ALTERNATIVE CHILD CARE:
Alternative Child Care
Katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada English
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Alternative Child Care
Study: Social Work - 7. semester
Code: 168709
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica - Lectures
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka - Lectures
Exam dates:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
Alternative Child Care Social Work - 7. semester
3.0 168709
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Mondays, 10-12

Nazorova 51, room Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica (Lectures) Nazorova 51
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka (Lectures) Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 2a
Literature
REQUIRED: Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sladović Franz, B.; Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima. Ljetopis socijalnog rada. 15, 2, .; Pravni fakultet Sveučilište u zagrebu. Studijski centar socijalnog rada., str. 185-213
REQUIRED: Blažeka Kokorić, S. i Birovljević, J.; Posvojiteljske obitelji - izazovi prilagodbe i reakcije okoline. U: Maleš. D. (ur.). Kako smo postali obitelj: Posvojenje - dio moje priče.; -Na drugi način-, str. 33-60
REQUIRED: Laklija, M. i Sladović Franz, B; Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji.; -Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje-, str
REQUIRED: Laklija, M.; Individualno planiranje za potrebe djeteta u udomiteljskoj obitelji. U: Urbanc, K. (2015). Individualno planiranje u socijalnom radu.; -Pravni fakultet u Zagrebu-, str. 135-166
REQUIRED: Sladović Franz, B.; Djeca u alternativnoj skrbi. U: Hrabar, D. (ur.) Prava djece: multidisciplinarni pristup.; -Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu-, str. 225-241
REQUIRED: Sladović Franz, B.; Posvojenje (ni)je alternativna skrb. U: Maleš, D. (ur.) Kako smo postali obitelj: Posvojenje-dio moje priče.; -Na drugi način, , str. 21-32
REQUIRED: Sladović Franz, B. i Branica, V.; The relevance and experience of education from the perspective of Croatian youth in-care.; European Journal of Social Work. 16, 1, , str. 137-152
REQUIRED: Sladović Franz, B.; Značajke procesa odlučivanja u socijalnoj skrbi za djecu.; Ljetopis socijalnog rada. 18, 3, , str. 439-467
REQUIRED: Urbanc, K., Sladović Franz, B. i Branica, V.; Students', caretakers' and decision-makers' perception of support in higher education for students with in-care experience.; European Journal of Social Work. 25, 1, , str. 1-10
RECOMMENDED: Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Samoprocjena ponašanja mladih u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj.; Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja. 13, 6, , str. 1031-1054
RECOMMENDED: Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Behavioural and emotional problems of children by type of out-of-home care in Croatia.; International journal of social welfare. 14, 3, , str. 163-175
RECOMMENDED: Ajduković, M., Rajhvajn, L. i Sladović Franz, B.; Značenje Ljestvice depresivnosti za djecu u procjeni mentalnog zdravlja djece i adolescenata u javnoj skrbi.; Socijalna psihijatrija. 35, 3, , str. 107-118
RECOMMENDED: Ajduković, M., Kregar Orešković, K. i Laklija, M.; Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu.; Ljetopis socijalnog rada. 14, 1, , str. 93-118
RECOMMENDED: Branica, V. i Sladović Franz, B.; Child Welfare in Croatia: History and Current Position. In: Haemaelaeinen, J., Littlechild, B., Chytil, O., Šramata, M. i Jovelin, E. (ed.). Evolution of Child Protection and Child Welfare Policies in Selected European Countries.; -European Research Institute for Social Work, University of Ostrava-, str. 11-27
RECOMMENDED: Kusturin, S., Maglica, T. i Makvić, K.; Okvirko-priručnik za osnaživanje mladih u procesu izlaska iz alternativne skrbi.; -Udruga Igra-, str
RECOMMENDED: Laklija, M., Vukelić, N. i Milić Babić, M.; Specijalizirano udomiteljstvo djece s teškoćama u razvoju - iskustva udomitelja.; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 48, 2, , str. 109-123
RECOMMENDED: Laklija, M.; Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva.; Revija za socijalnu politiku. 18, 3, , str. 291-310
RECOMMENDED: Laklija, M.; Spremnosti udomitelja za bavljenja udomiteljstvom i doživljaj vlastite uloge udomitelja u suradnji sa centrima za socijalnu skrb.; Ljetopis socijalnog rada. 18, 3, , str. 469-496
RECOMMENDED: Laklija, M.; Izazovi udomiteljstva djece s emocionalnim poteškoćama i poremećajima u ponašanju u Republici Hrvatskoj.; Kriminologija i socijalna integracija. 17, 2, , str. 71-86
RECOMMENDED: Sabolić, T. i Vejmelka; L.; Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj iz perspektive udomitelja i stručnjaka.; Holon. 5, 1., str
RECOMMENDED: Sladović Franz, B.; Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima.; -Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži-, str
RECOMMENDED: Sladović, B.; Subjektivni stres u dječjem domu i strategije suočavanja kao činitelji rizika i zaštite za pojavu poremećaja u ponašanju. U: Bašić, J. i Janković, J. (ur.) Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži.; Zagreb: Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece., str. 135 - 149
RECOMMENDED: Sladović Franz, B., Kregar Orešković, K. i Vejmelka, L.; Iskustvo života u dječjem domu: Kvalitativna analiza izjava mladih. //; Ljetopis socijalnog rada. 14, 3, , str. 553-578
RECOMMENDED: Vejmelka, L. i Sabolić, T.; Potencijali domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz perspektive odgajatelja.; Kriminologija socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 23, 1, , str. 72-98
RECOMMENDED: Vejmelka, L. i Rajter, M.; Prediktori počinjenog i doživljenog nasilja među djecom u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.; Ljetopis socijalnog rada. 20, 2, ., str. 241-268
Description
Course objectives are to introduce students with characteristics of contemporary forms of alternative child care and challenges of pursuing children's rights when living separated from biological family, to develop skills of assessment, planning and implementation of professional interventions with children and care-providers and to critically analyse current issues and create projects to enhance wellbeing of children and youth in alternative care system.  

Course content (total 30 hours)

Subject introduction, clarifying aims and expectations, defining types and forms od alternative child care  (2 hours)
Special features of decision making process, reasons and circumstances for out-of-home placements (2 hours)
Individual care plan, placement selection and  matching (4 hours)
Characteristics of institutional and non-institutional child care (4 hours)
Preparation and support to foster families  (2 hours)
Adoption as alternative care, preparation and support to adoptive families (4 hours)
Preparation of children and youth for leaving care, transition to adulthood (2 hours)
Prerequisite and supporting reintegration of children  in biological families (2 hours)
Actual challenges in alternative child care (deinstitucionalisation, prevention of social exclusion, education and employment )  (2 hours)
Comprehension and implementation of children's rights in alternative care  (6 hours)     
Exam dates
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply