prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
prof. dr. sc.
Romana Matanovac Vučković

Glavna područja istraživanja: građansko pravo, hrvatsko i europsko pravo intelektualnog vlasništva

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Studirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1992-1998), diplomski studij. Završila poslijediplomski dokorski studij iz građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorski rad “Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom” (2010). Stipendist Max Planck instituta za pravo intelektualnog vlasništva, tržišnog natjecanja i porezno pravo (2006, 2007). Položila pravosudni ispit (2001). Položila stručni ispit za zastupnika za žigove i patente u Republici Hrvatskoj (2007). Europski patentni zastupnik (2008).

Zaposlena kao asistentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za građansko pravo (2003-2005, 2008-2010). Od 2011. je docentica na Katedri za građansko pravo gdje predaje na kolegijima Građansko pravo I i II te Autorsko pravo. Na Akademiji dramskim umjestnosti i Muzičkoj akademiji predaje na kolegijima Autorsko pravo i Legislativa u audiovizualnoj industriji.

Pravna savjetnica u Hrvatskom društvu skladatelja Zaštita autorskih muzičkih prava (2001-2003), zamjenica ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (2005-2008), predsjednica Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva (2007-2013), predsjednica Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog i srodnih prava (2005-2009).  Konzultantica u mnogim projektima pravne pomoći u regiji (Kosovo, Albanija, Crna Gora). Sudjeluje u nekoliko projekata o transferu tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu.

Članica brojnih radnih skupina za izradu zakona u Republici Hrvatskoj u području prava intelektualnog vlasništva i audivizualnih medija. Članica radne skupine u pregovorima za pristup EU za poglavlje 7. Pravo intelektualnog vlasništva i poglavlje 26. Obrazovanje i kultura.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Upravljanje intelektualnim vlasništvom u organizaciji

Matanovac, Vučković Romana ; Mišević, Petar ; Kanceljak, Ivana ; Kikelj, Matija ; Mišević, Dominik
Autorske knjige, 2023.

Upravljanje intelektualnim vlasništvom u organizaciji

Matanovac Vučković, Romana ; Mišević, Petar ; Kanceljak, Ivana ; Kikelj, Matija ; Mišević, Dominik
Udžbenik, 2023.

Right in databases and open data policies - convergence or conflict

Matanovac Vučković, Romana
Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
International Conference on Open Data ICOD2022

Pregled kulturnog razvoja i kulturnih politika u Republici Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2022.

Kulturne politike na putu prema održivosti

Matanovac Vučković, Romana ; Uzelac, Aleksandra ; Vidović, Dea
Poglavlja u knjigama, 2022.

Uvod u područja kulturne politike

Matanovac Vučković, Romanana ; Uzelac, Aleksandra ; Vidović, Dea
Poglavlja u knjigama, 2022.

Intelektualno vlasništvo u intelektualnom kapitalu poduzeća

Matanovac Vučković, Romana ; Mišević, Dominik
Poglavlja u knjigama, 2021.

The Effectiveness of the Press Publishers’ Related Right

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Is It Time for New Data Governance?

Matanovac Vučković, Romana ; Kanceljak, Ivana ; Jurić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
44th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2021)

Cultural Heritage Institutions during and after the Pandemic - The Copyright Perspective

Matanovac Vučković, Romana ; Kanceljak, Ivana ; Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Kontekst propisivanja autorskom srodnog prava nakladnika informativnih publikacija u Direktivi (EU) 2019/790

Matanovac Vučković, Romana ; Begić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Security Rights in Intellectual Property in Croatia

Matanovac Vučković, Romana ; Ernst, Hano ; Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2020.

Croatia

Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Economic Potential of Creative and Cultural Content in the Digital Single Market – Challenges for the Future of the Copyright Law in the European Union

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
The Legal Framework for Economic Competitiveness: Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days

Does the right to use digital content affect our digital inheritance?

