RASPORED PREDAVANJA :
Raspored nastave zimskog semestra diplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada 2023/24.

 

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

9,00-13,00

Odabrana područja socijalnog rada- Socijalni rad sa djecom

Gundulićeva 10

II.

13,00-17,00

Odabrana područja socijalnog rada- Socijalni rad sa obitelji

Gundulićeva 10

II.

13,00-17,00

Odabrana područja socijalnog rada- Socijalni rad sa osobama s invaliditetom

Ćirilometodska 4

V.

17,30-20,00

    Socijalni rad na području mentalnog zdravlja

Nazorova 51

I.

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

8,00 - 11,00

Socijalni rad s osobama s demencijom

Nazorova 51

I.

11,00 - 13,15

Civilno društvo i socijalna politika

Nazorova 51

I.

14.30 – 17.15

Siromaštvo i socijalna isključenost

Nazorova 51

Mala dvorana I.

16,00 - 19,15

Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo

Nazorova 51

I.

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

8,00-10,00

Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu

Gundulićeva 10

I.

10,00-12,30

   Socijalni rad i ljudska prava

Gunduilićeva 10

I.

12,30-15,15

Integrativni socijalni rad

Gundulićeva 10

I.

16,00-20,00

Psihijatrija u lokalnoj zajednici

KB Dubrava

 

16,15-19,30

    Obiteljsko pravna zaštita djece bez pratnje

Nazorova 51

II.

18,00-19,30

vježbe Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu

Gundulićeva 10

II.

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

8,00-10,00

vježbe Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu

Ćirilometodska 4

IV.

10,30-12,30

vježbe Integrativni socijalni rad

Ćirilometodska 4

IV.

12,30-14,30

vježbe Integrativni socijalni rad

Ćirilometodska 4

IV.

16,00-19,15

Palijativna skrb

Nazorova 51

I.

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

9,00-11,30

Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca

Nazorova 51

II.

11,30-15,30

Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama

Nazorova 51

II.