OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Civilno društvo
Civilno društvo
Studij: Socijalna politika - pripremni semestar - 1. semestar
Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Šifra: 70201
ECTS: 3.0
Nositelji:
Ispitni rokovi:
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Civilno društvo Socijalna politika - pripremni semestar - 1. semestar
Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
3.0 70201
Literatura
OBVEZNA: G. Bežovan; Civilno društvo; Nakladni zavod Globus (2004), str. 13-96
PREPORUČENA: Gojko Bežovan, Siniša Zrinščak; Civilno društvo u Hrvatskoj; Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo (2007), str. Jedno poglavlje po izboru
PREPORUČENA: J. Matančević, G. Bežovan; Dometi i ključni čimbenici razvoja civilnog društva u Hrvatskoj temeljem tri vala istraživanja; Revija za socijalnu politiku, 20(1) (2013), str. 21-41
PREPORUČENA: N. Pološki Vokić, I. Marić, H. Gorana; Motivacija za volontiranje; jesu li motivi za volontiranje povezani sa spolom, ličnosti i područjem studiranja?; Revija za socijalnu politiku, 20(3) (2013), str. 225-252
PREPORUČENA: S. Zrinščak; Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu; Revija za socijalnu politiku, 19(1) (2012), str. 25-48
PREPORUČENA: B. Šalaj; Civilno društvo i demokracija: što bi Tocqueville i Putnam vidjeli u Hrvatskoj?; Revija za socijalnu politiku, 8(1) (2012), str. 49-71
PREPORUČENA: G. Bežovan; Civilno društvo i javna uprava kao dionici razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj; Hrvatska javna uprava, 9 (2) (2009), str. 355-391
PREPORUČENA: B. Šalaj; Socijalni kapital-Hrvatska u komparativnoj perspektivi.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti (2007), str
PREPORUČENA: A. Zimmer, P. Eckhard; Future of Civil Society- Making Central European Nonprofit-Organisations Work; Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften (2004), str
Opis predmeta
Povijesni razvitak civilnog društva.
Pojmovna analiza civilnog društva, neprofitni sektor, volonterski sektor, opće dobro.
Udruge, zaklade, privatne ustanove, zadruge.
Osnivanje i registracija udruga, zaklada i privatnih ustanova.
Zakonski okvir djelovanja udruga, zaklada i privatnih ustanova.
Porezni status neprofitnih organizacija.
Uloga organizacija civilnog društva u socijalnoj politici.
Razvoj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj: struktura, okolina, vrednote, utjecaj.
Suradnja socijalnih organizacija civilnog društva i države- kombinirani model socijalne politike, načelo supsidijarnosti, solidarnost, dobra vladavina.
Uloga civilnog društva u procesu decentralizacije, samoorganizacije i samoregulacije.
Praksa Europske unije u poticanju razvoja civilnog društva.
Socijalno ugovaranje - primjeri iz prakse.
Ispitni rokovi
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.