Matanovac Vučković, Romana ; Kanceljak, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Scientific Conference EU and Member States – legal and economic issues 2019

Pravo na ponovnu uporabu informacija javnog sektora prema autorskom pravu i srodnim pravima – sukob javnopravnog i privatnopravnog načela

Matanovac Vučković, Romana ; Kanceljak, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Pravna zaštita prava industrijskog vlasništva

Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Predugovorno obavješćivanje jamaca u potrošačkom kreditiranju

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Notifikacija kao element cesije tražbine

Matanovac Vučković, Romana ; Trkanjec, Matej
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Remunerations for Authors and Other Creators in Collective Management of Copyright and Related Rights

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Implementation of Directive 2014/26/EU on Collective Management and Multi-Territorial Licensing of Musical Rights in Regulating the Tariff-Setting Systems in Central and Eastern Europe

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Autorsko i srodna prava u glazbi – neke refleksije o sadašnjosti i budućnosti

Matanovac Vučković, Romana ; Maratović, Hrvoje
Stručni radovi, 2016.

Odnos organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava s nositeljima i korisnicima autorskih prava

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
XVII. međunarodno savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo i IV. međunarodna autorska kreativna konferencija - MAKK

Prava intelektualnog vlasništva u znanosti i istraživanju

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Medical Information Conference Croatia – MICC 2016, Intelektualno vlasništvo u biomedicini – u procijepu između općeg dobra i materijalnog interesa, lipanj 2016., u organizaciji: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

International Copyright and Recent Developments

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
WIPO - Croatia Summer School on Intellectual Property, u organizaciji: World Intellectual Property Organization, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Zagrebu

Collective Management of Copyright and Related Rights

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
WIPO - Croatia Summer School on Intellectual Property, u organizaciji: World Intellectual Property Organization, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Zagrebu

Emerging Issues in the Digital Environment

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
WIPO - Croatia Summer School on Intellectual Property, u organizaciji: World Intellectual Property Organization, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Zagrebu

Kako zaštititi rezultate istraživanja i razvoja: pregled prava intelektualnog vlasništva

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Radionica Upravljanje intelektualnim vlasništvom u podršci razvoju inovacija, u organizaciji: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Upravljanje intelektualnim vlasništvom u javnoj istraživačkoj organizaciji

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Radionica Upravljanje intelektualnim vlasništvom u podršci razvoju inovacija, u organizaciji: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Uvodno izlaganje i predstavljanje novoga poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Intelektualno vlasništvo

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Tribina Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske, Stručna rasprava: Obrazovanje u području intelektualnog vlasništva, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti I umjetnosti

Sustav intelektualnog vlasništva i potreba za obrazovanjem u području intelektualnog vlasništva

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Okrugli stol: Zaštita intelektualnog vlasništva, u organizaciji: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

The Role of Collective Organizations in New Business Models - Challenges for the Legislature and Courts

Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Exceptions and Limitations to Copyright and Related Rights: Ongoing Debates

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
WIPO - Croatia Summer School on Intellectual Property, u organizaciji: World Intellectual Property Organization, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Zagrebu

Computer programs in between copyright, contract and consumer protection law – a Croatian perspective

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Novi poslovni modeli u kolektivnom ostvarivanju autorskih glazbenih prava

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
XVI. međunarodno savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo i III. međunarodna autorska kreativna konferencija

Uvod u kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Hrvatskoj

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Conference on Collective Management in the Text and Image Sector, u organizaciji: Društvo hrvatskih književnika, Udruga za zaštitu prava nakladnika – ZANA i International Federation of Reproduction Rights Organisations – IFRRO

The Role of Collective Management Organizations in New Business Models

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
ALAI International Congress, Day 2: Business models for today and options for the future, Session 2: Challenges for the Legislature and Courts, u organizaciji Association littéraire et artistique internationale-ALAI Germany

Sve što ste ikada htjeli pitati o inovacijama

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
BISTEC Inovacijska konferencija, završni skup u okviru projekta BISTEC – Building Innovation Support Through Efficient Cooperation Network, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu

Opći pojmovi i načela u intelektualnom vlasništvu

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Radionica „Upravljanje intelektualnim vlasništvom u znanosti i istraživanju – društvene i humanističke znanosti i umjetničko područje“ u sklopu projekta BISTEC, u organizaciji: Sveučilište u Zagreb

