OPĆE INFORMACIJE:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Studentska služba

 

Opće informacije

Studentska referada integriranog pravnog studija smještena je u zgradi u Gundulićevoj 10, I. kat.

Adresa elektroničke pošte referade: referada@pravo.hr

 

Podaci za plaćanja

Studenti/ce integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prilikom uplata svih naknada po odlukama o cijenama usluga popunjavaju slijedeće podatke:

  • IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729
  • model:  HR00
  • poziv na broj: 1011-JMBAG
Potvrde o provedenoj uplati potrebno je dostaviti u matičnu referadu, potvrde o uplati ne zaprimaju se putem e-maila ili faksom.