OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ekonomija socijalne politike
Ekonomija socijalne politike
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 73951
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdenko Babić
Ispitni rokovi:
  • 27. 06. 2024.
  • 11. 07. 2024.
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ekonomija socijalne politike Socijalni rad - 4. semestar
4.0 73951
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdenko Babić

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
Literatura
OBVEZNA: J. Le Grand, C. Propper, R. Robinson; The Economics of Social Problems; Palgrave Macmillan (2008), str. (Poglavlja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, te poglavlja 9 i 10
OBVEZNA: P.G. Rosner; The Economics of Social Policy; Edward Elgar (2003), str. 1-79, 277-340
PREPORUČENA: P.A. Samuelson, W. Nordhaus; Ekonomija; MATE (2005), str. 25-45, 382-400, 577-587
PREPORUČENA: N. Barr; The Economics of the Welfare State; Weidenfeld i Nicolson (1993), str
Opis predmeta
Kolegij Ekonomija socijalne politike ima za cilj upoznati studente s ekonomskom teorijom i modelima koji razmatraju ekonomske implikacije socijalne države, mjera socijalne politike i državne intervencije u tržišnim ekonomijama. Tako će se analizirati odnosi između tržišnih rješenja, ekonomske efikasnosti te socijalne i ekonomske dobrobiti društva. Naglasak će posebice biti na novijim teorijama i modelima te na znanstvenim nalazima koji detaljnije pojašnjavaju veze između djelovanja socijalne politike i ekonomskog i socijalnog razvoja. Također će biti razložen koncept socijalne ekonomije i objašnjen njegov značaj u europskom kontekstu s implikacijama za Hrvatsku.


Okvirni će sadržaj kolegija biti slijedeći:
1. Škole političkog i ekonomskog mišljenja i socijalna pitanja.
2. Vrijednosni aspekt socijalne države: socijalna pravednost, jednakost i efikasnost.
3. Tržišni propusti i nesavršena konkurencija - argumenti za državnu intervenciju
4. Distribucija dohotka i ekonomske nejednakosti.
5. Državna intervencija programima socijalne politike.
6. Ekonomska teorija osiguranja. Privatni i javni model osiguranja.
7. Socijalni programi- novčani transferi: vrste, prednosti i nedostaci.
8. Socijalni programi- u obliku dobara i usluga; vrste, prednosti i nedostaci.
9. Modeli socijalne države i siromaštvo.
10. Prezaduženost, nerazvijenost i siromaštvo.
11. Upravljanje osobnim financijama i socijalna dobrobit
12. Socijalna ekonomija.
13. Uloga ekonomske i socijalne politike u poticanju rasta i razvoja.
Ispitni rokovi
27. 06. 2024.
11. 07. 2024.
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.