DRUGI SEMESTAR:
Drugi semestar

U drugom semestru diplomskog sveučilišnog studija socijalne politike studenti upisuju obvezne predmete te pišu diplomski rad.


Obvezni predmeti

Predmeti

Naziv ECTS Engleski jezik Info
Mentorstvo i diplomski rad 10.0
0,0,0
INFO
Praksa 5.0
0,0,0
INFO
Socijalni marketing 8.0
0,0,0
INFO
Socijalno pravo 7.0
0,0,0
INFO