Upravljanje intelektualnim vlasništvom u društvenim i humanističkim znanostima i u umjetničkom području

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Radionica „Upravljanje intelektualnim vlasništvom u znanosti i istraživanju – društvene i humanističke znanosti i umjetničko područje“ u sklopu projekta BISTEC, u organizaciji: Sveučilište u Zagreb

Upravljanje intelektualnim vlasništvom u instituciji

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Radionica „Upravljanje intelektualnim vlasništvom u znanosti i istraživanju – društvene i humanističke znanosti i umjetničko područje“ u sklopu projekta BISTEC, u organizaciji: Sveučilište u Zagreb

Alternative Licensing Contracts in Croatian Copyright Legislation

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Regional and EU Challenges in the Field of Trademarks - National Report Croatia

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Kako zaštititi rezultate znanstvenog istraživanja – pregled prava intelektualnog vlasništva

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
 Radionica „Upravljanje intelektualnim vlasništvom u znanosti i istraživanju – biološke znanosti, biotehnologija i biomedicina“ u sklopu projekta BISTEC, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu

Upravljanje intelektualnim vlasništvom u javnoj istraživačkoj organizaciji

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Radionica „Upravljanje intelektualnim vlasništvom u znanosti i istraživanju – biološke znanosti, biotehnologija i biomedicina“ u sklopu projekta BISTEC, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu

Kako zaštititi rezultate znanstvenog istraživanja – pregled prava intelektualnog vlasništva

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Radionica „Upravljanje intelektualnim vlasništvom u znanosti i istraživanju – tehničke i prirodne znanosti“ u sklopu projekta BISTEC, veljača 2014., u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu, izlaganja:

Upravljanje intelektualnim vlasništvom u javnoj istraživačkoj organizaciji

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Radionica „Upravljanje intelektualnim vlasništvom u znanosti i istraživanju – tehničke i prirodne znanosti“ u sklopu projekta BISTEC, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu

Regional and EU Challenges on the Field of Trademarks - Croatia

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
International Scientific Conference on Regional and EU Intellectual Properties Challenges

Ovrha na žigu - kako premostiti podnormiranost?

Matanovac Vučković, Romana ; Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Nepoštene klauzule u ugovoru o licenciji

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Nepoštene ugovorne odredbe : europski standardi i hrvatska provedba

Međunarodno poslovanje i intelektualno vlasništvo

Matanovac Vučković
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Seminar – Vodič ICC za izvoz i uvoz – Globalni standardi međunarodne trgovine

Donošenje tarifa (cjenika) i rješavanje sporova o tarifama (cjenicima) u državama članicama Europske unije - srednja i istočna Europa

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
XIV. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo

Overview on tariffs’ setting, arbitration and dispute resolution systems in Central and Eastern Europe

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
CISAC Seminar on collective management best practices and good governance and relationship between supervisory bodies and collective management organizations in Central and Eastern Europe

Industrijsko vlasništvo na sveučilištu - prijedlozi za unaprjeđenje pravnog okvira

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Okrugli stol „Upravljanje intelektualnim vlasništvom na sveučilištu“

Models of IP Institutional Policies in the Sub-Region

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Sub-regional workshop „Working together for promoting Innovation and knowledge transfer in the sub-region u organizaciji: WIPO – World Intellectual Property Office, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Zagrebu

Industrijsko vlasništvo na sveučilištu - prijedlozi za unaprjeđenje pravnog okvira

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Okrugli stol Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: "Intelektualno vlasništvo i sveučilište"

Kolektivno i individualno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Kongres o intelektualnom vlasništvu u organizaciji Intelekta

Ovrha na žigu - kako premostiti podnormiranost?

