OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Civilno društvo
Civilno društvo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61325
ECTS: 4.0
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Danijel Baturina - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Civilno društvo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61325
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Danijel Baturina (Predavanja)

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević (Predavanja)

ponedjeljkom od 11-13 sati

Nazorova 51, soba 5f
Literatura
OBVEZNA: G. Bežovan; Civilno društvo; Nakladni zavod Globus (2004), str. 13-96
PREPORUČENA: Gojko Bežovan, Siniša Zrinščak; Civilno društvo u Hrvatskoj; Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo (2007), str. Jedno poglavlje po izboru
PREPORUČENA: J. Matančević, G. Bežovan; Dometi i ključni čimbenici razvoja civilnog društva u Hrvatskoj temeljem tri vala istraživanja; Revija za socijalnu politiku, 20(1) (2013), str. 21-41
PREPORUČENA: N. Pološki Vokić, I. Marić, H. Gorana; Motivacija za volontiranje; jesu li motivi za volontiranje povezani sa spolom, ličnosti i područjem studiranja?; Revija za socijalnu politiku, 20(3) (2013), str. 225-252
PREPORUČENA: S. Zrinščak; Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu; Revija za socijalnu politiku, 19(1) (2012), str. 25-48
PREPORUČENA: B. Šalaj; Civilno društvo i demokracija: što bi Tocqueville i Putnam vidjeli u Hrvatskoj?; Revija za socijalnu politiku, 8(1) (2012), str. 49-71
PREPORUČENA: G. Bežovan; Civilno društvo i javna uprava kao dionici razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj; Hrvatska javna uprava, 9 (2) (2009), str. 355-391
PREPORUČENA: B. Šalaj; Socijalni kapital-Hrvatska u komparativnoj perspektivi.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti (2007), str
PREPORUČENA: A. Zimmer, P. Eckhard; Future of Civil Society- Making Central European Nonprofit-Organisations Work; Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften (2004), str
Opis predmeta
Povijesni razvitak civilnog društva. Pojmovna analiza civilnog društva, neprofitni sektor, volonterski sektor, opće dobro. Udruge, zaklade, privatne ustanove, zadruge. Uloga organizacija civilnog društva u socijalnoj politici. Razvoj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Suradnja socijalnih organizacija civilnog društva i države. Uloga civilnog društva u procesu decentralizacije, samoorganizacije i samoregulacije.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.