PLAN IZVOĐENJA NASTAVE I MATERIJALI:
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo (sveučilišni integrirani pravni studij)

Plan izvođenja nastave


 

Vrijeme i mjesto održavanja predavanja:

Predavanja se održavaju ponedjeljkom od 12 do 13,30 sati putem Google Meet-a.

 

Usmeni ispit održat će se 27. siječnja 2021. u 12 sati online. Ispit može biti i u obliku kraće usmene prezentacije odabrane teme (prikaz sadržaja kratkog eseja) iz sadržaja koji se izučava na kolegiju. Studenti su dužni dostaviti prezentaciju najkasnije tri dana prije dana održavanja ispita.

 

Datum i vrijeme

Teme

Ponedjeljak, 12. listopada 2020. u 12 sati

Uvodno predavanje, upoznavanje sa sadržajem predmeta i obvezama studenata

Osnovni pojmovi antidiskriminacijskog prava

 

Ponedjeljak, 19. listopada 2012. u 12 sati

Razvoj antidiskriminacijskog prava - međunarodni i regionalni izvori (pravni izvori Vijeća Europe i Europske unije)

 

Ponedjeljak, 26. listopada 2020. u 12 sati

Diskriminacija na temelju spola (fokus na (ne)jednakosti plaća)

 

Ponedjeljak, 2. studenog 2020. u 12 sati

Dobna diskriminacija

Ponedjeljak, 9. studenog 2020.

 

Nema nastave zbog jesenskog ispitnog roka

Ponedjeljak, 23. studenog 2020. u 12 sati

 

Diskriminacija na temelju invaliditeta

 

 

 

Ponedjeljak, 30. studenog 2020. u 12 sati

 

Vjerska diskriminacija

Ponedjeljak 7. prosinca 2020. u 12 sati

Diskriminacija na temelju rase i etničke pripadnosti; Diskriminacija na temelju spolne orijentacije

Ponedjeljak, 14. prosinca 2020. u 12 sati


 

 

Domaće antidiskriminacijsko pravo

Ponedjeljak, 21. prosinca 2020. u 12 sati

Usklađivanje obiteljskih i radnih obveza

 

Ponedjeljak, 13. siječnja 2021. u 12 sati

Diskriminacija u području socijalne sigurnosti

Ponedjeljak, 13. siječnja 2020. u 11 sati

Pravna zaštita i teret dokazivanja u antidiskriminacijskim sporovima

 

Ponedjeljak, 20. siječnja 2021. u 12 sati

Diskriminacija u digitanom dobu

 

Ponedjeljak, 27. siječnja 2021. u 12 sati

Ispiti