Matanovac Vučković, Romana ; Ernst, Hano
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
IX. međunarodno savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak)", u organizaciji: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Visokim upravnim sudom RH i Hrvatskom javnobilježničkom komorom

1. Pregled prava intelektualnog vlasništva 2. Upravljanje pravima intelektualnog vlasništva u kreativnim industrijama 3. Upravljanje pravima intelektualnog vlasništva u društvenim i humanističkim znanostima

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Ciklus seminara „Intelektualno vlasništvo na sveučilištu“, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu

Industrijsko vlasništvo na sveučilištu - prijedlozi za unaprjeđenje pravnog okvira

Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Istraživanje i razvoj i pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Matanovac Vučković, Romana ; Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2013.

Prava na izumu koja mogu biti predmet ovrhe - hrvatska, europska i međunarodna perspektiva

Matanovac Vučković, Romana ; Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Zastara u intelektualnom vlasništvu

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Dissemination and Management of Works of Authorship on the Internet

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana ; Katulić, Tihomir
, 2013.

Prijenos prava radi osiguranja - nedorečenosti i nedovršenosti

Ernst, Hano ; Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Uloga registra u prijenosu žiga na temelju ugovora

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Accesorrity of a Trade Mark in Property Right Dispositions

Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Liability for legal defects: country report Croatia

Matanovac Vučković, Romana ; Kuštrak Managić, Iva
Poglavlja u knjigama, 2012.

Copyright and Related Rights in the “Cloud” Environment

Matanovac Vučković, Romana ; Kunda, Ivana ; Kuštrak Managić, Iva ; Jurić, Marko ; Katulić, Tihomir
, 2012.

Intelektualno vlasništvo na jedinstvenom europskom tržištu

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Ciklus tribina Kluba pravnika grada Zagreba

Prijedlog Direktive o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XIII. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo

Intelektualno vlasništvo i unutarnje tržište Europske unije

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Ciklus predavanja Europska pravna kultura i praksa, u organizaciji: Hrvatska odvjetnička komora

Accessority of a Trade Mark in Property Right Dispositions

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
First South East European (SEE) Post-Doc Colloquium in Private Law

Transfer tehnologije sa sveučilišta u gospodarstvo - hrvatska iskustva

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Pravne i infrastrukturne osnove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju

Prijenos prava radi osiguranja - nedorečenosti i nedovršenosti

Ernst, Hano ; Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
XVIII. međunarodno savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak)", u organizaciji: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Visokim upravnim sudom RH i Hrvatskom javnobilježničkom komorom

Usporedna analiza zakona koji uređuju kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u regiji

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Panel o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, u organizaciji: Copyright Centar "Sine Qua Non"

Nepoštene odredbe u ugovorima o licenciji

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Znanstvena konferencija: Nepoštene ugovorne odredbe: europski standardi i hrvatska provedba, u organizaciji: Zavod za europsko i usporedno pravo, Hrvatska udruga za poredbeno pravo i Pravosudna akademija

Uvodno izlaganje u panelu EHEA, ERA and ERI Triangle - From the Regional Perspective

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Final conference: Linking Education - Research- Innovation - A Tool for Crisis?, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu

1. Pregled prava intelektualnog vlasništva ; 2. Upravljanje pravima intelektualnog vlasništva u kreativnim industrijama ; 3. Upravljanje pravima intelektualnog vlasništva u društvenim i humanističkim znanostima

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Ciklus seminara „Intelektualno vlasništvo na sveučilištu“, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu

Uvodno izlaganje: Usporedna analiza zakona koji uređuju kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u regiji

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Stručni panel o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, u organizaciji: Copyright Centar "Sine Qua Non"

Transfer tehnologije sa sveučilišta u gospodarstvo

Matanovac Vučković, Romana ; Blašković, B.(ur.)
Poglavlja u knjigama, 2012.

Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu

Matanovac Vučković, Romana ; Kunda, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Hrvatska i Makedonija u Europskom patentnom sustavu

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Načela pravnog uređenja sustava žiga Zajednice

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Pravni status autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Neke refleksije o Direktivi 2006/1237EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Expansion and Contraction of Copyright: Subject Matter, Scope, Remedies

Matanovac Vučković, Romana
, 2011.

1. Izvješće o najnovijim presudama Europskog suda pravde 2. Odabrani aspekti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u regiji

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Regionalni okrugli stol društava za kolektivno ostvarivanje autorskih prava, u orgaznizaciji: ZAMP Makedonija

Autorska djela nastala u radu na sveučilištu

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
XII. međunarodno savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo,

1. Uvod u intelektualno vlasništvo 2. Autorsko pravo u komunikacijskim djelatnostima 3. Intelektualno vlasništvo u Europi i svijetu - status RH po ulasku u EU

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
12. konferencija za odnose s javnošću

1. Uvod u intelektualno vlasništvo 2. Žigovi 3. Žigovi - case study 4. Industrijski dizajn 5. Autorsko pravo i srodna prava 6. Autorsko pravo i srodna prava - case study

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Ciklus radionica u projektu TEMPUS OPUS "Opening University towards Society: Linking Education- Research-Innovation", organizator: Sveučilište u Zagrebu

1. Autorsko pravo na sveučilištu u umjetničkom području, uključujući dizajn 2. Autorsko pravo na sveučilištu u društvenim i humanističkim znanostima

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Ciklus seminara „Intelektualno vlasništvo na sveučilištu“, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu

1. Pravni aspekti R&D suradnje, ugovori i intelektualno vlasništvo 2. Intelektualno vlasništvo u kreativnim industrijama

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Ciklus seminara o poduzetničkim vještinama "Od znanstvene ideje do uspješne tvrtke", u organizaciji: Sveučilišta u Zagrebu

Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti

Kunda, Ivana ; Matanovac-Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Savjetovanje pravnika "Vlasništvo – obveze – postupak" (16 ; 2010)

Pijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom

Matanovac Vučković, Romana
Doktorske disertacije, 2010.

Utjecaj Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu na kolektivno ostvarivanje autorskog prava

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
XI. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo

1. Contemporary Issues in the Field of Copyright and Related Rights, 2. International Protection of Copyright and Related Rights 3. Exceptions and Limitations of Copyright Including Access to Copyright Works for Visually Impaired Persons 4. Selected Cases on the Copyright in the Digital Environment (simulation exercise)

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
IPR - International Summer School, u organizaciji: World Intellectual Property Organization, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Dubrovniku

Copyright and related rights protection in the advertising industry

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
WIPO regional roundtable on the mangement of intellectuall property rights in the advertising industry, u organizaciji: World Intellectual Property Organization i Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Hrvatska i Makedonija u europskom patentnom sustavu

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Zagrebačko-skopski kolokvij (međunarodna konferencija pravnika), u organizaciji: Pravni fakultet u Zagrebu

1. Industrial Property rights – general overview, 2. Patent basics, 3. Other industrial property (trademaks, industrial designs, geographical indications and domain names)

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Workshop - Basic training on intellectual property rights for the Chamber of Commerce of Montenegro, u organizaciji: Europske patentne organizacije i Gospodarske komore Crne Gore

1. Sustav intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj 2. Autorsko pravo u umjetničkom području uključujući dizajn

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Radionica: Intelektualno vlasništvo za istraživače, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu

Sustav intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Radionica: Intelektualno vlasništvo za istraživače, u organizaciji: Sveučilište u Zagrebu

Sustav intelektualnog vlasništva – domaće i međunarodno okružje

Matanovac Vučković, Romana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Questionnaire ALAI Study Days The Duration of Copyright and Related Rights

Igor Gliha ; Romana Matanovac Vučković
, 2010.

Strane osobe kao stjecatelji prava vlasništva na nekretninama u RH, prema noveli Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 2008. godine

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Novele zakona u području prava industrijskog vlasništva nakon zatvaranja Poglavlja 7. u pregovorima Republike Hrvatske i Europske unije (I. dio)

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Novele zakona u području prava industrijskog vlasništva nakon zatvaranja Poglavlja 7. u pregovorima Republike Hrvatske i Europske unije (II. dio)

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

1. Country Report on Application of WIPO Internet Treaties 2. Country Report on Collective Management of Copyright and Related Rights in the Digital Online Environment

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Interregional Workshop on Enforcement of Copyright in Countries in Transition, u organizaciji: State of Israel – Ministry of Justice, World Intellectual Property Office, Israeli Patent Office

Inovacije i intelektualno vlasništvo

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Znanstveno - poslovni klub, u organizaciji: Poslovno inovacijski centar – BICRO, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska gospodarska komora

Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
X. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo

1. Appeal and Administrative Disputes in Trade Mark Registration Proceedings According to the Croatian Trade Mark Law ; 2. Case study: VZ 20080018 - 3D Trade Mark Container Nestle

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Workshop – Exchange of best practice with OHIM on specialists’ issues of Boards of Appeal, u organizaciji: Office for the harmonisation in the Internal Market i Državni zavod za intelektualno vlasništvo

1. Contemporary Issues in the Field of Copyright and Related Rights, 2. International Protection of Copyright and Related Rights 3. Selected Cases on the Right of Reproduction in the Digital Environment

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
IPR - International Summer School, u organizaciji: World Intellectual Property Organization, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Dubrovniku

1. Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the European Patent Organization on Cooperation in the Field of Patents, 2. Croatia – Full Membership to the European Patent Organization

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Ukrainsko – hrvatski seminar o intelektualnom vlasništvu, u organizaciji: European Patent Office i Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH

Uloga autorskog prava u komercijalizaciji znanstvenih istraživanja

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
TEMPUS Project OPUS-Workshop „Intellectual Property in Innovation“, međunarodna radionica, u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu

1. Sustav intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj ; 2. Autorsko pravo u umjetničkom području uključujući dizajn

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Seminar: Intelektualno vlasništvo za istraživače, u organizaciji: Sveučilišta u Zagrebu

1. Sustav intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj ; 2. Autorsko pravo u društvenim i humanističkim znanostima s motrišta nositelja prava i korisnika

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Seminar: Intelektualno vlasništvo za istraživače, u organizaciji: Sveučilišta u Zagrebu

Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava

Matanovac Vučković, Romana ; Gliga Igor
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Experience form an EU candidate country with the approximation of the Intellectual Property Legislation – the case of the Republic of Croatia

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Workshop - Albania and the SAA with the EU – SAA Implementation Training, u organizaciji: Institut für Europäische Politik (Berlin) i German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

Insights into the legal and institutional requirements in the field of Intellectual Property Rights Protection

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Workshop - Albania and the SAA with the EU – SAA Implementation Training, u organizaciji: Institut für Europäische Politik (Berlin) i German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

Lessons learned: negotiating the Chapter 7 on IPR – the case of the Republic of Croatia

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Workshop - Albania and the SAA with the EU – SAA Implementation Training, u organizaciji: Institut für Europäische Politik (Berlin) i German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

"From 1710 to Cyberspace", celebrating 300 years of copyright and looking to its future

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana
, 2009.

The Duration of Copyright and Related Rights- National Report Croatia

Matanovac Vučković, Romana ; Gliha, Igor
, 2009.

"From 1710 to Cyberspace", celebrating 300 years of copyright and looking to its future- National Report Croatia

Matanovac Vučković, Romana ; Gliha, Igor
, 2009.

Zbirka propisa u području intelektualnog vlasništva [uvodna studija „Intelektualno vlasništvo i pristupanje Europskoj uniji – novele zakona iz 2007. godine“( str. 3-77), redakcijski pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih akata (autorsko pravo, patent, žig, industrijski dizajn, topografije, oznake), stvarna kazala]

Matanovac Vučković, Romana
Autorske knjige, 2008.

European Union and IPR - The Perspective from a Candidate Country : The Republic of Croatia

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Workshop on Industrial Property Rights for European Neighbouring Countries, u organizaciji : European Commission i European Patent Organisation

Relations between Copyright, Cultural Heritage Protection Regulations and Cultural Diversity

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
ALAI Conference 2008 (međunarodna konferencija), u organizaciji: ALAI-Hrvatska

1. Copyright and Related Rights 2. Collective Management of Copyright and Related Rights 3. International Protection of Copyright and Related Rights 4. Exhaustion of Intellectual Property Rights

