AAI@EduHr

Općenito o sustavu AAI@EduHr -> više <-

Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj  AAI@EduHr je infrastrukturni, posrednički sustav čija je temeljna zadaća omogućiti sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima te njihovu uporabu za pristup mrežnim i mrežom dostupnim resursima.

Što je elektronički identitet?

Elektronički identitet (engl. electronic identity, digital identity) - skup podataka o pojedincu, koji se koristi za potrebe provjere identiteta (autentikacija) i prava pristupa (autorizacija). Pamti se u posebnoj bazi podataka koju zovemo imenik.

 

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr studentima omogućava korištenje usluga koje koriste identitete iz sustava AAI@EduHr.

 

Upute za krajnje korisnike

Usluge spajanja na internet

Web aplikacije

 

Koristi se na Pravnom fakultetu za:

- pristup studomatu

- prijavu seminara

- pregledavanje email-a

- pregledavanje nekih baza podataka

 

Inicijalna dodjela AAI identiteta studentima

Studentima se AAI identitet dodijeljuje pri upisu na studij.

 

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Obavijest je dostupna na ovom linku - PDF

 

Postupak u slučaju gubitka podataka za pristup AAI sustavu

 

U slučaju gubitka AAI podataka, postupak izdavanja novih elektroničkih identiteta:

Studenti Pravnog studija:

Sa indeksom se obratite u studentsku referadu, Trg Republike Hrvatske 14,soba 51/II kat, u radno vrijeme referade.

 

Studenti Studija za socijalni rad:

Sa indeksom se obratite u studentsku referadu, Nazorova 51, soba 5, u radno vrijeme referade.

 

Stručnih studija (Javne uprave i Poreznog studija):

Sa indeksom se obratite u studentsku referadu, Gundulićeva 10,soba 14/I kat, u radno vrijeme referade.

 

Račun će Vam biti odmah otvoren te ćete dobiti korisničko ime, zaporku i e-mail adresu na Pravnom fakultetu.

e-mail adresa je oblika:

ime.prezime@student.pravo.hr

 

Promjena lozinke AAI identiteta i upute za podešavanje e-mail računa

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana