DIPLOMSKI RADOVI:
Katedra za obiteljsko pravo
Diplomski radovi

 

Upute za izradu diplomskog rada

 


Preporučamo da diplomski rad sadrži oko 20 stranica. Sve iznimke, ovisno o sadržaju teme ili sl. dogovaraju se s mentorom.


Na naslovnoj stranici potrebno je naznačiti da je riječ o diplomskom radu, naziv studija, osobno ime kandidata i mentora, naziv diplomskog rada, te mjesto i godinu izrade.

Diplomski rad osim naslovne stranice treba sadržavati:

sadržaj s naznačenim stranicama naslova, podnaslova i sl.(na početku rada), uvod, te nakon središnjeg dijela rada, zaključak i popis korištene literature.

Sva literatura naznačena u popisu literature, mora biti vidljiva i u bilješkama u tekstu. Kad se neki propis ili bibliografska jedinica pojavljuje prvi puta potrebno je u cijelosti citirati sve relevantne podatke, a poslije se upućuje na bilješku, odnosno citira se skraćeno.

Popis literature mora biti poredan po abecedi (za autore po prezimenu), a za propise i sl. po nazivu. Ako je popis literature opsežniji poželjno je razlikovanje knjiga (članaka) od propisa, te treba razdvojiti domaće od stranih propisa, te onih koji su na snazi od ranije važećih.

Literatura se u bilješkama, kao i u popisu literature, citira npr.:

Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić, D., Korać, A., Obiteljsko pravo, Narodne novine,  2007. (nakon što se u testu rad spomene prvi put može se dalje pisati npr. Alinčić et al, 2007, str. xx).

Ako se citira jednog autora iz rada koji je djelo više autora, potrebno je naznačiti točno na kojeg se autora citat odnosi s oznakom stranice. Tako npr.

O pravnoj prirodi uzdržavanja v. Korać Graovac, A., str. 443.- 447. u: Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić, D., Korać, A., Obiteljsko pravo, Narodne novine,  2007., (odnosno u Alinčić et al, ako je neka bibliografska jedinica već spominjana).

 

Hrabar, D., O potrebi izmjene obiteljskopravnih odredaba u Ustavu Republike Hrvatske, Informator,  br. 5648, Zagreb, 2008., str. 1.-3. (kada je riječ o znanstvenim ili stručnim člancima, prvi put u testu potrebno je navesti stranice rada u časopisu, a kod svakog daljnjeg citiranja onu stranicu na koju se citat odnosi).

 

Napominjemo da je kod citiranja radova objavljenih u znanstvenom ili drugom časopisu potrebno navesti sve relevantne podatke (prezime i prvo slovo imena autora, naslov članka, naziv časopisa, broj, odnosno volumen i godinu, broj stranica). Tako npr.


Alinčić, M., Pravo osoba lišenih poslovne sposobnosti na sklapanje braka i osnivanje obitelji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 45, 4-5, 1995, str. 531.-550.

 

Kod citiranja propisa, potrebno je prvi put u tekstu, kao i u popisu literature navesti sve izmjene i dopune. Kod daljnjeg citiranja u tekstu navodi se samo naziv propisa (može i kratica, npr. za Obiteljski zakon – ObZ), te broj članka, odnosno stavka. Tako npr:


Obiteljski zakon, Narodne novine, br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/2011. (dalje: ObZ). U tekstu se dalje može pisati npr. ObZ, čl. 5.


Bilješke i popis literature koji se odnose na podatke s interneta citiraju se na način da se navede puna stranica te datum pregleda stranice. Tako npr.


Danielsen, S., Report concerning continuing powers of attorney and advance directives; Self-determination before incapacity or Incapable Adults and self-determination, CJ-FA-GT2(2008)2, Strasbourg, 26. February 2008.,www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/family_law_and.../CJ-FA-GT2_2008_6%20e%20-%20Discussion%20paper.pdf, pregled izvršen 7. srpnja 2010.

 

Više informacija o izradi diplomskih radova v. na: http://alanuzelac.from.hr/Pdf/upute-radovi.pdf