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
IPR - International Summer School, u organizaciji: World Intellectual Property Organization, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Sveučilište u Dubrovniku

Neregistrirana prava intelektualnog vlasništva (autorsko pravo, baze podataka, računalni programi, neregistrirani žigovi, topografije poluvodiča)

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
European Union 6th Framework Program Project IP4INNO, u organizaciji: European Comission i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH

Pravo intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
BIZImpact – CARDS projekt za informiranje poslovne zajednice, u organizaciji: European Comission i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH

Mjerenje povreda prava intelektualnog vlasništva – Studija za unaprjeđenje metodologija prikupljanja statističkih podataka

Matanovac Vučković, Romana i dr.
, 2008.

Mjerenje povreda prava intelektualnog vlasništva – Studija za unaprjeđenje metodologija prikupljanja statističkih podataka

Matanovac Vučković, Romana ; Topić, Željko ; Rogić- Hadžalić, Dubravka
Autorske knjige, 2008.

Žig Zajednice i dizajn Zajednice – osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskih zakona iz 2007. godine

Kunda, Ivana ; Matanovac, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Novele zakona u području prava intelektualnog vlasništva iz 2007. godine : Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Proturječje između prava intelektualnog vlasništva i slobode kretanja roba, pružanja usluga i tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije, razvoj načela unijskog iscrpljenja prava te prilagodba hrvatskog prava europskom

Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Teritorijalni aspekt načela iscrpljenja prava koja proizlaze iz žiga u europskom i hrvatskom pravu

Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2007. godine – rezultat druge faze usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u području prava intelektualnog vlasništva

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Novele zakona o pravima industrijskog vlasništva kao rezultat druge faze usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u području prava intelektualnog vlasništva

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Privremene mjere u noveli Zakona o autorskom prvu i srodnim pravma iz 2007.godine: prilagodba hrvatskog prava europskome

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Autorsko pravo u svjetlu razvoja tehnologija

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
7. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama

1. Iscrpljenje prava prema novelama iz 2007. godine 2. Žalba i sudska nadležnost u postupcima za priznanje prava industrijskog vlasništva prema novelama iz 2007.godine 3. Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Savjetovanje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Narodnih Novina i Hrvatskog društva za autorsko pravo

Privremene mjere u noveli Zakona o autorskom prvu i srodnim pravima iz 2007. godine: prilagodba hrvatskog prava europskome

Matanovac Vučković, Romana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
Savjetovanje Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu

Autorskopravna zaštita softwarea u Republici Hrvatskoj

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Savjetovanje u okviru projekta CARDS 2003, u organizaciji: Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Europske patentne organizacije

Razvoj hrvatskog sustava intelektualnog vlasništva uključujući Ugovor o suradnji na području patenata

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
WIPO / SIPO Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT)

Ekonomski doprinos djelatnosti temeljenih na autorskom pravu u gospodarstvu Republike Hrvatske

Matanovac, Romana ; Topić, Željko ; Bregeš Gorjan, Maja ; Škegro Vdović, Matija
, 2007.

Pravni leksikon (gl.ur. V. Pezo) - niz natuknica iz nasljednog prava te autorskog i srodnih prava

Matanovac Vučković, Romana
, 2007.

Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2007. godine

Matanovac Vučković, Romana ; Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Učinci pristupanja Europskoj uniji na pravni položaj autora i umjetnika izvođača

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva – analiza stanja i nagovještaj promjena

Matanovac, Romana
Poglavlja u knjigama, 2006.

Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu : zakonodavstvo, sudska praksa i prilagodba europskom pravu

Josipović, Ivo ; Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2006.

