UKRATKO O KATEDRI:
Katedra za područja socijalnog rada
Katedra za područja socijalnog rada
Ukratko o katedri
 

Katedra za područja socijalnog rada sadrži šest obaveznih kolegija unutar kojih se obrađuju teme vezane za obitelj, savjetovanje, osobe s invaliditetom i ljudska prava. Unutar katedre se održava nastava iz šest izbornih predmeta koji su usmjereni na stjecanje znanja i vještina iz područja prevencije poremećaja u ponašanju, ovisnosti i drugih psihosocijalnih problema i pojava te primjene dramsko-pedagoških postupaka u socijalnom radu, značaja duhovnosti u socijalnom djelovanju, uloge socijalnog rada u odgoju i obrazovanju i uloge socijalnog rada u životu djeteta s teškoćama u razvoju.

 

Kroz kolegij Socijalni rad s obitelji studenti stječu znanja i vještine koje im omogućuju prepoznavanje i analizu funkcioniranja različitih tipova obitelji, strukture obitelji, dinamike odnosa, komunikacije unutar obitelji i s okolinom u različitim socijalnim kontekstima.

 

Kolegij Osnove savjetovanja pruža studentima znanja o različitim vrstama savjetovanja, s naglaskom na temeljitom upoznavanju Rogersove nedirektivne metode u savjetovanju.

 

Kroz kolegij Socijalni rad s osobama s invaliditetom studenti stječu znanja o različitim teorijama, uzrocima i vrstama invaliditeta, pravima osoba s invaliditetom, rehabilitaciji i obiteljima osoba s invaliditetom te formalnim i neformalnim izvorima podrške.

 

Kolegij Socijalni rad i ljudska prava nudi znanja o intervencijama socijalnog rada u zaštiti ljudskih prava, povijesti ljudskih prava i ljudskih prava različitih vulnerabilnih skupina u društvu.

 

Kroz kolegij Odabrana područja socijalnog rada- osobe s invaliditetom stječu se znanja i vještine o pristupu socijalnom radu s osobama s invaliditetom kroz 3 razine.

 

Kolegij Odabrana područja socijalnog rada- obitelj nudi različite teorijske pristupe obitelji i njihove primjene u socijalnom radu te različitim metodama kojima se postižu promjene u obitelji.

 

Kroz navedene izborne kolegije navedena znanja i vještine obaveznih kolegija se produbljuju.