MODELI PROCJENA I PRISTUPANJA OBITELJI:
Modeli procjena i pristupanja obitelji
Modeli procjene i rada s obitelji
Studij: Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166850
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
prof. dr. sc. Maja Laklija
Osnovni podaci
Modeli procjene i rada s obitelji Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
4.0 166850
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Četvrtkom od 13:00 do 14:30 sati

Nazorova 51, soba 9
prof. dr. sc. Maja Laklija

Po prethodnom dogovoru na e-mail: maja.laklija@pravo.hr

Nazorova 51, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Kilpatrick, A. C. Hooland, T. P.; Working with Families: An Integrative Model by Level of Need; Pearson Education, Inc (2009), str
OBVEZNA: White J.M., Klein, D. M. Martin, T. F.; Family Theories An Introductio; SAGE Publications, Inc (2014), str
PREPORUČENA: Collins, D., Jordan, C. Coleman, H.; An Introduction to Family Social Work; Brooks/Cole, Belmont (2012), str
PREPORUČENA: Čudina-Obradović, M. i Obradović, J.; Psihologija braka i obitelji; Golden marketing - Tehnička knjiga (2006), str
PREPORUČENA: Janković, J.; Pristupanje obitelji - sustavni pristup.; Alinea (2004), str
PREPORUČENA: Berc, G.; Obiteljska otpornost - teorijsko utemeljenje i primjena koncepata u socijalnom radu.; Ljetopis socijalnog rada (2012), str
PREPORUČENA: Ajduković, M. i Radočaj, T.; Pravo djeteta na život u obitelji; UNICEF (2008), str
Opis predmeta
- Razvijanje sposobnosti kritičnog promišljanja o postojećim teorijskim i istraživačkim konceptima koji u svom fokusu imaju različite aspekte obiteljskog funkcioniranja (preispitivanje prednosti i nedostataka pojedinih koncepata).
- Produbljivanje razumijevanja i kreiranje novih modela intervencija u području procjene i rada s obitelji.
- Jačanje kompetentnosti za kreativno osmišljavanje akcijskih istraživanja i programa intervencija usmjerenih na rješavanje složenih problema u području obiteljskog funkcioniranja.
Ispitni rokovi
Obavijesti