Odbori

Odbori Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2017/18. i 2018/19.:

1. ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I MOBILNOST
Prof. dr. sc. Nina Tepeš, predsjednica
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Prof. dr. sc. Siniša Petrović
Prof. dr. sc. Maja Seršić
Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk
Doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović
Dr. sc. Kanceljak Ivana 
Sara Pavić, studentica

 

2. KNJIŽNIČNI ODBOR 
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović, predsjednik
Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
Izv. prof . dr. sc. Silvia Rusac 
Doc. dr. sc. Ozren Pilipović
Dr. sc. Andrea Horić
Dr. sc. Ksenija Švenda Radeljak
Marija Tomečak, dipl. povjesničar umjetnosti i etnolog, dipl. knjižničar
Marija Karan, studentica

 

3. ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA
Doc. dr. sc. Marko Jurić, predsjednik
Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Prof. dr. sc. Marko Baretić
Prof. dr. sc. Marko Petrak
Prof. dr. sc. Maja Seršić
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Prof. dr. sc. Nino Žganec
Izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev
Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
Doc. dr. sc. Ivan Šimović
Sara Pavlović, studentica (zamjenik David Jakovljević, student)

 

4. ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
Prof. dr. sc. Vilim Bouček, predsjednik
Prof. dr. sc. Aleksandar Bravar
Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić
Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
Prof. dr. sc. Zdravka Leutar 
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Prof. dr. sc. Alan Uzelac
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko 
Ivana Dujak, studentica

 

5. ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA
Doc. dr. sc. Luka Burazin, predsjednik
Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Doc. dr. sc. Dario Čepo
Doc. dr. sc. Jasmina Džinić
Doc. dr. sc. Marina Milić Babić
Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
Dr. sc. Nevia Čičin Šain
Dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
Andrija Duvnjak, student

 

6. ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA
Doc. dr. sc. Ivana Vukorepa, predsjednica
Doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Doc. dr. sc. Henrik Riko Held
Doc. dr. sc. Ana Opačić
Doc. dr. sc. Marko Turudić
Marko Bratković, mag. iur
Alen Šukurica, student (zamjenica Kristina Kinda, studentica)

 

7. ODBOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE
Prof. dr. sc. Ivan Koprić, predsjednik
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Prof. dr. sc. Jasnica Garašić
Prof. dr. sc. Tamara Perišin
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Doc. dr. sc. Jasna Bogovac
Ante Dujić, student

 

8. ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, predsjednik
Prof. dr. sc. Josip Kregar
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić
Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
Doc. dr. sc. Ivan Milotić
Ante Franić, student

 

9. ODBOR ZA INFORMATIZACIJU
Prof. dr. sc. Dražen Dragičević, predsjednik
Doc. dr. sc. Marko Buljevac
Doc. dr. sc. Marko Jurić
Doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar
Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka
Davor Petrić, mag. iur
Vladimir Dobovičnik
Mario Dominik Burić, student

 

10. ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE
Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, predsjednica
Prof. dr. sc. Marko Baretić
Prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić
Tea Babić, studentica

 

11. ODBOR ZA ALUMNIJE
Prof. dr. sc. Aleksandra Korač Graovac, predsjednica
Prof. dr. sc. Ivo Josipović
Prof. dr. sc. Siniša Petrović
Prof. dr. sc. Branko Smerdel
Prof. dr. sc. Nino Žganec
Doc. dr. sc. Dunja Pastović
Dr. sc. Mario Krešić
Dr. sc. Antun Bilić
Gordan Radin, mag. iur.
Neven Vranković, mag. iur., LL.M.

 

12. ODBOR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I SURADNJU S VANJSKIM DIONICIMA
Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, predsjednica
Prof. dr. sc. Lelija Sočanac
Prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić
Doc. dr. sc. Viktor Gotovac
Doc. dr. sc. Mihovil Škarica 
Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda
Lucija Popov, predsjednica Javnobilježničke komore
Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
Nataša Novaković, Hrvatska udruga poslodavaca
Ina Delić, studentica

 

13. ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE
Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, predsjednica
Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
Izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
Doc. dr. sc. Marin Bonačić
Doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak
Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
Mario Jerak, student

 

14. POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
Doc. dr. sc. Marko Jurić, predsjednik
Prof. dr. sc. Davor Babić
Izv. prof. dr. sc. Maja Laklija
Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić
Doc. dr. sc. Anamarija Musa
Doc. dr. sc. Lana Ofak
Danijel Relković
Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda
Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
Nika Milinović, studentica

 

15. ODBOR ZA MIRENJE
Prof. dr. sc. Slaven Ravlić, predsjednik
Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
Prof. dr. sc. Petar Milladin

 

16. ODBOR ZA STUDENTSKA NATJECANJA
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, predsjednik
Doc. dr. sc. Marin Bonačić
Doc. dr. sc. Zoran Burić
Doc. dr. sc. Melita Carević
Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
Dr. sc. Antun Bilić
Dr. sc. Tena Hoško
Nika Bačić Selanec, mag. iur.
Juraj Brozović, mag. iur.
Kristian Perković, student
Iva Kuštrak Managić, mag. iur.

 

17. ODBOR ZA E-UČENJE
Doc. dr. sc. Tihomir Katulić, predsjednik
Doc. dr. sc. Marko Jurić
Doc. dr. sc. Mišo Mudrić
Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka
Dr. sc. Ivana Kanceljak
Dragutin Nemec
Leo Fel, student

 

18. ODBOR ZA PROGRAME NA STRANIM JEZICIMA
Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, predsjednik
Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc
Doc. dr. sc. Melita Carević
Doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Doc. dr. sc. Antonija Petričušić 
Dr. sc. Tena Hoško
Dr. sc. Ivan Obadić


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana