OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europska socijalna politika
Europska socijalna politika
Studij: Socijalni rad - 5. semestar
Šifra: 36679
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
Ispitni rokovi:
  • 26. 06. 2024.
  • 10. 07. 2024.
  • 28. 08. 2024.
  • 11. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europska socijalna politika Socijalni rad - 5. semestar
5.0 36679
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

Konzultacije će se u zimskom semestru 2021/2022 održavati neposredno nakon nastave, a u drugim terminima sukladno individualnom dogovoru sa studentima/cama. 

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 20
Literatura
John MacCormick; Razumijeti Europsku uniju; Mate (2011), str. poglavlja 1, 2, 4, 5, 6 I 9
P. Stubbs, S. Zrinščak, S.; Europeizacija i socijalna politika: između retorike i stvarnosti,; V. Puljiz, S. Ravlić, V. Visković (ur): Hrvatska u EU: kako dalje Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2012), str. 265-294
S. Zrinščak; Socijalna država u 21. stoljeću - privid ili stvarnost?; Pravni fakultet u Zagrebu (2006), str. 1- 91, 183-218
Dobrotić, I.; Predavanja 2021/2022; PF (2018), str. 1-100
Opis predmeta
Kroz predmet Europska socijalna politika studenti stječu znanja o razvoju i obilježjima različitih socijalnih režima, socijalnih prava i socijalne politike na europskoj razini, uključivši recentne društvene procese i reforme te utjecaj tog razvoja na Hrvatsku. Upoznaju se s poviješću i institucionalnim okvirom europskih integracija te teorijskim konceptom europeizacije, s razvojem, obilježjima i sadržajem europskog socijalnog modela, uključivši idejnu pozadinu europskog socijalnog modela, europske smjernice te mehanizme djelovanja europskog socijalnog modela. Stječu znanja i vještine potrebne za izradu pojedinih programa socijalne politike i pisanje izvješća prema europskim smjernicama te se osposobljavaju za razumijevanje, analiziranje te procjenu pojedinih područja/programa socijalne politike.
Nastava se izvodi u obliku predavanja i seminara.
Ispitni rokovi
26. 06. 2024.
10. 07. 2024.
28. 08. 2024.
11. 09. 2024.