Drugi semestar

U drugom semestru diplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada studenti upisuju obvezne predmete te pišu diplomski rad.


Obvezni predmeti

Predmeti

Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Metode supervizije 2 4.0
0,0,0
INFO
Praksa 2 7.0
0,0,0
INFO
Suvremeni istraživački pristupi u socijalnom radu 2 4.0
0,0,0
INFO