izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
izv. prof. dr. sc.
Sunčana Roksandić

Izv.prof. dr. sc. Sunčana Roksandić (MB: 301401) kao stipendistica te doktorska kandidatkinja Odjela za kriminologiju Max Planck Instituta za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu (2012.-2016.), završila je doktorski studij kaznenopravnih znanosti na matičnom fakultetu (2015.) te doktorski studij Albert-Ludwig Sveučilišta u Freiburgu (2016.) obranivši disertaciju kao međunarodni dvojni doktorat (Cotutelle de thèse) s ocjenom summa cum laude. Njena knjiga, temeljena na njenom doktorskom istraživanju pod naslovom Prosecuting serious economic crimeas as international crimes, a new mandate for the ICC? tiskana je  2018 godine od strane izadavača Duncker&Humblot, Berlin:  http://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/balkan_criminology_series/bc2.html#i23230.

Dobitnica je stipendije za postdoktorsko istraživanje od strane Zaklade Marija i Mirjan Damaška (2019/2020).dobitnica je počasnog doktorata (doctor honoris causa)  East European University u Tibilisi, Gruzija za njezino istraživanje i djelovanje vezano uz "the responsibility of transnational corporations and other business enterprises for breaches of human rights" 2019 godine.

Rođena je u Zagrebu gdje je pohađala osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje (Klasična gimnazija). Maturirala je u SAD-u. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je među tri posto najboljih studenata u 2000. godini. S istim rezultatom završila je i  magisterij znanosti iz Prava društava i trgovačkog prava na Pravnom fakultetu (2011.). Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, radila je u praski sedam godina, prvo kao odvjetnička vježbenica u odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, zatim kao  pravna savjetnica Hrvatske liječničke komore.  Položila je pravosudni ispit. Za svoj rad u Hrvatskoj liječničkoj komori dobila je priznanje 2005 godine.

Vanjska je članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog Sabora od 2021. godine. U siječnju 2023. godine imenovana je članicom Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnikla u tijelima izvršne vlasti. Članica je Vijeća GONG-a. 

Članica je istraživačica Max Planck Partner Group for Balkan Criminology (2013-2019). Voditeljica je hrvatske jedinice za bioetiku (Croatian Unit of UNESCO Chair in bioethics) i članica UNODC antikorupcijske akademske inicijative. Voditeljica je Jean Monnet projekta naprednog seminara u EU kaznenom pravu i politici (2016-2019) te suosnivačica i kodirektorica istoimenog tečaja koji se svake godine održava u Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku. Suurednica je knjige koja je nastala kao rezultat Projekta  s temom "Dealing with Terrorism": https://www.duncker-humblot.de/en/buch/dealing-with-terrorism-9783428157990/?page_id=0&typ=buc . Osim na tom tečaju, pozvana je predavačica tečaja Geoffrey Nice Foundation, od 2017. godine.

Vanjska je članica Otto Hahn Group of the Max Planck Society: Architecture of the Security System (ArchiS).

Sunčana Roksandić kao stručnjakinja u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima (npr. UNODC, UNDP, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Global Initiative Against Transnational Organized Crime)  te kao nacionalni ekspert za implementaciju EU zakonodavstva (Victims' Rights Directive and Forth Anti-Money Laundering Directive, Confistaction of Assets, Impementation of Directives concering Drug Abuse, Firearms).  Članica je Upravnog odbora COST Action: CA18228 - Global Atrocity Justice Constellations te je u istom STSM kordinatorica (2019-2024). Članica je Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske (International Chamber of Commerce- Hrvatska) od 2019. godine. 

Od projekta Hrvatske Zaklade za znanost (HRZZ), sudjelovala je kao istraživač na projektu „Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition –Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crimea danas je istraživač na projektu „Projekt nedužnosti u Hrvatskoj“ (Innocence project; CroINOP), voditelj prof.dr.sc. D. Derenčinović.  Voditeljica je Sveučilišnog projekta: „Istraživačka mreži tranzicijske pravde“ (2019/2020), Kazneno pravo u izvanrednim situacijama (2020/2021).

Jedna od kreatora curriculuma (prvi nacrt) UNODC-a (E4J) u području mira, koprupcije i sigurnosti (peace, corruption and security) te je u 2018 postala Education for Justice (E4J) Champion; University Module for teaching Integrity and Ethics. Bila je članica radne skupine Ministarstva pravosuđa u izradi Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (član) i Kaznenog zakona (vanjski suradnik) te predsjednica radne skupine ministarstva zdravlja za ujednačavanje pravila o informiranom pristanku. Članica je Povjerenstva za praćenje primjena ZZODS-a (od 2019-) Ministarstva pravosuđa. Godine 2017. godine bila je suizvjestiteljica za AIDP na temu individualne kaznene odgovornosti gospodarstvenika za međunarodna kaznena djela. Članica je Radne grupe za procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj (2018-, 2013-2014). Godine 2017. godine bila je suizvjestiteljica za AIDP (Međunarodnog udruženja za kazneno pravo) na temu individualne kaznene odgovornosti gospodarstvenika za međunarodna kaznena djela. U 2019. godini, bila je pozvani gost predavač specijalnog panela Konferencije organizirane uz Skupštinu država članica Međunarodnog kaznenog suda u Haagu s temom: The prosecution of economic and financial crimes: new mandate for the ICC or creation of a new international criminal court?

U travnju 2020 godine predavala je kao pozvani gostujući profesor na Sveučilištu Lund u Švedskoj (online), a u listopadu 2017. godine predavala je kao pozvani gostujući nastavnik na Pravnom fakultetu Sveučilišta Lomonosov te High School of Economics (Moskva, Rusija). U travnju 2016. godine predavala je u Shanghaiju, Kina (Erasmus + Program). Također, u studenom 2019 godine bila je pozvani gostujući predavač na Gruzijskom Pravnom fakultetu, Technical University te East European University u Tibilisi, gdje je i primila počasni doktorat (doctor honoris causa).

Godine 2011. godine primila je Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg mladog znanstvenika u području društvenih znanosti te je 2015. pozvana kao sudionica u USA International Visitor Leadership programu „Women countering violent extemism“.

Objavljuje, osim na hrvatskom jeziku, na engleskom, hrvatskom i njemačkom jeziku, prvenstveno u područjima koja povezuju zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava (gospodarskih zdravstvenih i kulturnih)  s (međunarodnim) kaznenim pravom. Popis publikacija dostupan je ovdje: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301401. Pozvani je predavač te aktivna sudionica domaćih, regionalnih te međunarodnih konferencija te (su)organizatorica istih same (e.g. World Congress in Medical Law (2010, 400 sudionika), Countering violent extremism (2015, 50 sudionika). Članica je Uredništva Zagrebačke pravne revije. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (2016-2020). Članica je domaćih i međunarodnih kaznenih i kriminoloških udruženja (ECS) te European Consortium for Political Research (ECPR). Članica je Društva Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu te vanjska članica Akademije Pravnih Znanosti. Od 2020 (do 2024) članica je Vijeća GONG-a. 

Sudjelovala je te vodila moot court natjecanja te je sudila u domaćem, regionalnom i međunarodnom natjecanju (2nd place, Bassiouni's moot in international criminal law); (su)vodila moot court timove (UN Model Law, ICC Moot, Price Media Law) te sudila (ICC Moot, Regional Price Media Law, and regional Human Rights, Moot Court Croatia). Inicijatorica je osnivanja Grupe za zaštitu prava pacijenata pri Pravnoj klinici Fakulteta u Zagrebu gdje djeluje kao akademska mentorica. Kroz svoj rad u Pravnoj klinici, bila je jedna od inicijatora i izradila je nacrt Zakona o naknadi štete žrtvama seksualnog nasilja za vrijeme Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj (poslije usvojen) i nacrt Zakona o naknadi štete za nastalu HIV infekciju (nije prošao).

She is aČlanica je Odbora za poticanje izvrsnosti studenata te Odobra za alumnije Pravnog fakulteta. Članica je Znanstvenog odbora Centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu. Ujdeno, članica je Povjerenstva za COVID-19 Pravnog fakulteta.

Dodatne informacije dostupno je na: http://balkan-criminology.eu/en/group_and_projects/member/roksandic_suncana.html

Više

Edukacija

Godina magistriranja: 2011

Godina doktoriranja: 2015

Na katedri od: 2007

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 754
Adresa:
Ćirilometodska 4, room Ćirilometodska 4, soba 54
Katedra/služba:
Kazneno pravo
Konzultacije:

četvrtkom u 9 sati. Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane potresom i COVID-19 pandemijom, dostupna e-mailom: suncana.roksandic@pravo.hr.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Beyond Classic Core Crimes: International Criminal Law for the Protection of Mankind—Economic and Environmental Crimes as International Crimes

Engelhart, Marc ; Roksandić, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Solidarity and global health care: what should we have learned in the Covid-19 pandemics

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
The instrumentalization of the rule of law, legislation and policy making in times of crisis

Infrastructure of Integrity - Anti-Corruption Pledge - Monitor - Political Financing in the Western Balkans

Zvekić, Uglješa ; Roksandić, Sunčana ; Dobovšek, Bojan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
A CULTURE OF INTEGRITY - Enhancing prevention of corruption

QUESTIONS REGARDING THE ACCESS, LEGALITY AND ADMISSIBILITY OF ENCRYPTED DATA. THE ANOM CASE

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
ECLIC International Scientific Conference “The recovery of the EU and strengthening the ability to respond to new challenges – legal and economic aspects“ Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek

Bioetika u pristupu poučavanju medicinskog prava studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu – iskustvo i izazovi / Bioethics in the Approach to Teaching Medical Law at the Faculty of Law, University of Zagreb – Experience and Challenges

Roksandić, Sunčana ; Turković Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
20. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE HRVATSKO FILOZOFSKO DRUŠTVO HRVATSKO BIOETIČKO DRUŠTVO GRAD MALI LOŠINJ

Importance of teaching of Transitional Justice at the University level

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
The Role of Academia in Current Transitional Justice Processes in Kosovo

The usage of technology and cooperation in enforcement sector and possible challenges on the example of Anom application

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Cyber Diplomacy Basic Course, National Institute for Research & Development in Informatics - ICI Bucharest, Cyber Diplomacy Center

The role of EU as a Global Actor – strategic autonomy and judicial and institutional independence

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
JUDICIAL AND INSTITUTIONAL INDEPENDENCE – TRAINING SCHOOL ON ATROCITY CRIMES AND JUDICIAL AND INSTITUTIONAL INDEPENDENCE, Faculty of Law University of Zagreb & COST Action CA18228 Global Atrocity Justice Constellations

Trustworthy artificial intelligence and its use by law enforcement authorities: where do we stand?

Roksandić, Sunčana ; Protrka, Nikola ; Engelhart, Marc
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
45th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2022)

Trustworthy artificial intelligence and its use by law enforcement authorities: where do we stand?

Roksandić, Sunčana ; Protrka, Nikola ; Engelhart, Marc
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
45th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2022)

Učenje medicinskog prava pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
3. KONGRES KOKOZ-a i 5. HRVATSKI KONGRES MEDICINSKOG PRAVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Strategic autonomy and the Institutional Independence

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
EU SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW AND THE PROTECTION OF VICTIMS & COST Action CA18228 Global Atrocity Justice Constellations Training School: Institutional and Judicial Independence

"Osvetnička pornografija" - elementi novog kaznenog djela

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Tribina Udruge Pravnik: "Osvetnička pornografija" - fenomen rodno zasnovanog nasilja nad ženama u digitalnom okruženju

Uvodne napomene - Zamjenjuju li nove tehnologije DNK Vještačenja

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Istraživačka radionica: (Ne)ograničena retencija, skladištenje i korištenej DNK materijala u nacionalnom zakonodavstvu: praktična razmatranja i jurisprudencija ESLJP-a

Lišenje slobode u širem smislu - prošlost, sadašnjost i izazovi koji nas iščekuju

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
30 godina zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj: prošlost, sadašnjost, budućnost

Pripravnost EU na zdravstvne krize i mjere odgovora na njih

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
HAZU Okrugli stol Europska zdravstvena unija

Strategic Autonomy, Security Priorites and Criminal Law

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
What Should Come Next? Croatian-French Discussion on the Priorities of the French Presidency

European Values as Boundaries of the AI Development in the EU

Roksandić, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
International Chair in Bioethics 14th World Conference WMA Cooperating Centre, Bioethics, Medial Ethics and Health Law, March 7-10, 2022

Pravo na zdravlje vs. krivotvorenje medicinskih proizvoda u vrijeme pandemije COVID-19

Sokanović, Lucija ; Roksandić, Sunčana ; Stošić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
3. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ-a) ; 5. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

How to prioritize corruption research in the EU in relation to EU Intrnal and External Security?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Distingushing criteria between petty and high- ranking corruption: Preliminary results

How to Prioritize White-Collar Crime Reseach in the European union in Relation to Internal and External Security

Roksandić, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Transitional Justice & Corruption

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Geoffrey Nice Master Class: Peace Without Justice: Mass Atrocities in a Post-Human Rights Age

Economic and Social Crimes as International Crimes

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Geoffrey Nice Master Class: Peace Without Justice: Mass Atocities in a Post-Human Rights Age

Pravo, sigurnost i post COVID-19 svijet, naučene lekcije i pogled u budućnost

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
ELSA Ljetna škola prava: Ljudska prava u izvanrednim stanjima

EU vrijednosti i bioetička načela u razvoju umjetne inteligencije

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
ELSA -Mala škola ljudskih prava (PRAVO I UMJETNA INTELIGENCIJA)

Institutional and Fiscal Corruption: Croatia

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
BRINGING STAKEHOLDERS TOGETHER Addressing Human and Legal Factors in Tax Compliance and Enforcement in the EU and Beyond, Horizon 2020 Project

Šesta novela Kaznenog zakona – uvođenje virtualnih valuta i „osvetničke pornografije“ te dodatna zaštita odnosa povjerenja i ranjivih osoba

Roksandić, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Hrvatska tranzicija i gospodarska kaznena djela

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Mala škola devedestih - Ekonomski optimizam, juridički pesimizam i proces privatizacije

Accession to the OECD Anti-Bribery Convention: a stimulus to legal and institutional reforms

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Fighting transnational bribery in Croatia Impact of the OECD Anti-Bribery Convention and new perspectives for public and private stakeholders

Kazneno pravo i novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Okrugli stol: Što donosi novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa?

Prosecuting serious and widespread corruption on international level

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
24h Conference on Global Organized Crime Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Predikatna kaznena djela i pranje novca (rizik od pranja novca u Republici Hrvatskoj) - pravni izazovi

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Radionica Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

COVID-19 and Lessons for Future: Do We Need Different International Criminal Law

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
13th International spring course Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies "COVID-19 & human rights"

Methodology in researching organised corruption - lessons learned (Infrastructure of Integrity Research)

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
MEETING ON METHODOLOGY FOR ANALYZING ILLICIT ECONOMIES IN SOUTH-EASTERN EUROPE

HIV,stigma i diskriminacija i pravni odgovori

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Webinar: HIV, Stigma i Diskriminacija te pravni odgvori, Dan obilježavanja borbe protiv HIV/AID-a

Sigma i diskriminacija u Republici Hrvatskoj (HIV, LGBTIQ)

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Konferencija NOOLA, Jednodnevna online konferencija o HIV-u

Šesta novela Kaznenog zakona – uvođenje virtualnih valuta i „osvetničke pornografije“ te dodatna zaštita odnosa povjerenja i ranjivih osoba

Roksandić, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
34. Savjetovanje Hrvatskog Udruženja za Kaznene Znanosti i Praksu

International criminal law and violations of economic, social and cultural rights

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
International criminal law and violations of all human rights

Infrastructure of Integrity Western Balkan anti-coruption pledges monitor

Zvekić, Uglješa ; Roksandić, Sunčana
, 2021.

Infrastructure of Integrity Political Economy of Organized Corruption and Anti-Corruption in the Western Balkans

Zvekić, Uglješa ; Roksandić, Sunčana
, 2021.

Ni med cvetjem ni pravice: sličnosti i razlike Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti – Treba li nam Zakon o zaštiti osoba sa zaraznim bolestima?

Arbanas, Goran ; Roksandić, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Narratives of Transitional Justice, Economic Violence and Organized Corruption During Transition - Where is the Western Balkan?

Roksandić, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Mala škola devedesetih

Bagarić, Petar ; Obad, Orlanda ; Birač, Dimitrije ; Roksandić, Sunčana ; Stubbs, Paul ; Kolanović, Maša ; Strpić, Marko ; Kruhonja, Katarina ; Janković, Vesna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Mala škola devedesetih

Access to Telecommunication Data in Criminal Justice (Croatia)

Jurić, Marko ; Roksandić, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2021.

The future of International Criminal Law - metamorphosis of a crime against humanity in the post COVID-19 era

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Emerging into the Future: Trends in Law, Medicine and Technology Post-Pandemic, Center for Global Governance and Emerging Law

Legal Liability for Allocation of Scarce Resources in Health Care in the COVID-19 Pandemics in Croatia

Roksandić, Sunčana ; Ernst, Hano
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Legal Liability for Allocation of Scarce Resources in Health Care in the Covid-19 Pandemics

Povreda prava na privatnost u otkrivanju podataka vezano uz zdravstveni status (HIV)

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Premijera dokumetarnog filma Poznavajući Marija

Migration in the Time of COVID-19 - Policy Responses and Practices in Croatia Concerning the Western Balkan Routes and Readiness for the Post-COVID-19 Society in Which the Right to Health Care for the Most Vulnerable Is Guaranteed

Roksandić, Sunčana ; Mamić, Krešimir ; Mikac, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Anti-corruption pledges in Western Balkan - main findings

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Infrastructure of Integrity Corruption and anti-corruption pledges in the Western Balkans, Global Initiative Against Organized Crime

https://globalinitiative.net/wp- content/uploads/2020/10/Infrastructure-of- integrity-24-GITOC.pdf

Zvekić, Uglješa Ugi ; Roksandić Sunčana
, 2021.

