izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović
izv. prof. dr. sc.
Ružica Šimić Banović

Ružica je izvanredna profesorica i predstojnica Katedre za ekonomske znanosti. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Executive Certificate iz ekonomskog razvoja stekla je na Harvard Kennedy School, a kao Chevening stipendistica završila je poslijediplomski studij Javne politike na King's Collegeu (KCL) Sveučilišta u Londonu. Na Sveučilištu George Washington boravila je u okviru Junior Faculty Development Programa pod pokroviteljstvom State Departmenta. Sudjelovala je na nizu seminara, radionica i konferencija u SAD-u i Europi uključujući programe Harvard Kennedy School  ‘Leading Economic Growth’, 'Leading Smart Policy Design: A Multisectoral Approach to Economic Decisions' i 'Public Narrative: Leadership, Storytelling, and Action', Ljetnu školu Politička ekonomija javnih politika na London School of Economics and Political Science (LSE), usavršavanje za mlade menadžere iz Jugoistočne Europe u Njemačkoj u organizaciji CDG-a/InWent-a te studijske i predavačke boravke na University College London (UCL), UC Berkeley i Higher School of Economics u Moskvi.  

Prije dolaska u akademsku zajednicu radila je u privatnom sektoru i bila savjetnica u Nacionalnom vijeću za konkurentnost. Njeno obrazovanje i poslovno iskustvo inspiriralo ju je na istraživanja institucionalnih promjena u (post)tranzicijskim zemljama Istočne Europe. Autorica je ili koautorica više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Njeni trenutni istraživački interesi uključuju institucionalnu interakciju u postsocijalističkom poslovnom okruženju (s naglaskom na provedbu reformi i ‘ekonomiju pogodovanja’), migrantsko poduzetništvo i recentne migracijske trendove u Istočnoj Europi.

Ružica je suvoditeljica dva projekta pod pokroviteljstvom Veleposlanstva SAD-a u: 'Women in the Lead' (provodi Akademija za politički razvoj) i 'Promoting Entrepreneurial Life Cycle Principles among Law Practitioners - Lessons Learned from the US Practice' (provodi CEPOR).  Osim toga provodi višegodišnji istraživački projekt ‘IInstitucionalna potpora migrantskim poduzetnicima i digitalnim nomadima u Hrvatskoj: socioekonomski i pravni aspekti' (financiran potporom UNIZG-a).  Članica je nekoliko strukovnih i alumni udruženja: Beta Gamma Sigma Honour Society, European Economic Association (EEA) – WinE Ambassador, European Association of Evolutionary Political Economy (EAEPE), World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR), Chevening Alumni Croatia, Akademija za politički razvoj i Croatian/Western Balkans Evaluation Network. Ružica je CERGE EI Foundation Fellow, članica istraživačkog tima CEPOR-a te ima status prijatelja UCL-ovog Centra FRINGE. 

Ružičina bibliografija dostupna je na https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/30936

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Ruzica_Simic_Banovic 

Linkedin https://www.linkedin.com/in/ruzicasimic/

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Immigrant Entrepreneurship and Resilience during the COVID-19 Pandemic: The Case of Croatia

Šimić Banović, Ružica ; Škokić, Vlatka ; Vučković, Valentina ; Basarac Sertić, Martina
Poglavlja u knjigama, 2022.

Imigrantsko poduzetništvo

Šimić Banović, Ružica ; Basarac Sertić, Martina ; Vučković, Valentina
Poglavlja u knjigama, 2022.

Addressing the Gap between Digital Nomads and Migrant Entrepreneurs in Croatia: What Could Be the Way Forward? 

Šimić Banović, Ružica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Transition 2022

Career development and mentoring for young lawyers in Croatia

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
ECLIC International Scientific Conference: The recovery of the EU and strengthening the ability to respond to new challenges – legal and economic aspects (ECLIC 2022)

Business survival during multiple external shocks: the case of migrant entrepreneurs and digital nomads in Croatia

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
18th Interdisciplinary Management Research (IMR 2022)

Can the Support Initiatives Compensate for the Obstacles Identified by Immigrant Entrepreneurs and Digital Nomads? -The Case of Croatian Business Environment-

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
80th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 10th International OFEL Conference: Diversity, Equity and Inclusion: The Essence of Organisational Well-Being

Labour Mobility and Informality: Romanian Migrants in Spain and Ethnic Entrepreneurs in Croatia

Polese, Abel ; Fradejas-García, Ignacio ; Šimić Banović, Ružica ; Škokić, Vlatka ; Kerikmäe ; Tanel ; Molina, Jose Luis ; Alpeza, Mirela ; Lubbers, Miranda L. ; Camerani, Alberica
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Informal networks among immigrant entrepreneurs: Case of Croatia

Šimić Banović, Ružica ; Škokić, Vlatka ; Alpeza, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2022.

