OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europska socijalna politika
Europska socijalna politika
Studij: Socijalna politika - pripremni semestar - 1. semestar
Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Šifra: 70232
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
Ispitni rokovi:
  • 26. 06. 2024.
  • 10. 07. 2024.
  • 28. 08. 2024.
  • 11. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europska socijalna politika Socijalna politika - pripremni semestar - 1. semestar
Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
7.0 70232
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

Konzultacije će se u zimskom semestru 2021/2022 održavati neposredno nakon nastave, a u drugim terminima sukladno individualnom dogovoru sa studentima/cama. 

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 20
Literatura
OBVEZNA: Gerovska-Mitev, M. (2004.) Europeizacija socijalnih politika: nacionalne prilagodbe u jugoistočnoj Europi. Revija za socijalnu politiku, 11(3-4):321-342.
OBVEZNA: Mintas-Hodak, Lj. (ur.) Uvodu u Europsku uniju. Zagreb: Zagrebačka škola ekonomije i managementa; Mate, str. 1-83, 231-244.
OBVEZNA: Revidirana strategija socijalne kohezije Vijeća Europe (2004.) Revija za socijalnu politiku 11(3-4):383-394.
OBVEZNA: Stubbs, P., Zrinščak, S. (2005.) Proširena socijalna Europa- Socijalna politika, socijalna uključenost i socijalni dijalog u Hrvatskoj i Europskoj uniji, u: Ott, K. (ur.) Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji, treći svezak. Zagreb: Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert.
OBVEZNA: Zrinščak, S. (ur.) (2006.) Socijalna država u 21. stoljeću - prvid ili stvarnost. Zagreb: Pravni fakultet, str. 1-91, 141-182.
PREPORUČENA: Deacon, B. (1999.) Europska unija, globalizacija i socijalna prava, Revija za socijalnu politiku 6(3-4):219-226.
PREPORUČENA: Ott, K. (2003.) Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji. Ekonomski i pravni izazovi. Zagreb: Zagreb: Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert.
PREPORUČENA: Ott, K. (ur.) Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji. Izazovi institucionalnih prilagodbi. Zagreb: Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert.
PREPORUČENA: Šimić, D. (2002.) Europska unija danas i sutra. Zagreb: Hrvatski zemljopis.
Opis predmeta
Vijeće Europe: povijest, institucije.
Vijeće Europe i zaštita ljudskih prava.
Europska socijalna povelja: socijalna prava i mehanizmi nadzora.
Koncept socijalne kohezije VE.
Europska unija: povijest, institucije.
Razvoj socijalne politike na razini EU.
Acquis communutaire i socijalna politika.
Model otvorene koordinacije u području zapošljavanja, siromaštva i socijalne isključenosti, mirovina i zdravstva.
Europeizacija i globalizacija.
Proširenje EU i utjecaj na socijalnu politiku novih članica.
Budućnost socijalne Europe.
Ispitni rokovi
26. 06. 2024.
10. 07. 2024.
28. 08. 2024.
11. 09. 2024.