Infrastructure of Integrity - Western Balkans anti-corruption pledges monitor

Zvekić, Uglješa Ugi ; Roksandić, Sunčana
, 2021.

Pravno uporište za prevenciju i primjene nedobrovoljnih i prisilnih mjera u liječenju osoba s duševnim smetnjama

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Prevenicja primjene nedoborovoljnih i prisilnih mjera u liječenju osoba s duševnim smetnjama

Infrastructure of Integrty Corruption and anti-corruption pledges in the Western Balkans Executive summary

Zvekić, Uglješa ; Roksandić, Sunčana
, 2020.

State Capture in the Interest of Telecommunication Companies? Responsibility of Transnational and Multinational Telecommunication Companies for Corruption Offenses in Transitional Countries

Derenčinović, Davor ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Zločin iz mržnje u Republici Hrvatskoj - problemi u praksi s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava s naglaskom na provođenje učinkovite istrage

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Trening za policijske službenice/ke o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje

Bioethical and Legal Challenges of Artificial Intelligence and Human Dignity

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Elīna Liepiņa, Lelde ; Ostapchuk, Svitozar
Poglavlja u knjigama, 2020.

Implementacija Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Okrugli stol povodom obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela 22. veljače, Podrška žrtvama i svjedocima u EU – daljnji izazovi u razvoju sustava

Review of the Anti-corruption pledges and efforts to tackle organized corruption in the Western Balkan

Zvekić, Uglješa ; Roksandić Vidlička, Sunčana,
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Tackling organized crime, HM Government UK

Virus and terrorism

Drumbl, Mark ; Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2020.

Corruption and ethics in public administration in Croatia

Marčetić, Gordana ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Infrastructure of Integrity - Corruption and anti-corruption pledges in the Western Balkan (Executive Summary)

Zvekić, Uglješa ; Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2020.

Provider Conflicts of Interest in European Healthcare: Trustworthy Physicians

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Introduction to Provider Conflicts of Interest in Health Care

Roksandić, Sunčana ; Saver, Richard
Poglavlja u knjigama, 2020.

Širenje zaraznih bolesti kao prijetnja ostvarivanju ljudske sigurnosti i kaznenopravni mehanizmi u sprječavanju širenja bolesti COVID- 19

Roksandić, Sunčana ; Mamić, Krešimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Systemic Deprivation of Access to Essential Medicine and Medical Care – a Crime against Humanity?

Roksandić, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Konflikt interesa u medicini

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
2. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ-a) ; 4. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

Corruption and Anti-Corruption in the Western Balkans

Roksandić, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
20th Annual Conference of the European Society of Criminology (EUROCRIM 2020)

Innocence Project in Croatia

Sokanović, Lucija ; Roksandić, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
20th Annual Conference of the European Society of Criminology (EUROCRIM 2020)

Report on Corruption and Anti-Corruption Pledges in the Western Balkans

Zvekić, Uglješa ; Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Anti-Corruption Academic Workshop SEE-ACAD ; Discussion and demonstration of the capacity of academia to deliver high-quality anti-corruption education in South East Europe and Lebanon

COVID-19 i kazneno pravo

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
239. tribina Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba "COVID-19 u kaznenom pravu"

Korupcija i politička odgovornost u tranzicijskim društvima

Roksandić, Sunčana ; Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Politička (ne)odgovornost i korupcija - je li došlo vrijeme za postrožavanje uvjeta kandidiranja za političke funkcije?

Older persons in healthcare systems - proposals for enhanced legal protection

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Better Future of Healthy Ageing 2020 (BFHA2020), EU2020, under the auspices of Government of the Republic of Croatia

Minorities in national healthcare systems: legal provisions vs actual access to healthcare – the examples of discrimination occurring in Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation

The Future of International Criminal Law

Roksandić, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Geoffrey Nice Foundation Post-Transitional Justice, Law, History, Politics and Society in the Context of Mass Attrocities "Following Genocide in Bosnia and Herzegovina: 25 Years After Srebrenica"

The cyber(terrorism) attacks and critical infrastructure - EU Agenda on Counter Terrorism (2020)

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Critical Infrastructures Protection Course - Module 2, European Security and Defence College

COVID-19 i razumijevanje pravnih propisa vezanih uz suzbijanje zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj – osvrt na bitna pravna pitanja od početka pandemije do listopada 2020.

Roksandić, Sunčana ; Grđan, Kristijan
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Victimology, Victimisation (Typology) & Victim Protection in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2020.

Utvrđivanje pravnog kontinuiteta i tumačenje elementa bića kaznenog djela nesavjesnog liječenja

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Pražetina Kaleb, Renata
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
4. Kongres KOKOZ-a; 6. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

UNODC Anti-Corruption Modules ; Security, Peace and Corruption

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Education for Justice: Expert Group Meeting

DOES THE CRIME PAY OFF – (Un)efficiency of confiscation in Croatia - new proposals for its 60th birthday

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
ECLIC International Scientific Conference 'EU and Member States- legal and economic issues

Does the crime pay off – (un)efficiency of confiscation in Croatia - new proposals for its 60th birthday

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Scientific Conference EU and Member States – legal and economic issues 2019

Uvod u Europsku mrežu nedužnosti- Hrvatska perspektiva

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine

Dealing with Terrorism: Empirical and Normative Challenges of Fighting the Islamic State


Uredničke knjige, 2019.

Pravna zaštita liječnika

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Kongres dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem

Šest godina primjene novog Kaznenog zakona i utvrđivanje pravnog kontinuiteta zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju i utaje poreza ili carine

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Pražetina Kaleb, Renata
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Tranzicijska pravda kao metoda ostvarenja ustavnih vrednota uz analizu prakse Europskog suda za ljudska prava i odluke Ustavnog suda u predmetu Hypo

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Šest godina primjene novog Kaznenog zakona i praksa sudova u utvrđivanju kontinuiteta

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Pražetina Kaleb, Renata
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
XXXII. redovito savjetovanje HUKZP u suradnji s Vijećem Europe: Jačanje učinkovitosti kaznenog postupka primjenom standarada Europskog suda za ljudska prava (VIII. novela ZKP i VI. novela KZ)

Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes – A New Mandate for the ICC?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Side Event, State Party Conference to ICC: The prosecution of economic and financial crimes: new mandate for the ICC or creation of a new international criminal court?

