STUDIJSKI PROGRAM:
Studijski program

Diplomski sveučilišni studij socijalne politike (2 semestra – 60 ECTS bodova)

 

 
I. semestar  
Obavezni predmeti:  
Metode analize u socijalnoj politici (8 ECTS)
Socijalna politika i socijalni razvoj (7 ECTS)
Metode analize u socijalnoj politici – seminar (5 ECTS)
Socijalna politika i socijalni razvoj – seminar (5 ECTS)
   
Izborni predmeti:  
Psihijatrija u lokalnoj zajednici (5 ECTS)
Siromaštvo i socijalna isključenost (5 ECTS)
Socijalni rad u području mentalnog zdravlja (5 ECTS)
Međunarodni socijalni rad (5 ECTS)
Palijativna skrb (5 ECTS)
Obiteljska politika, roditeljstvo, djeca (5 ECTS)
Posebni pristupi savjetovanju (5 ECTS)
Multikulturalnost u socijalnim djelatnostima (5 ECTS)
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima (5 ECTS)
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo (5 ECTS)
Civilno društvo i socijalna politika (5 ECTS)
Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama (5 ECTS)
Obiteljsko pravna zaštita djece bez pratnje (5 ECTS)
   
II. semestar  
Obavezni predmeti:  
Mentorstvo i diplomski rad (15 ECTS)
Socijalni marketing (8 ECTS)
Socijalno pravo (7 ECTS)