prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc.
Siniša Petrović

Siniša Petrović (rođen 1966.) je diplomirani pravnik, magistar prava (1994) i doktor prava (1998.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naziov doktorske disertacije je "Pripajanje dioničkih društava i druge koncentracije u pravu društava". Od 1991. radi na Pravnom fakultetu Sveučilištra u Zagrebu kao asistent, a potom kao docent, izvanredni profesor i od 2007. kao redoviti profesor. Predaje na integriranom pravnom studiju u Zagrebu te na specijalističkom i doktorskom studiju u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Grazu. Od 1999-2001 bio je prodekan na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je, također, u pregovorima za pristupanje RH u EU kao član pregovaračke skupine. Naveden je na listi arbitara Stalnog arbitražnog sudišta HGK. Autor je brojnih članaka i nekoliko monografija iz područja prava društava, trgovačkog prava, prava konkurencije, sportskog prava te stranih investicija.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1990

Godina magistriranja: 1994

Godina doktoriranja: 1998

Na katedri od: 1991

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 343
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Zbog radova na zgradi TRH 3, molim studente da se jave na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o terminu i mjestu konzultacija

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Pravni okvir radničkog dioničarstva u Republici Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2022.

Investicijski DLT/BC token kao financijski instrument (vrijednosni papir) te moguće pravne posljedice takve kvalifikacije

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2022.

Trgovačko zastupanje

Petrović, Siniša ; Poljanec, Kristijan
Poglavlja u knjigama, 2022.

IV. Pravo društava

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav ; Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2022.

Osvrt na odluku Suda Europske unije u predmetu C-19/20 I.W., R.W. protiv Bank BPH S.A. i mogući učinci na odluku Suda Europske unije u predmetima C-474/20 i C-567/20 (u tzv. slučaju Franak)

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša ;
, 2021.

Uber - Brave New Service or Unfair Competition


Uredničke knjige, 2020.

Control of Price Related Terms in Standard Form Contracts in Croatia

Baretić, Marko ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
General Congress of the International Academy of Comparative Law (IACL)

Croatia : topical issues in the current competition law

Petrović, Siniša ; Liszt, Marijana ; Kontić, Petra
Stručni radovi, 2020.

Pravo na kretanje : pravo u primijenjenoj kineziologiji (neprofesionalnog sporta)

Petrović, Siniša ; Šimanović, Karlo
Autorske knjige, 2020.

Oblik punomoći za sklapanje ugovora o prijenosu poslovnog udjela u svjetlu odluke Visokog trgovačkog suda od 11. prosinca 2019.

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

EU Competition Law and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution - National Report for Croatia

Carević, Melita ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
29th FIDE Congress

Ključna aktualna pitanja odnosa iz ugovora o kreditu u švicarskim francima i analiza stajališta sudske prakse

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Stručni radovi, 2019.

Odgovorno kreditiranje de lege lata i de lege ferenda - opća pitanja

Petrović, Siniša ; Torjanac, Jan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Regulation and Competition of Taxi Services

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2019.

Odgovorno kreditiranje de lege lata i de lege ferenda – uloga Hrvatskog registra obveza po kreditima

Torjanac, Jan ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. na konverziju kredita u CHF (slučaj "franak")

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
, 2019.

Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Stručni radovi, 2019.

Legal aspects of foreign investmenst in developing countries

Siffert, Rino ; Petrović, Siniša
Autorske knjige, 2019.

Payment of the capital contribution of a company limited by shares in a cryptocurrency

Siffert, Rino ; Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

National Report for Croatia

Garašić, Jasnica ; Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2019.

USTAVNA JAMSTVA I GOSPODARSKI USTROJ REPUBLIKE HRVATSKE (O PODUZETNIČKOJ I TRŽIŠNOJ SLOBODI I PRAVU VLASNIŠTVA)

Kušan, Lovorka ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Croatia

Baretić, Marko ; Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2018.