Izazovi odredaba ZZODSa: informirani pristanak i mjerodavna praksa ESLJP

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Okrugli stol, Pučki pravobranitelj: Informirani pristanak: zašto sam ovdje!

Transitional Justice and the Western Balkans: Interplay between Justice, Rule of Law and Security

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Conference on "Transitional, Post-Transitional and Strategic Narratives about the Yugoslav Wars: from Wars and Search for Justice to Geo-Political Power Games

Post-Conflict Croatia: Peace, Security, Justice

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Geoffrey Nice Foundation in partershi with Transitional Justice Working Group: Master Class on Mapping, Documenting and Prosecuting Mass Atrocities

Article 12 of the UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
World Bioethics Day 2019 RESPECT FOR CULTURAL DIVERSITY AND PLURALISM Article 12 of Universal Declaration on Bioethics and Human Rights HEALTH ; PRECAUTION ; ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Corruption and money laundering as the crimes against economic strenght of the country

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
International Scientific Workshop: Easr European University and May Planck Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht

Corruption as a national and international crime ; Connection between Corruption and Security

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Georgian Technical University, Transnational and Internatioanl Crimes

Je li griješiti ljudski u liječničkoj praksi?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Tribina: Je li griješiti ljudski u liječničkoj praksi?

Establishing ICC Jurisdiction Over Crimes Committed by ISIL – Did Humanity Fail the Countries of Syria and Iraq?

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2019.

International Encyclopaedia of Laws Medical Law Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Nikšić, Saša ; Rogić Lugarić, Tereza ; Maršavelski, Aleksandar ; Grđan, Kristijan
Autorske knjige, 2019.

Kaznenopravna zastita osobnih podataka

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
GDPR – Novi izazovi i veće odgovornosti pri zaštiti podataka u znanstveno istraživačkom radu

Procesuiranje poduzetnika pred Međunarodnim kaznenim sudom

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske: Međunarodno kazneno pravo – naslijeđe i novi izazovi u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

Legal Protection of Sexual Minorities in International Criminal Law

Đurić, Nevenka ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Bogush, Gleb
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

DNA and Innocence Projects in Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Course "Crime Prevention through Criminal Law & Security Studies" & Adriatic Moot Court Competition ; Tenth edition "Innocence Projects and Criminal Justice" & 4th Adriatic Moot Court Competition

Kaznena djela protiv gospodarstva

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Kaznena djela protiv zdravlja ljudi

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Gdje završava dopušteno poslovanje, a počinje kaznena odgovornost članova nadzornog odbora i uprave trgovačkog društva u pretežito državnom vlasništvu

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Konferencija Državno, a efikasno, Kakva poduzeća trebamo?, Lider

A legal response to today’s reality: economic crimes as crimes against humanity

Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2018.

Preparing to teach E4J Module 2

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
UNODC, Education for Justice (E4J), University of Oxford Department of Economics Centre for the Study of African Economies (CSAE): Expert Workshop for University Lecturers: ‘’Enhancing Capacity to Teach Integrity and Ethics’’

Transitional Justice and Economic Crimes

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
5th Geoffrey Nice Foundation Master Class:Political Expediency behind International Criminal Courts

Odgovornost za kršenja ljudskih prava od strane poduzetnika u Kambodži - širi li Međunarodni kazneni sud svoju nadležnost ratione materiae

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
IV. INTERKATEDARSKA KONFERENCIJA IV. MEDKATEDRSKA KONFERENCA In memoriam: Davor Krapac (1947.-2016.)

Implementacija Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Godina dana implemetacije Direktive 2012/29/EU: uspjesi i izazovi

Managing Complex Trial Processes and Prosecution of Organized Economic Crimes and the Role of the Judge and the Media

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
VIII Regional Workshop and Discussion Panel: Establishing Judicial Media Council & Managing Complex Trials Discussion

克罗地亚过渡时期反腐败政策的发展与经济犯罪研究 (The Development of Anti-Corruption Criminal Policy in Croatia during the Transition Period and the related Economic Crimes)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
, 2018.

Bioethical and Legal Challenges of Harari's Future Homo Deus - the Need to Prepare

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Human Rights in 21st Century

Teaching on Corruption, Peace and Security (UNCAC)

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
UNODC, Education for Justice (E4J), Expert Group Meeting, E4J University Modules on Anti- Corruption

Corruption as an International Offence

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
South-Eastern European Anti-Corruption Academic Initative

Zlouporaba društvenih mreža u javnom poticanju na nasilje i mržnju i širenju lažnih vijesti: potreba transplantiranja njemačkog Zakona o jačanju provedbe zakona na društvenim mrežama?

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Mamić, Krešimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Kazneno pravo: posebni dio

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Turković, Ksenija ; Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Udžbenik, 2018.

Victimology and Victim Protection in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Burić, Zoran
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity, Implications for Modern Criminology

The Relevance of Asset Recovery Policies in Transitional Societies: The Croatian Perspective

Ivičević Karas, Elizabeta ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
International Conference on Chasing Criminal Money in the EU - New Tools and Practices

Transitional Justice Measures and Application of Law for Economic Crimes in Croatia: What Can Macedonia and Balkan Countries Learn Out of Them?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

The role of digital evidence in the European Agenda on Security

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Datafocus2017

Role of digital evidence in prevention of terrorism

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
2. Roundtable Conference on Cybercrime in Transnational Society

Zaštita povjerljivosti podataka (ESLJP i hrvatski pravni okvir)

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Kronične zarazne boelsti- HIV i virusni hepatitisi

Between the EU Agenda on Security and Migration and EU Directive on Combating Terrorism

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Fight Against Terrorism through Prevention of Financing and Recruitment Jean Monnet Advanced Seminar in EU Criminal Law and Policy 3rd International Spring Course EU Substantive Criminal Law and the Protection of Victims

Where medicine meets the law

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
4th Symposium on Human Rights, Rights and Responsibilities of Patients and Doctors

Kako je kazneno djelo nesavjesnog liječenja zaživjelo u praksi?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
II. Simpozij: Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

NATIONAL REPORT: CROATIA DEVELOPMENT OF ECONOMIC CRIMES AND ANTI- CORRUPTION POLICIES IN TRANSITIONAL PERIOD AND ITS CURRENT DOGMATIC BASE AND PROVISIONS

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
, 2017.

Pravo Jehovinih svjedoka na ostvarivanje kirurške zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj - prema vrijedećim zakonima (de lege lata)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Zibar, Lada ; Čizmić Jozo ; Grđan, Kristijan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

“Projekti nedužnosti” i naknadna DNK vještačenja u Republici Hrvatskoj : moguća stvarnost ili nedostižna želja

Derenčinović, Davor ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Pravo okoliša i gospodarsko kazneno pravo: pojačano naoružanje za očuvanje okoliša i suočavanje s klimatskim promjenama Što možemo naučiti od SAD-a - Primjer ExonnMobila

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Filling the void: the case for international economic criminal law

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes: A New Mandate for the ICC?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Autorske knjige, 2017.

Pravna zaštita starijih osoba, osobito s duševnim smetnjama, iz hrvatske perspektive: zašto nam je potrebna Konvencija UN-a o pravima starijih osoba

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Šikoronja, Stjepan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Pravo i pravda: kako pobijediti u sporovima pred najvišim međunarodnim sudovima?

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Perica Matea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Smotra Sveucilista - Najbolje sa Sveucilista

Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju s posebnim osvrtom na kaznenu odgovornost članova uprave

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Bilić, Antun
Stručni radovi, 2017.

Balkan homicide study in Croatia: sampling, access, and field work experiences

Bezić, Reana ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
17th Annual Conference of the European Society of Criminology

Medical experiments as crimes against humanity - corporations and secret service agencies

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
17th Annual Conference of the European Society of Criminology, 13-16 September 2017.

"Failing to disclose” and climate change: environmental or economic crime (case of ExxonMobil)

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
17th Annual Conference of the European Society of Criminology

Kaznena odgovornost menađera

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Bilić, Antun
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
XXX. REDOVNO SAVJETOVANJE IMPLEMENTACIJA EUROPSKIH KONVENCIJSKIH STANDARDA U HRVATSKO KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

Pravo okoliša i gospodarsko kazneno pravo: pojačano naoružanje za očuvanje okoliša i suočavanje s klimatskim promjenama Što možemo naučiti od SAD-a - Primjer ExonnMobila

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Smjernice za zaštitu prava i poboljšanje društvene uključenosti oboljelih od infekcije HIV-om u Hrvatskoj

Roksandić Vidlička, Sunčana
Ostalo, 2017.

Croatian Report on Individual Liability for Business Involvement in International Crime

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe (Chapter 33)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Goldner Lang, Iris ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2017.

Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Goldner Lang, Iris ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2017.

Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Goldner Lang, Iris ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2017.

White collar crime in Croatia and its impact on economic competitiveness

Getoš Kalac, Anna Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days THE LEGAL FRAMEWORK FOR ECONOMIC COMPETITIVENESS

The Role of Information Technology in Human Trafficking and Terrorism and their Prevention

Lisičar Hrvoje ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
INTERNATIONAL SPRING COURSE & ADRIATIC MOOT COURT COMPETITION 2016 Eighth edition titled "Technology and Criminal Law - Manifestations and Implications"

Protection of the Unborn Child under the European Convention on Human Rights

Paramonova, Svetlana ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

Eksperimenti na ljudima kao zločin protiv čovječnosti : Od Nürnberškog Medicinskog suđenja do predmeta Pfizer

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Galiot, Vinko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Starenje s HIV-om (nacionalno izvješće: Hrvatska)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Grđan, Kristijan ; Šikoronja, Stjepan
, 2016.

Ciljana ubojstva kroz prizmu terorizma i zaštite ljudskih prava

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Bioetički utorak, Peta tribina: Ciljana ubojstva u sjeni terora

The rights of unborn child and ECHR

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Paramonova, Svetlana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

Recruitment and ISIS: EU Challanges

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
16th Annual Conference of the European Society of Criminology

Bioetika i pravo

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
UNESCO Chair in Bioethics (World Bioethics Day) 2016., Program of the Croatian Unit

Migracija i terorizam: EU unutarnja sigurnosna politika

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Skup ovodom 240 godišnjice Pravnog fakulteta u Zagrebu

Medical experiments on human beings as crimes against humanity

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Max Planck International Criminal Law & Transitioanl Justice Colloquiums Series: Creation & Protection of Historical Memory by the Means of Criminal Law

Transitional economic crimes and corruption

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
UNODC Anti-Corruption Academic Expert Workshop - Enhancing the capacity of academia to deliver high quality anti-corruption education

Transitional economic crimes and unique Croatian policies

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Comparative Study on Social Governance in Transitional Countries: Historical experience and Ongoing challenges, The 3rd Sino-European International Forum

Establishing ICC jurisdiction over ISIS - theoretical and practical challenges

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Munivrana Vajda, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
International Conference "Establishing a Global Knowledge Network: ISIS as a Threat and Legal Challenge and the Prevention of Recruitment“

Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava


Uredničke knjige, 2016.

Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

Retroactive prosecution of transitional economic crimes in Croatia – testing the legal principles and human rights

Novoselec, Petar ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2015.

Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava

Garašić, Jasnica ; Goreta, Miroslav ; Grđan, Kristijan ; Grozdanić, Velinka ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Škorić, Marissabell ; Tripalo, Dražen, Veselić, Ivica ;
Autorske knjige, 2015.

