ; Brkljačić, Tihana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
The 4th Conference on Ageing and Work : Promotion of Work Ability and Employability

Sustav socijalne pomoći i socijalne skrbi

Puljiz, Vlado ; Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2002.

Social welfare in the Republic of Croatia ; on the road towards reform

Žganec, Nino
Poglavlja u knjigama, 2002.

Neka etička pitanja u istraživanjima s djecom smještenom u ustanove socijalne skrbi

Žganec, Nino ; Brajša-Žganec, Andreja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Etika istraživanja s djecom

Neki aspekti transfera teorije organiziranja lokalne zajednice u praksu

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Etika pomažućih profesija - primjer socijalnog rada

Žganec, Nino
Drugi radovi u časopisima, 1999.

Organiziranje lokalne zajednice u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladeži

Žganec, Nino
Doktorske disertacije, 1999.

The longterm consequences of war on children and their community in Croatia

Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1998.
14th International congress of the International association for child and adolescent psychiatry and allied professions

Ciljevi organiziranja lokalne zajednice u prevenciji poremećajau ponašanju

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Kinder und Jugendliche als Opfer des Krieges in der Republik Kroatien: Kriegserfahrung von Kindern und psychosoziale Hilfsprogramme

Žganec, Nino ; Brajša-Žganec, Andreja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
Competition and Solidarity

The consequences of war in children s behaviour

Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1997.
VI European congress on child abuse and neglect

Kinder und Jugendliche als Opfer des krieges in der republik Kroatien - Kriegserfahrungen von Kindern und psychosoziale Hilfsprogramme

Žganec, Nino ; Brajša-Žganec, Andreja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
Europaeischen Kongress fuer personzentrierte Psychotherapie und Beratung

Ima li mjesta za socijalne radnike u novoj hrvatskoj školi?

Žganec, Nino
Drugi radovi u časopisima, 1996.

Obitelj, socijalna mreža, socijalni rad

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Mogućnosti socijalnog rada u organiziranju zajednice

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Supervizija u psihosocijalnom radu

Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Socijalni rad između pragmatizma i scijentizma

Halmi, Aleksandar ; Žganec, Nino
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Available social support and children war experience

Brajša-Žganec, Andreja ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1994.
6th World Family therapy Conference

Istraživanje i evaluacija u socijalnom radu

Halmi, Aleksandar ; Žganec, Nino
Autorske knjige, 1993.