Osnove prava društava

Petrović, Siniša ; Ceronja, Petar
Autorske knjige, 2018.

Pravni oblici sportskih klubova u Republici Hrvatskoj

Petrović, Siniša ; Ceronja, Petar ; Ivkošić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2018.

Tržišno natjecanje u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske – osvrt na recentne odluke Ustavnog suda (U-III- 952/2017 /“Presečki“/ i U-III-2791/2016, U- III6196/2016, U-III-2826/2016, U-III-2820/2016 /“zaštitari“/)

Petrović, Siniša
, 2018.

Odgovornost članova organa društava u faktičnom koncernu

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Učinkovito upravljenje u koncernu

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Zlouporaba prava na pristup sudu u kontekstu instituta zabrane zlouporabe prava

Bilić, Antun ; Miladin, Petar ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Sportsko pravo

Ivančić-Kačer, Blanka ; Čizmić, Jozo ; Bagić, Snježana ; Mintas Hodak, Ljerka ; Mateša, Zlatko ; Bačić, Arsen ; Bačić, Petar ; Perkušić, Ante ; Gliha, Igor ; Crnić, Ivica ; Proso, Maja ; Hrabar, Dubravka ; Momčilović, Hrvoje ; Medić Musa, Ines ; Bilić, Andrijana ; Smokvina, Vanja ; Labar, Boris ; Petrović, Siniša ; Ivkošić, Marko ; Ceronja, Petar ; Mijatović, Nikola ; Curković, Marijan ; Primorac, Zeljka ; Segvić, Saša ; Sokanović, Lucija ; Pajčić, Matko ; Perkušić, Marko
Udžbenik, 2018.

The Enforcement of EU Competition Law by National Courts

Pecotić Kaufman, Jasminka ; Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2017.

Football Club Ownership in the Republic of Croatia: A Model for Supporters’ Inclusion in Football Governance in South-East Europe?

Ceronja, Petar ; Ivkošić, Marko ; Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2017.

Mogući pravci izmjena i dopuna hrvatskog prava društava

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Development of Corporate Law: New Corporate Law Structures

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
ENER-MAR-CORP-COMM Conference: Bridging the Gap

Pravo društava de lege ferenda

Jakšić, Tomislav ; Petrović, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
XXII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti

Je li privatizacija državnih poduzeća nužan uvjet njihova uspješnog poslovanja?

Petrović, Siniša ; Šonje, Velimir
Stručni radovi, 2016.

National report for Croatia on Consumer Protection

Petrović, Siniša ; Baretić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Thematic Congress of Comparative Law on 17 - 18 November: Enforcement and Effectiveness of Law

Legal Framework for Investments in Croatia

Mudrić, Mišo ; Petrović, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
„Tokyo Conference on Maritime and Commercial Law”, University of Tokyo

Neovisni regulatori i zaštita potrošača

Josipović, Tatjana ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16

Provjera identiteta jedinoga člana prema Prijedlogu Direktive o Societas Unius Personae

Petrović, Siniša ; Bilić, Antun ; Kemec Kokot, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Competition Law

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2014.

The Past, Present, and Future of EU Enlargement

Emmert, Frank ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Upravljanje javnim poduzećima - hrvatska pravila i praksa

Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2014.

Business Associations (Companies)

Petrović, Siniša ; Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2014.

Pravo tržišnog natjecanja

Butorac Malnar, Vlatka ; Pecotić Kaufman, Jasminka ; Petrović, Siniša
Autorske knjige, 2013.

Obrt : pojam, djelatnosti, pravni oblik, odgovornost

Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2013.

Osnove prava društava

Petrović, Siniša ; Ceronja, Petar
Ostalo, 2013.

Professional Sports Clubs and Their Legal Form, Autonomy and State Intervention

Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2013.

Kontrola koncentracija između poduzetnika i arbitraža

Petrović, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
21. HRVATSKI ARBITRAŽNI DANI, međunarodno savjetovanje

Directorsʼ Duties and Liability in Croatia

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
, 2013.

