SOCIJALNA EKONOMIJA I SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO:
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
Repozitorij
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 170984
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdenko Babić
izv. prof. dr. sc. Danijel Baturina
Ispitni rokovi:
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 170984
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdenko Babić

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
izv. prof. dr. sc. Danijel Baturina

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
Literatura
Babić, Z. i Račić, D.; Zadrugarstvo u Hrvatskoj: trendovi, pokazatelji i perspektiva u europskom kontekstu; Sociologija i prostor (2011), str. 287-311
Baturina, D.; Konceptualiziranje socijalnog poduzetništva i izazovi razvoja područja; Ekonomska misao i praksa (2013), str. 123-142
Borzaga, C. i Galera, G; Promicanje razumijevanja zadruga u stvaranju boljeg svijeta. Doprinos EURICSE-a Međunarodnoj godini zadruga; (2013), str
Defourny, J. Nyssens, M.; The EMES Approach of Social Enterprise in a comparative perspective.; (2012), str
Defourny, J. and Nyssens, M.; Fundamentals for an International Typology of Social Enterprise Models; VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (2017), str
European Commision.; A map of social enterprises and their eco-systems in Europe.; (2015), str
Vlada RH; Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine; Vlada Republike Hrvatske. (2015), str
Vincetić, V. Babić, Z. Baturina, D.; Definiranje područja i potencijal razvoja socijalnog poduzetništva hrvatske u komparativnom kontekstu.; Ekonomski pregled (2013), str. 256-278
CIRIEC-International, i Europski gospodarski i socijalni odbor; Najnovija kretanja u okviru socijalne ekonomije u Europskoj uniji. Sažetak izvješča; Europski gospodarski i socijalni odbor. (2017), str
Baturina Danijel, Babić Zdenko; Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo; Pravni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu (2021), str
Baturina Danijel, Babić Zdenko; Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2021), str. 243
Opis predmeta
Socijalna ekonomija i posebice socijalno poduzetništvo su novi koncepti u našem kontekstu. Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s konceptom i nastankom socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije, razumijevanje različitih perspektiva socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije i uloge zakonskog i institucionalnog okvira za njihov razvoj. Cilj je i upoznavanje s područjima djelovanja socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije te analiziranje mogućnosti i barijera razvoju socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije u našim uvjetima. Dodatni cilj je osposobiti studente za potencijalno razvijanje socijalno poduzetničkih projekata te kreiranje inicijativa socijalne ekonomije učeći iz primjera dobre prakse i stjecanjem vještina i znanja neophodnih za kreiranje inicijativa socijalne ekonomije i/ili poduzetništva.
Ispitni rokovi
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.
Obavijesti