Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

26. 2. 2019. u 13:12
Uređeno: 26. 2. 2019. u 19:02

Poveznice za pristup e-pošti:

Informacije za DJELATNIKE

Informacije za STUDENTE

  • Opće informacije dostupne su u rubrici STUDENTI
  • Informacije o pojedinim studijskim programima:
    • U Rubrici STUDIJI (za studente pravnih studija)
    • Na stranici STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA > STUDIJI (za studente na programima iz socijalnog rada i socijalne politike)
    • Na stranici STUDIJSKI CENTAR ZA JAVNU UPRAVU I JAVNE FINANCIJE > STUDIJI (za studente na programima iz javne uprave / javnih financija)
  • Informacije o pojedinim predmetima:

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana