DJEČJA PRAVA I PREVENCIJE RIZIČNIH PONAŠAJNA:
Dječja prava i prevencije rizičnih ponašajna
Dječja prava i prevencije rizičnih ponašajna
Studij: Prava djece - 1., 2. semestar
Šifra: 193528
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Josipa Mihić
Izvođači: prof. dr. sc. Josipa Bašić - Predavanja
doc. dr. sc. Miranda Novak - Predavanja
Osnovni podaci
Dječja prava i prevencije rizičnih ponašajna Prava djece - 1., 2. semestar
6.0 193528
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Josipa Mihić
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Josipa Bašić (Predavanja)
doc. dr. sc. Miranda Novak (Predavanja)
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti