SOCIJALNI RAD U VIRTUALNOM OKRUŽENJU:
Socijalni rad u virtualnom okruženju
Socijalni rad u virtualnom okruženju
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 160072
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka
Ispitni rokovi:
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad u virtualnom okruženju Socijalni rad - 8. semestar
3.0 160072
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
Literatura
OBVEZNA: Vejmelka, L.; Strabić, N. Jazvo, M; Online aktivnosti i rizična ponašanja adolescenata u virtualnom okruženju.; Društvena istraživanja: journal for general social issues, 26 (2017), str. 159-78
OBVEZNA: Reamer, F.G.; Social work in a digital age: Ethical and risk management challenges; Social Work 58, (2) (2013), str. 163-172
OBVEZNA: Social work and social presence in an online world; Lamendola, W.; Journal of technology in the human services, 28 (2010), str. 108-119
OBVEZNA: Mishna, F., Bogo, M., Root, J., Sawyer, J.L. Khoury-Kassabri, M..; I just crept in: The digital age and implications for social work practice.; Clinical Social Work, (2012), str. 277-286
OBVEZNA: Mihajlov, M Vejmelka, L.; Internet addiction: A review of the first twenty years; Psychiatria Danubina (2017), str. 260-272
OBVEZNA: Černja, I., Vejmelka, L. Rajter, M.; Internet addiction test: Croatian preliminary study; BMC Psychiatry (2019), str. 388
OBVEZNA: Vidović, P. Vejmelka, L.; Korisnost i uloga virtualnog okruženja u pomažućoj praksi; Hrvatska Revija za Rehabilitacijska Istrazivanja (2018), str. 138-151
OBVEZNA: Vejmelka, L. Jurinić, J.; Terminologija i konceptualizacija seksualnog iskorištavanja djece na internetu; Kriminologija socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju (2020), str. 95-114
PREPORUČENA: Istraživanje o iskustvima i ponašanjima djece na Internetu i na društvenoj mreži Facebook; http://www.poliklinika-djeca.hr/istrazivanja/istrazivanje-o-iskustvima-i-ponasanjima-djece-na-internetu-i-na-drustvenoj-mrezi-facebook-2/
PREPORUČENA: Prevare i računalna sigurnost,; http://www.mup.hr/89346.aspx
PREPORUČENA: Centar za sigurniji internet; www.csi.hr
PREPORUČENA: Association of Social Work Boards; Model regulatory standards for technology and social work practice.; https://www.aswb.org/wp-content/uploads/2015/03/ASWB-Model-Regulatory-Standards-for-Technology-and-Social-Work-Practice.pdf (2015)
PREPORUČENA: NASW and ASWB standards for technology and social work practice; National Association of Social Workers Association of Social Work Boards. (2005)
Opis predmeta
Ciljevi predmeta su upoznati studente s mogućnostima suvremenog socijalnog rada putem modernih tehnologija, novim rizicima u virtualnom okruženju i specifičnostima etičkih standarda upotrebe modernih tehnologija u praksi socijalnog rada. Također, cilj predmeta je upoznati studente s različitim mogućnostima e-učenja.
Aktivnosti na kolegiju pridonose razvijanju sposobnosti kritičkog promišljanja studenata, sposobnosti učinkovitog samostalnog rada i rada u timu, sposobnosti usmenog i pisanog predstavljanja rezultata rada te uvažavanja različitosti i multikulturalnosti.
Ispitni rokovi
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.
Obavijesti