OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Praksa
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 70161
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Izvođači: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina - Terenske vježbe
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Zdravka Leutar - Terenske vježbe
izv. prof. dr. sc. Marina Milić - Terenske vježbe
dr. sc. Ines Rezo Bagarić - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Silvia Rusac - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Nika Sušac - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Ana Štambuk - Terenske vježbe
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka - Terenske vježbe
Osnovni podaci
Praksa Socijalni rad - 2. semestar
7.0 70161
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić (Terenske vježbe)

Četvrtkom od 13:00 do 14:30 sati

Nazorova 51, soba 9
prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina (Terenske vježbe)

Ponedjeljkom od 12:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović (Terenske vježbe)

Utorkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 13
prof. dr. sc. Zdravka Leutar (Terenske vježbe)

Utorkom od 10:30 do 12:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 8
izv. prof. dr. sc. Marina Milić (Terenske vježbe)

prema dogovoru na

mmilic@pravo.hr

Nazorova 51, soba 18
dr. sc. Ines Rezo Bagarić (Terenske vježbe)

Dogovor putem e-maila: ines.rezo@pravo.hr

Nazorova 51, soba 24
prof. dr. sc. Silvia Rusac (Terenske vježbe)

ponedjeljkom 11-13h

Nazorova 51, soba 17
doc. dr. sc. Nika Sušac (Terenske vježbe)

po dogovoru

Nazorova 51, soba 11a
prof. dr. sc. Ana Štambuk (Terenske vježbe)

Utorkom od 14-15h

Nazorova 51, soba 17/I
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka (Terenske vježbe)

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
Literatura
urbanc, K., Buljevac, M. i Vejmelka, L.; Teorijski i iskustveni okviri za razvoj modela studentske terenske prakse u području socijalnih djelatnosti; Ljetopis socijalnog rada, 23, 1, (2016), str. 5-38
Urbanc, K., Rajhvajn Bulat, L. i Sušac, N.; Evaluacija studentske terenske prakse - perspektiva studenata diplomskog studija socijalnog rada. U: Grubišić, K. (2018) Zbornik radova znanstvenog skupa: Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnost; Pravni fakultet Zagreb (2018), str. 309-330
Urbanc, K. i Kusturin, S.; Etički kodeks supervizora; Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj (2015), str
Opis predmeta
Praksa se odvija u centrima za socijalnu skrb u trajanju od 120 sati tijekom ljetnog semestra diplomskog studija. U sklopu prakse studenti su raspoređeni u supervizijske grupe (do 10 sudionika) koje se odvijaju u online obliku u trajanju od 12 sati.
Rad u grupama temelji se na supervizijskim načelima i etici supervizije s ciljem prorade sadržaja koje studenti donose s prakse.
Svaki student/ica sa svojom supervizoricom i terenskim nastavnikom/icom sklapa dogovor o učenju tijekom prakse (dogovor sadrži detaljno opisane uloge i obaveze svakog sudionika).
U dogovorenom razdoblju tijekom prakse, studenti/ice predaju svojoj supervizorici izvještaje s prakse (prema prethodno dogovorenim uputama) te temeljem izvještaja prorađuju vlasita iskustva s ciljem integriranja znanja - naučene teorije i generičke vještine stečene na praksi.
Ispitni rokovi
Obavijesti