Empirical Assessment of Institutional Convergence in CEECs

Vučković, Valentina ; Šimić Banović, Ružica ; Basarac Sertić, Martina
, 2022.

Overcoming constraints to immigrant entrepreneurship in Croatia: the role of formal and informal institutions

Brzozowski, Jan ; Šimić Banović, Ružica ; Alpeza, Mirela
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Covid-19 Pandemic and Democracy in European Union

Vučković, Valentina ; Šimić Banović, Ružica ; Jurčić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
2. Međunarodna interkatedarska konferencija "Globalni ekonomski izazovi u doba pandemije COVID-19"

Izazovi istraživanja migrantskog poduzetništva u Hrvatskoj: Što i kako dalje?

Alpeza Mirela ; Škokić, Vlatka ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
2. međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“

Governance Trends among New EU Member States: Is There Institutional Convergence?

Vučković, Valentina ; Šimić Banović, Ružica ; Basarac Sertić, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Iseljavanje medicinskog osoblja: pravni i socioekonomski aspekti u Republici Hrvatskoj naspram EU

Prskalo, Marija Elena ; Troskot, Zara ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
2. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Migracije i identitet: kultura, ekonomija i država

Razvoj karijere i mentorstvo u pravnoj struci – prijenos američkih iskustava

Šimić Banović, Ružica ; Alpeza, Mirela
, 2021.

Challenging trajectory from teacher-centered teaching to student-centered learning in globalisation, economics and management courses: Cases of Albania, Croatia and Serbia

Grabova, Perseta ; Jurčić, Ana ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
72nd International Scientific Conference on Economic and Social Development

Who and What Holds Back Reforms in Croatia? Political Economy Perspective

Vučković, Valentina ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

The Role of (In)formal Governance and Culture in a National Competition System: A Case of a Post- Socialist Economy

Pecotić Kaufman, Jasminka ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Imigrantsko poduzetništvo

Šimić Banović, Ružica ; Alpeza, Mirela
Poglavlja u knjigama, 2020.

Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj - 2020.

Alpeza, Mirela ; Delić, Anamarija ; Has, Maja ; Koprivnjak, Tihana ; Mezulić Juric, Petra ; Oberman, Mirna ; Perić, Julia ; Šimić Banović, Ružica
Autorske knjige, 2020.

Does the (Mis)Trust in Public Institutions Lead to Greater Prevalence of the 'Economy of Favours' in the European Union Societies: A Business Sector Perspective

Šimić Banović, Ružica ; Čeh Časni, Anita ; Vučković, Valentina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
16th Interdisciplinary Management Research (IMR 2020)

Zašto izostaju reforme u Hrvatskoj?

Vučković, Valentina ; Basarac Sertić, Martina ; Šimić Banović, Ružica
Poglavlja u knjigama, 2020.

The Role of (In)formal Governance and Culture in a National Competition System: A Case of a Post-Socialist Economy

Šimić Banović, Ružica ; Pecotić Kaufman, Jasminka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
(Virtual) Annual ASCOLA Conference

Governance Trends among European Union Countries: Is There Institutional Convergence?

Šimić Banović, Ružica ; Basarac Sertić, Martina ; Vučković, Valentina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
International Academic Conference 'Thirty Years of Transition' - Ljubo Sirc Centenary Conference

Competitiveness Today: Is Croatia Addressing Ongoing Global Challenges?

Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
The Legal Framework for Economic Competitiveness: Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days

Uhljeb – a post-socialist homo croaticus : a personification of the economy of favours in Croatia?

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Analiza socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj s komparativnim osvrtom na regulatorni okvir

Vojvodić, Ina ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Što i tko koči reforme u Hrvatskoj

Vučković, Valentina ; Šimić Banović, Ružica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Hrvatska u raljama klijentelizma

Alternativno rješavanje sporova: Slučaj Hrvatske danas

Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Međunarodna tripartitna naučna konferencija "Prednosti alternativnog rješavanja sporova"

Governance Trends among EU Countries: Is There Institutional Convergence?

Šimić Banović, Ružica ; Vučković, Valentina ; Basarac Sertić, Martina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
31st Annual EAEPE (European Association of Evolutionary Political Economy) Conference: '30 years after the fall of the Berlin wall – What happened to Europe/Where does Europe stand today? What is new in economics?'

Immigrant entrepreneurship in Croatia: Exploring its potential, (rising) barriers and integration patterns

Šimić Banović, Ružica ; Alpeza, Mirela ; Brzozowski, Jan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
WINIR Conference 'Institutions for Inclusive Societies: Global and Comparative Perspective'

Ključne odrednice iseljavanja visokokvalificiranog stanovništva: Slučaj Hrvatske s komparativnim osvrtom na nove članice EU

Troskot, Zara ; Prskalo, Marija Elena ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

The cleavage between rising need of immigrant (social) entrepreneurship and rising barriers facing it: Case of Croatia

Šimić Banović, Ružica ; Alpeza, Mirela ; Brzozowski, Jan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
5th Conference of the LSEE Research Network on Social Cohesion in South East Europe in collaboration with EBRD 'Economic and social inclusion in an age of political uncertainty in South East Europe'

Immigrant entrepreneurship in Croatia: Exploring its potential, (rising) barriers and integration patterns

Šimić Banović, Ružica ; Alpeza, Mirela ; Brzozowski, Jan
Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
International Science Exploration Event 2019: Supporting entrepreneurship by local authorities in Poland, Slovak Republic and Estonia. Entrepreneurship in a regional perspective. Function of institutions, innovation, history and LGUs support

Imigrantsko poduzetništvo u Hrvatskoj

Oberman, Mirna ; Šimić Banović, Ružica
, 2019.

Corruption persistence in postsocialist societies: Open secrets or underestimated aspects?

Savić, Zvonimir ; Šimić Banović, Ružica ; Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
3rd International Scientific Conference on Economics and Management (EMAN 2019)

Governance Trends among European Union Countries: Is There Institutional Convergence?

Vučković, Valentina ; Simic Banovic, Ruzica ; Basarac Sertić, Martina
, 2019.

Immigrant Entrepreneurship in Croatia: Exploring Its Potential, (Rising) Barriers and Integration Patterns

Simic Banovic, Ruzica ; Alpeza, Mirela ; Brzozowski, Jan
, 2019.

Imigrantsko poduzetništvo

Šimić Banović, Ružica ; Alpeza, Mirela
, 2019.

Pristup financijskim sredstvima

Oberman, Mirna ; Šimić Banović, Ružica
, 2019.

Uhljeb

Šimić Banović, Ružica
, 2018.

Fimi Media

Šimić Banović, Ružica
, 2018.

Telefonnoe pravo (‘telephone justice’)

Ledeneva, Alena ; Šimić Banović, Ružica ; Curro, Costanza
, 2018.

The Speed of A Large-Scale Transformation of Political and Economic Institutions : Insights From (Post)-Transitional EU Countries

Šimić Banović, Ružica ; Basarac Sertić, Martina ; Vučković, Valentina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

GDPR implementation in Croatia: opportunities and threats for the private sector

Savić, Zvonimir ; Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
7th Bosnian and Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days "GDPR"

Competitiveness Today: Is Croatia Addressing Ongoing Global Challenges?

Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days: The Legal Framework for Economic Competitiveness

Corruption in transitional societies: perception, measurement and comparison

Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir ; Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
4TH SINO-EUROPEAN INTERNATIONAL FORUM 2017 "ERADICATING CORRUPTION WHILE STRENGTHENING THE RULE OF LAW AND PURSUING ECONOMIC GROWTH" Institute of Law, Shanghai Academy of Social Sciences& East China University of Political Science and Law & Faculty of Law, University of Zagreb,

Personal ties and informal practices in Croatia: role of ‘veza’

Šimić Banović, Ružica ; Škokić, Vlatka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of International Consortium for Social Development

(In)visible Factors in Implementing Economic Reforms – Some Theoretical Considerations

Jurčić, Ana ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Economic and Social Development, 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development

Uloga kolegija Ekonomska politika u obrazovanju pravnika: Iskustva Bolonjskog sustava obrazovanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Vedriš, Mladen ; Dujšin, Uroš ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Terorizam : Kontekst, financiranje i ekonomske posljedice

Glavina, Matea ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

From Promising Institutional Transplants to Legal Irritants: Some Institutional Aspects

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
International Scientific Conference ITEMA 2017

Is Culture an Underpinning or Undermining Factor in the Business Environment of the Transitional Countries?

Šimić Banović, Ružica
Poglavlja u knjigama, 2016.

Beyond and Behind a Simple Company Registration Procedure: Croatian Case

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
4th REDETE Conference: Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: Assessment of the last 25 years, going beyond the `transition`

Relaxed Business Regulations as a Push Factor for the Entrepreneurial Activity in the European Union?

Vučković, Valentina ; Basarac Sertić, Martina ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Legal Challenges of Modern World”

Do mutual formal institutions affect convergence or divergence? Theoretical foundations of importing “best (formal) practices” from West to East European countries

Šimić Banović, Ružica ; Basarac Sertić, Martina ; Vučković, Valentina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
INTERNATIONAL CONFERENCE „SOCIETY, LAW, AND LEGAL CULTURE“

Prevladavajuće vrijednosti u hrvatskome poslovnom okruženju: približavamo li se Zapadu?

Šimić Banović, Ružica ; Podrug, Najla
Poglavlja u knjigama, 2016.

Cutting the red ribbon but not the red tape: the failure of business environment reform in Croatia

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Institutional Interaction in the Business Environment: Eastern European versus Western European Countries

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

(Former) Informal Networks as a Reflection of Informal Institutions in East European Transitional Societies: Legacy or Opportunism?

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Entrepreneurial Capitalism in Southeastern Europe: Is There a Progress?

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Second International Scientific Conference: SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD

Powerful Ingroups in Eastern European Transition Societies: Legacy or Opportunism? - Informal Networks as a Reflection of Informal Institutions -

Šimić Banović, Ružica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
"Old Rules & New Traditions: Generational Divides in Central and Eastern Europe" - 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe, University College London, School of Slavonic and East European Studies

Homo Economicus in the Post-socialist Transition: Looking For the Most Appropriate Theoretical Tools

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
The Modern Economic Theory and Civilization Factors of Economic Development

Cutting Red Ribbon But Not the Red Tape: Why Do the Attempts to Improve Postsocialist Entrepreneurial Environment Fail

Šimić Banović, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
RENT XXVII - Research in Entrepreneurship and Small Business "Entrepreneurship, Institutions and Competitiveness"

Institutional Change in Transition Economies: Analysis of the Croatian Business Environment

Šimić Banović, Ružica
Doktorske disertacije, 2012.

Hrvatski model gospodarskog rasta: Dosezi i ograničenja

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Croatia at the Door of the EU: Current Risks and New Possibilities

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Poglavlja u knjigama, 2011.

Kakve investicije za prevladavanje gospodarske krize?

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
18. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista

Special Report on Teaching Methods: Policy Possibilities for Public Discussion.

Notturno, M. and Notturno, I. (Eds), Bakaradze, E., Bezovski, Z., Grabova, P., Hasaj, A., Jurcic, A., Kalemi, M., Natsvlishvili, I., Šimić, R.
, 2010.

Kraj globalnog tržišnog liberalizma - refleksije na Republiku Hrvatsku

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Financije i računovodstvo u zaštiti hrvatskog gospodarstva od recesije

Globalna kriza i nacionalne reforme

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Ekonomska kriza i ekonomska politika - pouke i poruke uspješnih rješenja

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
17. tradicionalno savjetovanje "Ekonomska politika Hrvatske u 2010."

Lambsdorff, JG: “The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy”

Šimić, Ružica
, 2009.

Businesspeople Influencing Public Policy – The Case of Croatia

Šimić, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
4th International Conference “ An Enterprise Odyssey: Tourism, Governance and Entrepreneurship”

Monetarna i strukturna komponenta hrvatske inflacije

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Zaduženost Republike Hrvatske i konkurentnost hrvatskog gospodarstva

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
43. SIMPOZIJ "Financije i računovodstvo u funkciji jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva"

Institucije, regulatorna uloga i gospodarski rast nacionalnih ekonomija

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Politika vidljive ruke države

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2008.
Ekonomska politika Hrvatske u 2009.

Vanjski dug: Posljedice prethodne politike i mogući uzrok usporavanja budućeg razvoja

Vedriš, Mladen ; Dujšin, Uroš ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Svjetska financijska kriza i njene hrvatske refleksije

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Business Efficiency - Ranking the Republic of Croatia as a Destination in a Regional, European and Global Environment

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Poglavlja u knjigama, 2007.

Businesspeople Influencing Public Policy: Could and Should Government Use Their Inputs Better? - The Case of Croatia -

Šimić, Ružica
Magistarski radovi, 2007.

Profesionalni interesi i članstva

Beta Gamma Sigma Honour Society, European Economic Association (EEA) – WinE Ambassador; European Association of Evolutionary Political Economy (EAEPE), World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR), Chevening Alumni Croatia, Croatian/Western Balkans Evaluation Network, Akademija za politički razvoj

'Friend of UCL’s FRINGE Centre' 

Članica istraživačkog tima CEPOR-a