Kontrola nepoštenih ugovornih odredaba s posebnim osvrtom na trgovačke ugovore

Tepeš, Nina ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Nepoštene ugovorne odredbe: europski standardi i hrvatska provedba

International Encyclopeadia for Corporations & Partnerships, National Monographs, Croatia

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje ; Petrović, Siniša ; Tepeš, Nina
Autorske knjige, 2013.

The Legal Protection of Foreign Investment - Croatia

Petrović, Siniša ; Ceronja, Petar
Poglavlja u knjigama, 2012.

Zadaća arbitražnog suda

Petrović, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Seminar „ICC Arbitražna pravila 2012“

Proceduralna pitanja: pravednost i učinkovitost

Babić, Davor ; Petrović Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Seminar „ICC Arbitražna pravila 2012“

Right of Establishment and Corporate Mobility - An Outline of Issues

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Corporate effects of the Danosa case : is the termination of membership of the board of directors allowed in the case of a pregnant board member?

Petrović, Siniša ; Ceronja Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Nadležnost tijela za zaštitu tržišnog natjecanja : aktualni prijepori

Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
3. konferencija o pravu tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana - Novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi

The interface between European Union energy, environmental and competition law

Carević, Melita ; Mataija, Mislav ; Petrović, Siniša
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2012.
XXV FIDE Congress

Kriteriji za dodjelu dopuštenih državnih potpora

Petrović, Siniša ; Liszt, Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u vrijeme recesije

Posredovanje u prometu nekretnina i uvjeti poslovanja u EU – poslovni nastan i sloboda pružanja usluga

Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Forum poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore (16 ; 2011)

Independent regulators in the network industries

Petrović, Siniša, Josipović Tatjana, Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2011.

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009.

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje ; Parać, Zoran ; Petrović, Siniša
, 2010.

Osnove prava društava

Petrović, Siniša ; Ceronja, Petar
Ostalo, 2010.

Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja

Butorac Malnar, Vlatka ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
48. susreta pravnika u gospodarstvu, Opatija 2010.

The ECJ Ruling in Cartesio and Its Consequences on the Right of Establishment and Corporate Mobility in the European Union

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Trgovačko društvo kao organizator i voditelj športskog natjecanja – međunarodnog teniskog turnira

Petrović, Siniša ; Liszt, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Država i trgovačko društvo

Širola, Nina ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Public Capital and Private Capital in the internal market. Securing a level playing field for public and private enterprises

Petrović, Siniša ; Širola, Nina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2010.
FIDE XXIV Congress Madrid

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2007.

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje ; Parać, Zoran ; Petrović, Siniša
, 2008.

Pojam i uloga neovisnih regulatora

Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Osnove prava društava

Petrović, Siniša
Ostalo, 2008.

Športsko dioničko društvo

Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2007.

Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom o pružanju usluga i profesionalnoj odgovornosti za štetu

Josipović, Tatjana ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Profesionalna odgovornost za štetu – odgovornost sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, stečajnih upravitelja, poreznih savjetnika, revizora, liječnika, građevinara, organizatora turističkih putovanja, članova uprava i nadzornih odbora društava kapitala, te banaka

Sloboda pružanja usluga i profesionalna odgovornost za štetu - usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom

Josipović, Tatjana ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Materijalnopravni i međunarodnoprivatnopravni aspekti ugovora o organiziranju putovanja

Petrović, Siniša ; Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Znanstveni skup: XXI. kongres FIDE

Đurđević, Zlata ; Goldner, Iris ; Petrović, Siniša
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Kombinirana klauzula mirenja i arbitraže - kada pokušaj mirenja mora prethoditi arbitražnom postupku

Tepeš, Nina ; Petrović, Siniša
Stručni radovi, 2004.

Priznanje stranih trgovačkih društava u Europskoj uniji nakon presude Suda EZ-a u predmetu Centros

Babić, Davor ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

 

1991. zapošljava se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2007. redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu