OBAVIJESTI:
Kreativne metode u socijalnom radu
Obavijesti
Kreativne metode u socijalnom radu – upute za provjeru znanja Ispiti u lipnju i srpnju održat će se s odgodom od tjedan dana, održat će se kao online ispiti putem  Merlin sustava i to 10.6., 24.6. i 8.7. 2020. Ispiti će se organizirati kao pismeni te će se sastojati od četiri pitanja esejskog tipa na koja se očekuje odgovor s obrazloženjem (znači barem nekoliko rečenica koje uključuju određenje ključnih termina te njihovo problematiziranje u primjeni). Svako pitanje nosi 3 boda. Ispitna literatura obuhvaća slijedeće: Urbanc, K. (2014) Predavanja i svi materijali s nastave Pregrad, J. (1996) Stres, trauma oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, str. 111 – 135. Pregrad, J. (2003)  Primjena metafora, kreativnih i ekspresivnih tehnika u superviziji. U: Ajduković, M. i Cajvert, Lj. (ur.) Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 209 – 252.
Drage kolegice i kolege pod vidom prelaska na online oblik nastave očekujte daljnje upute o odvijanju kolegija i vašem angažmanu na kolegiju putem Merlina. Ukoliko imate kakvih pitanja,javite se na mail. U dokumentima je objavljano uvodno predavanje, a osalo slijedi na Merlin Ostanite zdravi i čuvajte se, lijepi pozdrav svima Kristina Urbanc  
Drage kolegice i kolege uvodni susret iz Kreativnih metoda u socijalnom radu održat će se12.3. od 15.00 do 18.00 sati. Dakle, 5.3. neće biti nastave radi službene spriječenosti prof. Urbanc Lijepi pozdrav do tada Kristina Urbanc
BODOVI KOLOKVIJA IZ KREATIVNIH METODA U SOCIJALNOM RADU (KOLOKVIJE MOŽETE DOBITI NA UVID U UTORAK, 5.6. OD 11-12, ILI PREMA DOGOVOVORU, SOBA 13. ČESTITAM NA DOBRIM REZULTATIMA, LIJEPI POZDRAV KRISTINA URBANC   15  - 13,5 BODOVA (ODLIČAN) Miki Maus Kazalište Maslačak Tratinčica 1704 Asali Trnoružica Miš 5064S Lopta Palac 6071 Višnja 13 Tigar   13 - 11,5 BODOVA (VRLO DOBAR) 6069 2804 0808 0203 Brod Maca Krokodil M.G.T.   11-9.5 BODOVA (DOBAR) Ljubičasto JaJaIIrena Tulipan 6024 Jagoda 233
OBAVIJEŠTAVAM STUDENTE DA ĆE SE  PREMA DOGOVORU U UTORAK, 29.5. U 16.00 SATI ODRŽATI KOLOKVIJ IZ KOLEGIJA "KREATIVNE METODE U SOCIJALNOM RADU" U SOBI 55. LIETERATURA ZA KOLOKVIJ SADRŽANA JE U PREZENTACIJI IZ UVODNOG PREDAVANJA. TAKOĐER MOLIM SVE ONE KOJI MOGU, A POGOTOVO ONE KOJI IMAJU NEKU NADOKNADU DA DOĐU NA RADIONICU FORUM TEATRA KOJA ĆE SE ODRŽATI 4.6. OD 10.00 DO 11.30 U SKLOPU PROSLAVE DANA STUDIJA.   LIJEPI POZDRAV KRISTINA URBANC
PODSJEĆAM DA DANAS U 15.00 POČINJE NASTAVA IZBORNOG KOLEGIJA KRATIVNE METODE U SOCIJALNOM RADU. PRVI DIO NASTAVNOG SUSRETA BIT ĆE UVODNO PREDAVANJE A NA DRUGOM DIJELU IMAT ĆEMO GOSTE, DRAMSKU SKUPINU UDRUGE "ZAMISLI" POD VODSTVOM M. KOVAČA KOJA ĆE DOĆI PRIKAZATI PREDSTAVU TEMELJENU NA KONCEPTU A. BOALA I NJEGOVOG TEATRA POTLAČENIH (FORUM KAZUALIŠTA). NASTAVA TRAJE DO 18.00. DOLAZAK SVIH KOJI SU UPISALI OVAJ KOLEGIJ OBAVEZAN JE.   LIJEPI POZDRAV KRISTINA URBANC
Obavijest studentima   Nastava iz izbornog kolegija započet će 19.4.2018. i odvijat će se četvrtkom od 15.00 - 18.00 na fakultetu tijekom 6 susreta te u okviru jedne terenske posjete prema naknadnom dogovoru. Raspored po datumima i temama priložem je u repozitoriju, a detaljnije informacije studenti će dobiti tijekom uvodnog predavanja. Pohađanje nastave je obavezno.   Lijepi pozdrav   Kristina Urbanc
Kreativne metode u socijalnom radu Nastavu izvode: prof. dr.s c. Kristina Urbanc Mjesto izvođenja nastave: Nazorova 51, Zbornica Izvođenje nastave : četvrtkom od  15. – 18.00. Oblici nastave: interaktivna predavanja ECTS: 3 Način polaganja ispita: pismeni Nastava se odvija u ljetnom semestru, u trajanju od 30 sati, od 21.4. 2016. do 2.6.2016.     21.4. 2016.  Uvod o upotrebi kreativnih metoda u socijalnom radu Kreativni pristupi u prikupljanju podataka i pričanju korisnikove priče, 28.4. 2016. Uloga priča i bajki uz mogućnosti korištenja likovnog izraza u pomažućem procesu (1) Prema naknadnom dogovoru biti organziran posjet savjetovalštu Luka Ritz u svrhu  sudjelovanja u zajedničkoj radonici o primjeni Forum teatra u radu s mladima 5.5. 2016. Uloga priča i bajki uz mogućnosti korištenja likovnog izraza u pomažućem procesu (2) 12.5.2016. Elementi scenske ekspresije u pomažućem procesu (1 )  19.5.2016. Elementi scenske ekspresije u pomažućem procesu (2 )  26.5.2016. (radi blagdana nastava se ne izvodi) 2.6.2016. Kolokvij, zaključak i evaluacija   Opis kolegija Tijekom izbornog kolegija studenti se upoznaju s određenjem, načelima i nekim tehnikama korištenja kreativnih metoda u različitim kontekstima socijalnog rada: u edukaciji, u pomažućem procesu te u kontekstu supervizije. Kolegij se odvija u obliku radionica gdje studenti stječu vlastita iskustva upotrebe pojedinih tehnika (scenske ekspresije, likovnog izražavanja, korištenja priča, bajki, filmova) u radu s grupama i pojedincima. Kako je pristup u nastavi ovog kolegija pretežno iskustven, studenti su obavezni: (1) aktivno prisustvovati svim radionicama (2);  jednoj od ponuđenih mogućnosti terenske nastave, pri čemu se tolerira jedan izostanak i predati pismene zadatke (3). Terenska nastava u trajanju od 4 sata odvija se prema dogovoru i obzirom na aktualne sadržaje (posjete ustanovama gdje se izvode kreativne metode u funkciji pomažuæih procesa, aktualne predstave u kazalištima i institucijama socijalne skrbi, udrugama i sl.)   Obavezna literatura: Urbanc: Predavanja Pregrad, J. (1996) Stres, trauma oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, str. 111 – 135. Pregrad, J. (2003)  Primjena metafora, kreativnih i ekspresivnih tehnika u superviziji. U: Ajduković, M. i Cajvert, Lj. (ur.) Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, 209 – 252. Bettelheim, B. (1979) Značenje bajki. Beograd: Zenit. (odabrana poglavlja) 5. Chetnik, M. (2008) Tehnike u dječjoj terapiji. Zagreb: Psihodinamske strategije. (odabrana poglavlja)       Ishodi učenja I ntelektualne (kognitivne) vještine: Nakon uspješno savladanog kolegija student će biti u mogućnosti: 1. definirati i razumjeti načela i razloge korištenja kreativnih metoda u socijalnom radu. 2. definirati i prepoznati etička načela korištenja kreativnih metoda u neposrednom individualnom i grupnom radu. 3. dobiti neposredna iskustva u primjeni različitih kreativnim metoda u individualnom i grupnom radu. 4. dobiti uvid i moći prepoznati i analizirati vlastite resurse i ograničenja u primjeni kreativnih metoda u radu s korisnicima. 5. uz podršku moći planirati i primijeniti neke kreativne metode u u grupnom i individualnom radu, ovisno o procijenjenim potrebama korisnika. 6. prepoznati, analizirati i evaluirati vlastita dosadašnja iskustva i doprinos u procesu usvajanja znanja i vještina važnih za primjenu kreativnih metoda u radu s korisnicima. Praktične i generičke vještine: Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: 1. primjeniti teorijske kocepate i načela korištenja kreativnih metoda u socijalnom radu. 2. djelovati u skladu s etikom primjene krerativnih metoda u radu s korisnicima. 3.sagledavati i procjeniti potrebe za primjenom pojedinih kreativnih metoda, ovisno o potrebama korisnika. 4. primjeniti odgovarajuće komunikacijske vještine u razgovoru s korisnikom. Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja: Oblici   provjere   znanja   Razina   znanja   Aktivno sudjelovanje u radu tijekom interaktivne nastave,   grupne rasprave i primjena pojedinih kreativnih metoda     Razina 4   Pismeni osvrt na posjet predstavi, radionici ili izložbi   Razina 2- 3   Pismeni kolokvij/ispit   Razina 2 – 3.       Sudjelovanje na predavanjima i vježbama obavezno je za sve redovne studente, dok su izvanredni studenti dužni prisustvovati na 50% nastave, prema dogovoru s nastavnikom.   Vježbe su namijenjene iskustvenom prorađivanju sadržaja s predavanja te uključuju rješavanje problemskih zadataka. Sastavni dio nastave je posjet predavača - socijalnih radnika koji u svojoj neposrednoj praksi primjenjuju kreativne metode te korisnika koji imaju osobno iskustvo primjene ovih metoda. Studenti također odlaze na neku od prigodnih predstava, izložbi ili nekih drugih događanja gdje mogu vidjeti neposrednu primjenu kreativnih metoda u pomažućem procesu. O ovim posjetama studenti pišu pismene osvrte temeljene na aktivnom učenju i kritičkom promišljanju. Na izlaganje i pismeno izvješće studenti dobivaju povratne informacije koje sačinjavaju dio ukupne ocjene iz ovog kolegija. Nakon odslušane nastave održava se pismeni kolokvij. Za studente koji ispit nisu položili putem kolokvija, održava se pismeni ispit u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Završna ocjena na kolegiju formira se kao rezultat postignut pismenom provjerom znanja, kvalitetom pismenog izvješća te redovitog aktivnog sudjelovanja na nastavi.   Termini konzultacija: prof.dr. sc.  Kristina Urbanc  : Srijedom od 11:00 do 13:00 sati Lokacija: Nazorova 51, soba 21                              
Kreativne metode u socijalnom radu Nastavu izvode: prof. dr.s c. Kristina Urbanc Mjesto izvođenja nastave: Nazorova 51, Zbornica Izvođenje nastave : četvrtkom od  15. – 18.00. Oblici nastave: interaktivna predavanja ECTS: 3 Način polaganja ispita: pismeni Nastava se odvija u ljetnom semestru, u trajanju od 30 sati, počinje 21.4. 2016. i traje do 2.6. 2016. Sudjelovanje na predavanjima i vježbama obavezno je za sve redovne studente, dok su izvanredni studenti dužni prisustvovati na 50% nastave, prema vlastitom izboru, a uz prethodni dogovor s nastavnikom.    Termini konzultacija: prof.dr. sc.  Kristina Urbanc  : Srijedom od 11:00 do 13:00 sati Lokacija: Nazorova 51, soba 13