MULTIVARIJATNE ANALIZE - POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ :
Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici
Multivarijatne analize - Poslijediplomski doktorski studij iz socijalnog rada i socijalne politike
Osnovne informacije
Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi.
Predavanja i vježbe vodi prof.dr.sc. Ivan Rimac.
Ispit se polaže pismenim putem.
 

Repozitorij
Repozitorij je prazan