Sustav intelektualnog vlasništva – domaće i međunarodno okružje

Matanovac Vučković, Romana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Svečana akademija povodom 15. godišnjice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
VIII. savjetovanje Hrvatskog društva za autorsko pravo i Narodnih Novina

1. Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva – analiza stanja i nagovještaj promjena 2. Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu: zakonodavstvo, sudska praksa i prilagodba europskom pravu 3. Primjeri iz prakse DZIV-a u postupcima za priznanje prava i za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Savjetovanje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Narodnih Novina

Kaznenopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Seminar „Zaštita intelektualnog vlasništva“, u organizaciji: Policijska akademija

Registri prava intelektualnog vlasništva

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Savjetovanje Narodnih novina „Hrvatsko registarsko pravo“

Uvod u hrvatsko zakonodavstvo o industrijskom vlasništvu i uloga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Radionica za pravosudne djelatnike u RH, u organizaciji: Pravosudna akademija Ministarstva pravosuđa

Pravo na naknadu za reproduciranje za privatno ili drugo vlastito korištenje u zakonodavstvu, praksi i pravnoj znanosti odabranih država

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Registri prava intelektualnog vlasništva

Matanovac Vučković, Romana ; Rački Marinković, Ana
Poglavlja u knjigama, 2006.

Građanskopravna zaštita patenta prema Zakonu o patentu

Matanovac Vučković, Romana
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Pictura u rimskom pravu i u suvremenim privatnopravnim sustavima - "umjetnička ili druga kulturna vrijednost" kao kriterij stjecanja prava vlasništva

Petrak, Marko ; Matanovac, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
VII. međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima Hrvatskog društva za autorsko pravo i Narodnih Novina

Učestale povrede autorskog i srodnih prava pri uvozu (i izvozu)

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Seminar „Glazbena industrija i piratstvo“, u organizaciji: Hrvatska diskografska udruga i Međunarodna udruga proizvođača fonograma (IFPI)

Provedba prava intelektualnog vlasništva

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
CARDS – Intellectual Property Croatia 2001 i Pravosudna akademija Ministarstva pravosuđa RH, Zagreb

Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Promjene nasljednog prava

Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2005.

Ugovorna kazna u općim uvjetima ugovora o korištenju javnog parkirališta

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava

Gavella, Nikola ; Alinčić, Mira ; Klarić, Petar ; Sajko, Krešimir ; Tumbri, Tanja ; Stipkovic, Zlatan ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Matanovac, Romana ; Ernst, Hano
Ostalo, 2005.

Građanskopravna zaštita autorskog i srodnih prava

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
VI. međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima Hrvatskog društva za autorsko pravo i Narodnih Novina

Građanskopravni aspekti poslovne sposobnosti

Matanovac Vučković, Romana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2004.
Savjetovanje Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu

Music Copyright and Related Rights in Croatia

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Svjetski kongres Muzičke omladine

Učestale povrede prava intelektualnog vlasništva u glazbenoj industriji

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
CARDS 2003 – Regional, Copyright

1. Pravni promet autorskog i srodnih prava, 2. Sadržajna i vremenska ograničenja autorskog i srodnih prava, 3. Individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Radionica za suce trgovačkih sudova, u organizaciji: Hrvatsko društvo za autorsko pravo

Autorsko pravo na računalnim programima i građanskopravna zaštita

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Savjetovanje o autorskopravnoj zaštiti kompjutorskih programa, u organizaciji: BSA, HDAP, Državni inspektorat i APAW

Creators’ rights in Croatia

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Creators' forum - international workshop on copyright and creators' rights

Neka pitanja o ugovoru o doživotnom uzdržavanju i autorskom pravu kao njegovom predmetu

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Nasljeđivanje autorskog prava

Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Građanskopravna zaštita autorskog i srodnih prava

Matanovac Vučković, Romana ; Blažević, Boris ; Parać Kamelija
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Građanskopravni aspekti poslovne sposobnosti

Matanovac Vučković, Romana
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Novine u parničnom postupku (prikaz)

Matanovac Vučković, Romana
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
V. međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima Hrvatskog društva za autorsko pravo

Pravo kabelske retransmisije

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
IV. međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima Hrvatskog društva za autorsko pravo

Croatia – Copyright Protection of Audiovisual Works and Legal Regulation of Media

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
International Conference - Freelancers Rights in Culture and Media

Croatia – Legislation in Cultural Sector

Matanovac Vučković, Romana
Druga sudjelovanja na skupovima, 1999.
Strategic Workshop on Legislation in Cultural Sector, u organizaciji: Council of Europe