OPĆENITO O KATEDRI:
Katedra za socijalnu politiku
Općenito o katedri

Socijalna je politika usmjerena djelatnost države kojoj je cilj ublažavanje odnosno prevladavanje socijalnih rizika, pomoć siromašnim i isključenim građanima te djelovanje na ujednačavanju životnih šansi. Drugim riječima, socijalna politika promovira i primjenjuje društvene vrijednosti kao što su socijalna pravda, solidarnost, socijalna sigurnost. Ona ispravlja neopravdane društvene nejednakosti i druge negativne posljedice tržišta, a jačajući socijalnu koheziju utječe na održiv ekonomski i socijalni razvoj svake zemlje.

U zapadnim se zemljama socijalna politika u modernom značenju počela razvijati u drugoj polovini 19. stoljeća. U tome su ključnu ulogu imali bismarckovski socijalni zakoni, kao i kasnije skandinavske i britanske socijalne reforme. Najveći zamah socijalna je politika dobila nakon Drugoga svjetskog rata. Razvoj socijalne politike kao praktične djelatnosti potaknuo je razvoj znanstvenih istraživanja u ovom području. Znanstvena su istraživanja od samih početaka bila interdisciplinarnog karaktera i uključivala su sociologe, socijalne radnike, ekonomiste, pravnike, politologe i psihologe. Već od početka 20. stoljeća sve se socijalne reforme temelje na rezultatima znanstvenih istraživanja. U toj su tradiciji razvijene različite teorije i tipologije socijalnih politika, odnosno socijalnih režima. Empirijska građa na kojoj se temelje spomenute teorije, kao i njihove suvremene kritike i reinterpretacije, sustavno se prikuplja i analizira u svim razvijenim zemljama.

Suvremena istraživanja u području socijalne politike nude odgovore na probleme zapošljavanja, reforme mirovinskog osiguranja, izgradnje učinkovitog sustava zdravstvenog osiguranja, borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, uključivanja građana i organizacija civilnog društva u socijalne programe, privatizacije socijalnih usluga te utjecaja procesa globalizacije na razvoj socijalnih država. Nudi se novi vrijednosni i teorijski okvir kojim se na socijalne troškove, što je osnova socijalne politike, gleda kao na socijalne investicije, a pružanje socijalnih usluga promatra se kao oblik socijalnog poduzetništva.

Obrazovanje u socijalnoj politici u stalnoj je interakciji sa suvremenim društvenim procesima i nalazi se pred novim izazovima akademizacije, koja treba ponuditi održive koncepte socijalnog razvoja pojedinih zemalja. Nastava iz predmeta u okviru katedre za socijalnu politiku sastavni je dio tih stremljenja.