Studijski program

Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada (2 semestra – 60 ECTS bodova)

 

 
I. semestar  
Obavezni predmeti:  
Integrativni socijalni rad (6 ECTS)
Odabrana područja socijalnog rada (6 ECTS)
Socijalni rad i ljudska prava (3 ECTS)
Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu (5 ECTS)
   
Izborni predmeti:  
Psihijatrija u lokalnoj zajednici (5 ECTS)
Siromaštvo i socijalna isključenost (5 ECTS)
Socijalni rad u području mentalnog zdravlja (5 ECTS)
Međunarodni socijalni rad (5 ECTS)
Palijativna skrb (5 ECTS)
Obiteljska politika, roditeljstvo, djeca (5 ECTS)
Posebni pristupi savjetovanju (5 ECTS)
Multikulturalnost u socijalnim djelatnostima (5 ECTS)
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima (5 ECTS)
Analiza varijance (5 ECTS)
Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo (5 ECTS)
Civilno društvo i socijalna politika (5 ECTS)
Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama (5 ECTS)
Obiteljsko pravna zaštita djece bez pratnje (5 ECTS)
   
II. semestar  
Obavezni predmeti:  
Metode supervizije (4 ECTS)
Terenska praksa (7 ECTS)
Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada (4 ECTS)
Diplomski rad (15 ECTS)