POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ IZ PSIHOSOCIJALNOG PRISTUPA U SOCIJALNOM RADU:
Obavijesti
Natječaj za upis polaznika na Sveučilišni specijalistički studij:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Natječaj za upis polaznika na Sveučilišni specijalistički studij Psihosocijalni pristup u socijalnom radu

Na studij u trajanju od četiri semestra mogu se upisati osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • završen dodiplomski studij socijalnog rada uz stečeno zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili završen diplomski studij socijalnog rada uz stečeno zvanje magistra socijalnog rada, odnosno završen sveučilišni diplomski studij prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, edukacijskih i humanističkih područja, u kojem slučaju će se po potrebi definirati odgovarajući razlikovni sadržaji u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova,
  • dvije godine staža u neposrednom radu s ljudima u pomažućim profesijama (socijalna skrb, civilno društvo, odgoj i obrazovanje i drugo) i
  • aktivno znanje engleskog jezika u mjeri da se mogu koristiti stranom literaturom.

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2023./2024. godine. Školarina iznosi 1.128,14 eura (8.500,00 kuna) po semestru.

Prijave se primaju do 1. rujna 2023. na adresu: Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, Trg Republike Hrvatske 14, uz naznaku „Natječaj za upis na Sveučilišni specijalistički studij Psihosocijalni pristup u socijalnom radu“.

Uz prijavu je obvezno priložiti:

  • životopis s opisom stručne aktivnosti
  • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama na studiju i prosjekom ocjena (preslike)
  • potvrdu/izjavu o aktivnom znanju engleskog jezika u mjeri da se može koristiti stranom literaturom i pratiti nastavu
  • motivacijski esej opsega između 3.000 i 4.500 znakova (s razmacima, prored 1.5, font 12; dvije do tri kartica teksta); u motivacijskom eseju pristupnici trebaju opisati motive i područje svog stručnog interesa za ovaj studij.

Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete biti će pozvani na online intervju. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 30 dana po zaključenju natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljeni su na web stranici https://www.pravo.unizg.hr/scsr/studij/poslijediplomski-psihosocijalni-pristup

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti kod tajnice Studija, gospođe Ivane Bregović Žimbrek na e-mail izimbrek@pravo.hr ili na 098 9880 421.


Natječaj

 

 

 


Datoteke:

Repozitorij