Obavijesti
21. 10. 2015. u 13:41
Uređeno: 23. 10. 2015. u 09:05

Moguće je upisati sveučilišni izborni kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, nositeljice prof. dr. sc. Lelie Kiš-Glavaš, redovite profesorice na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Kolegij je dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija. Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta/ice s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student/ica koji upisuje kolegij bude student/ica asistent/ica („par“). Isto tako poželjno je da „par“ bude s istog studijskog programa i s iste studijske godine (i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu). Za potrebe upisa ovog kolegija skupinu studenata s invaliditetom definiraju studenti s oštećenjima vida (slijepi ili slabovidni), studenti s oštećenjem sluha (gluh, nagluhi i gluhoslijepi) i studenti s tjelesnim invaliditetom (motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima).

Kolegij se održava u dva dijela: prvi dio odnosi se na pripremnu radionicu, a drugi na pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije (superviziju).

Pripremna radionica (15P+30V) će biti održana tijekom dva vikenda (petak poslijepodne, subota, nedjelja) dok će se pružanje vršnjačke potpore (75V) i grupna supervizija (15V) odvijati tijekom semestra. Kolegij je dostupan i putem e-učenja.

Biserka Salar

21. 10. 2015. u 10:47
Uređeno: 22. 2. 2019. u 15:56

Poštovane kolegice i kolege,

na Pravnome fakultetu u Zagrebu trenutno djeluju dvije koordinatorice za studente s invaliditetom, uz kontakt podatke kako slijedi:

- za Studij socijalnoga rada, koordinatorica je prof. dr. sc. Kristina Urbanc (e-mail: kristina.urbanc@pravo.hr), konzultacije srijedom od 11 do 13 sati uz prethodnu najavu, Nazorova 51, te

- za pravni studij, koordinatorica je izv. prof. dr. sc. Irena Majstorović (e-mail: irena.majstorovic@pravo.hr), konzultacije po prethodnom dogovoru, Trg Republike Hrvatske 3, kabinet 28, (u dogovoru je moguće održavanje konzultacija za studente s invaliditetom u biblioteci u prizemlju).

Također, za pojedinosti oko dostupne literature, upućujemo Vas na voditeljicu Biblioteke Pravnoga fakulteta, dr. sc. Andreu Horić (e-mail: andrea.horic@pravo.hr), u radno vrijeme Biblioteke.

Uz srdačan pozdrav,

koordinatorice Pravnoga fakulteta za studente s invaliditetom

Vladimir Dobovičnik

21. 10. 2015. u 10:48
Uređeno: 16. 11. 2015. u 10:45

Na Sveučilištu u Zagrebu, na kojem studira više od 65.000 studenata, svega je oko 330 registriranih studenata s invaliditetom, što čini oko 5 promila.
Kako bi se postiglo da svi potencijalni studenti s invaliditetom koji žele studirati na Sveučilištu u Zagrebu to i ostvare, nužno je osigurati uvjete za uspješno studiranje svim sadašnjim, a i budućim studentima s invaliditetom. Stoga je Sveučilište u Zagrebu osnovalo Ured za studente s invaliditetom kao referentni centar u kojem studenti mogu dobiti informacije na licu mjesta, kao i putem telefona, e-pošte, letaka, brošura. Ured kroz svoje aktivnosti studentima nudi i izravnu pomoć pri rješavanju specifičnih problema koji se mogu pojaviti tijekom studiranja, te tako predstavlja mehanizam za osiguravanje jednakih mogućnosti.

 

Ured je namijenjen studentima:

  • s oštećenjima vida
  • s oštećenjima sluha
  • s tjelesnim invaliditetom
  • s višestrukim oštećenjima
  • s kroničnim bolestima
  • sa psihičkim poremećajima
  • s teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija i sl.)
  • s ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.

Za više informacija, molimo posjetite: http://www.unizg.hr/uredssi/

Vladimir Dobovičnik

Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana