DJECA U SKRBI:
Djeca u skrbi
Djeca u skrbi
Studij: Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166852
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
Osnovni podaci
Djeca u skrbi Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
4.0 166852
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Literatura
OBVEZNA: Ajduković, M., Kregar Orešković, K. i Laklija, M.; Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu; Ljetopis socijalnog rada (2007), str. 93-118
OBVEZNA: Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sladović Franz, B.; Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima; Ljetopis socijalnog rada (2008), str. 185-213
OBVEZNA: Brašnić, E., Ajduković, M. Ručević, S.; Privrženost i razvojni rizici djece i mladih u dječjim domovima.; Dijete i društvo (2009), str. 157-179
OBVEZNA: Ivković, Đ. i Žižak, A.; Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj: analiza stanja i prijedlog smjernica; Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2010), str
OBVEZNA: Laklija, M.; Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva; Revija za socijalnu politiku (2011), str. 291-309
OBVEZNA: Laklija, M. i Sladović Franz, B.; Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji.; Sirius (2013), str
OBVEZNA: Povelja o pravima djece i mladih u izvanobiteljskom smještaju; Dijete i društvo (2005), str
OBVEZNA: Sladović Franz, B. i Branica, V.; The relevance and experience of education from the perspective of Croatian youth in-care; European Journal of Social Work (2013), str. 137-152
OBVEZNA: Vidović, L. i Ivković, Đ.; Smjernice za alternativnu skrb o djeci; Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2010), str
OBVEZNA: Žižak, A., Koller-Trbović, N., Jeđud-Borić, I., Maurović, I., Mirosavljević, A. i Ratkajec Gašević, G.; Što nam djeca govore o udomiteljstvu?; Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2012), str
PREPORUČENA: Ajduković, M.; Pristupi zbrinjavanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Europi.; Revija za socijalnu politiku (2004), str. 299-321
PREPORUČENA: Killen, K.; Smještaj djece izvan obitelji - odvajanje od roditelja i uspostava odnosa s novim skrbnicima; Društvo za psihološku pomoć (2001), str. 377-402
PREPORUČENA: Sladović Franz, B; Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i DZZOMB (2003), str
PREPORUČENA: Sladović Franz, B; Odabir izvanobiteljskog smještaja djece ugroženog razvoja u obitelji; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2004), str. 215-228
PREPORUČENA: Sladović Franz, B; Mišljenje stručnjaka o izdvajanju djece iz obitelji: rezultati intervjua; Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada (2004), str. 115-130
Opis predmeta
1. Upoznati se sa specifičnostima psihosocijalnog razvoja djece u alternativnoj skrbi
2. Razumjeti i objasniti načela i paradigmu suvremenih intervencija u zaštiti djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz perspektive socijalnog rada
3. Razvijati vještine planiranja i provedbe istraživanja i planiranja unapređenja u alternativnoj skrbi za djecu
Ispitni rokovi
Obavijesti