Discourse of women and security - between terrorism and organized crime - the example of ISIS

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Criminal Law & Transitional Justice Colloquium Series: Current Challenges of Transitional Justice and International Criminal Law

Sloboda govora i novi hrvatski Kazneni zakon

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Sloboda govora - danas, Odjel za sociologiju, Matica Hrvatska

Serious economic crimes as crimes under international law

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Criminal Law and Business Affairs, international Association of Penal Law, Russian National Group/Lomonosov Moscow State University/University of Luxembourg

New Challenges of the international Criminal Justice and the role of the ICC

Bogush, Gleb ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
7th Edition Programme: CRIME PREVENTION THROUGH CRIMINAL LAW & SECURITY STUDIES, "National vs. International Criminal Adjudication - Shadow on the Wall?" & Ist ADRIATIC MOOT COURT COMPETITION

Economic Crimes: Challenges of the International Criminal Law

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
15th Annual Conference of the European Society of Criminology: Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments

Transitional economic crimes and international criminal justice

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments

The relevance of asset recovery policies in transitional societies: the Croatian persepctive

Ivičević Karas, Elizabeta ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International conference: Chasing money in the EU: new tools and practices?

Zaštita prava pacijenata u palijativnoj skrbi

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Simpozij o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem

Sporna pitanja medicinskog kaznenog prava

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Hrvatski liječnički Zbor Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje SIMPOZIJ HRVATSKA ANESTEZIOLOGIJA 2015 Simpozij Hrvatska Anesteziologija 2015

Criminal responsibility for severe economic crimes committed in the transitional period

Roksandić Vidlička, Sunčana
Doktorske disertacije, 2015.

Bioethics and criminal law: The role of the European court of human rights in setting standardsfor the protection of human rights

Paramonova, Svetlana ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
UNESCO Chair in Bioethics 11th World Conference, Bioethics, Medical Ethics and Health Law

Medical experiments on human being as crimes against humanity

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Galiot, Vinko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
UNESCO Chair in Bioethics 11th World Conference, Bioethics, Medical Ethics and Health Law

Eutanazija - diskrepancija između propisa i realnosti

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Sloboda i odgovornost: Rješenja mladih za probleme današnjice, Okrugli stol "Eutanazija - dostojanstvena smrt (?)"

Criminal responsibility of political parties for economic crime : Democracy on test

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Cross-border Crime Colloquium of The Criminal Policy Research Centre "The Relativity of Wrongdoing : Corruption, organized crime, fraud and money laundering in perspective"

Političko-gospodarski kriminalitet i prošireno oduzimanje imovinske koristi: Quo vadis, Hrvataska?

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Šamota Galjer, Marta
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
XXVII. Redovno savjetovanje, hrvatsko kazneno pavo u procjepu između ustaljivanja prakse i izmjene propisa

Gospodarska kaznena djela počinjena u tranzicijskom periodu

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Tribina Udruge Pravnik

The Croatian Constitutional Court – Transition without Social Justice?

Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2015.

Second Volume of the Research Series of the MPPG for Balkan Criminology: Sunčana Roksandić Vidlička "Serious (Transitional) Economic Crimes as Crimes Against Humanity - Development of International Criminal Law"

Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2015.

Hrvatska tranzicija prošla je bez pravde: Slučaj Sanader: Što je Hrvatska propustila, a još može napraviti

Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2015.

Preventing and Combatting Crime in Public Procurement within EU member states: Report Croatia (The Warning on Crime project, EC DG Home, ISEC)

Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2015.

MIPEX HEALTH STRAND 2015: MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX COUNTRY REPORT CROATIA HEALTH STRAND

Georgiev, Mitre ; Špadina, Helga ; Roksandić Vidlička, Sunčana
, 2015.

Codifying rights of victims of war related sexual violence

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Munivrana Vajda, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments

Establishing (transitional) economic offence as the crime under international law - utopia or reality?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Guest lecture, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law

Recent Changes in the Regulation of the Statute of Limitations in Croatia for Transitional Economic Crimes

Roksandić Vidlička, Sunčana
Drugi radovi u časopisima, 2014.

European Court of Human Rights and Transitional Jurisprudence

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Regional Human Rights Institutions and Transitional Justice, Max Planck Institute for foreign and International Criminal Law

National Risk Assessment of money Laundering and its Importance in Combating Human Trafficking

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Second Croatian-German Workshop on Current Issues in Human Trafficking, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal law & faculty of Law, University of Zagreb

Regulacija provođenja istraživanja nad osobama s duševnim smetnjama u nacrtu novog Zakona o zaštit osoba s duševnim smetnjama - usklađenost s međunarodnim i regionalnim dokumentima

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Simpozij Novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Nacrt prijedloga Zakona o naknadi štete žrtvama silovanja u Domovinskom ratu

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Okrugli stol: Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomksog položaja žrtve i svjedoka

Victims of sexual violence in war and restorative justice: the experience of Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
V Annual Conference of the Victimology Society of Serbia

International criminal responsibility for severe economic crimes committed in transitional period (PhD project presentation)

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
14th Annual Conference of the European Society of Criminology

Transitional justice cases and European Court of Human Rights: evidence of international custom

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
14th Annual Conference of the European Society of Criminology

Transitional Economic Crimes as Crimes under International Law, PhD project presentation

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
BALKAN CRIMINOLOGY, One-Week International Intensive Course, Dubrovnik, Croatia, 01-05 September 2014 ‘Crime and Criminology in the Balkans’

Reparation for Wartime Sexual Violence in Croatia

Roksandić Vidlička ; Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
BALKAN CRIMINOLOGY, One-Week International Intensive Course, Dubrovnik, Croatia, 01-05 September 2014 ‘Crime and Criminology in the Balkans’

Kazneno djelo pranja novca

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Godišnja konferencija o sprječavanje u pranja novca i financiranju terorizma, Hrvatska gospodarska komora

Pravo na povjerljivost podataka

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
„Kronične zarazne bolesti – HIV i virusni hepatitisi“

Die Unverjährbarkeit von Wirtschaftsdelikten in der Transformationsperiode in Kroatien

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Possible Future Challenge for the ECtHR?: Importance of the Act on Exemption and the Sanader Case for Transitional Justice Jurisprudence and the Development of Transitional Justice Policies

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Severe Economic Crimes Committed in Transitional Periods – Crimes under International Criminal Law?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Securing Justice and Reparations of Wartime Sexual Violence, Zagreb i Dubrovnik, Hrvatska, 02-05.04.2014.

Derenčinović, Davor ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd Croatia - Turkey Jurists Days

Victims of wartime related sexual violence and the right to remedy and reparation (from EU and Croatian perspective)

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
EU SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW AND PROTECTION OF VICTIMS, International Spring Course, Dubrovnik, 2014

Podučavanje etike u presađivanju organa i darivanju tkiva


Uredničke knjige, 2013.

DNA and privacy protection through criminal law

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
8th ISABS Conference(International Society for Applied Biological Sciences), on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures on Translational Medicine SCIENTIFIC SESSION: MEDICAL EXPERTISE AND ADMISSIBILITY OF DNA EVIDENCE IN COURT PROCEEDINGS

Criminal Responsibility in Croatia: privatization and war period

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
14th Cross-border Crime Colloquium: Shady Business and Governance in Europe: cross-border sleaze and crisis'

Croatian legal approach toward defining and prosecuting transitional economic crimes: No statute of limitation and retroactive prosecution

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
New developments in Croatian criminal legislation - joint research programmes of MPI and Zagreb Faculty of Law - current research, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal law & Faculty of law, University of Zagreb

Komentar Kaznenog zakona

Turković, Ksenija ; Novoselec, Petar ; Grozdanić, Velinka ; Kurtović Mišić, Anita ; Derenčinović, Davor ; Bojanić, Igor ; Munivrana Vajda, Maja ; Mrčela, Marin ; Nola, Sanja ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Tripalo, Dražen ; Maršavelski, Aleksandar
Autorske knjige, 2013.

Novije promjene u uređenju zastare u Republici Hrvatskoj - na tragu političke instrumentalizacije ili težnje ka ostvarenju pravednosti?

Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Securing Justice and Reparations to Victims of Wartime Sexual Violence in Croatia

Derencinovic, Davor ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
13th Annual Conference of the European Society of Criminology

Slučajevi iz prakse - informirani pristanak i nesavjesno liječenje?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
2. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem, Kako medicinu usmjeriti čovjeku?

Bioethical and legal challenges of surrogate motherhood in the Republic of Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Hrstić, Dijana ; Kirin, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Predavanja etike u psihijatriji: Skice slučajeva


Uredničke knjige, 2012.

Huntingtonova bolest- pravni i etički aspekti

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Huntingtonova bolest: multidisciplinarni pristup

Pravni položaj počinitelja s duševnim smetnjama prema novom Kaznenom zakonu

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
V. Kongres pravnika u zdravstvu s međunarodnim sudjelovanjem

Primjena kaznenog zakona na doktora stomatologije

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Simpozij iz forenzične stomatologije: Liječnička pogreška i naknada štete

Odgovornost pružatelja zdravstvenih usuga za kaznena djela protiv zdravlja ljudi u Republici Hrvatskoj

Roksandić Vidlička, Sunčana
Magistarski radovi, 2011.

Reproduktivno zdravlje - Analiza slučajeva s etičkim komentarom


Uredničke knjige, 2011.

Reforma kaznenog zakonodavstva u području zdravstva

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse, II znanstveni skup

Bioetički i pravni izazovi regulacije zamjenskog majčinstva u Republici Hrvatskoj

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Hrstić, Dijana ; Kirin, Zrinka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
13. Dane bioetike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Informirani pristanak osoba s duševnim smetnjama

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
IFP Seminar: Prava osoba s duševnim smetnjama, ELSA Zagreb

No status of limitation for criminal offences against war profiteering and crimes committed in the process of ownership transformation and privatization in Croatia - Does it achieve goals of transitional justice?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
La justice Tansitionelle, 2e Symposium des Jeunes Penalistes de l'Association International de Droit Penal (AIDP)

Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja

Božičević-Grbić, Melita ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Reforma maloljetničkog kaznenog prava i sudovanja

Božičević-Grbić, Melita ; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
XXIV. REDOVITO SAVJETOVANJE HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU

Drugi simpozij mladih penalista: tranzicijska pravda, 29. rujan - 01. listopada 2011, La Rochelle, Francuska

Bonačić, Marin ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2011.

Kazneno djelo nesavjesnog liječenja u hrvatskom zakonodavstvu

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Kongres Udruge pravnika u zdravstvu (4 ; 2011)

Book of Proceedings of the 18th World Congress on Medical Law, Zagreb Croatia


Uredničke knjige, 2010.

Recommendation on alternative dispute resolution in medical liability in Council of Europe member states

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
18 World Congress on medical law, Zagreb, 8-12 August 2010

Book of Abstracts of the 18th World Congress on Medical law, Zagreb, 2010


Uredničke knjige, 2010.

Pravo i medicina pred izazovima bioetike

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
2. Kongres studenata prava i medicine

Ethical Dilemmas of Criminal Policy Regarding the End-of-Life Decisions

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
6. Südosteuropäisches Bioethik-Forum

Gospodarska kaznena djela u novom Kaznenom zakonu

Novoselec, Petar ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

XVIII. svjetski kongres iz medicinskog prava - prikaz i zaključci (Zagreb, 8.-12. kolovoz 2010).

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Drugi radovi u časopisima, 2010.

HIV - zaštita ljudskih prava ; tajnost podataka i čuvanje profesionalne tajne

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Okrugli stol: HIV - zaštita ljudskih prava

Aktualna pitanja pojedinih kaznenih djela protiv zdravlja ljudi u svjetlu donošenja nacrta izmjena hrvatskog Kaznenog zakona

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Eutanazija i potpomognuto samoubojstvo – etičke dileme kriminalne politike

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Kaznena djela protiv tržišta kapitala

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Hrvatsko udruženje za kazneno pravo i praksu

Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda

Turković, Ksenija ; Goldner Lang, Iris ; Nikšić, Saša ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar ; Brozović, Juraj
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Historical development, current place and role, and need for a re-definiton of activities of ethics committees in croatian hospitals

Sorta-Bilajac Iva ; Roksandić Vidlička Sunčana ; Turković Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
UNESCO Chair in Bioethics: International Conference on Bioethics Committees in Hospitals

Informirani pristanak


Uredničke knjige, 2009.

Staleško pravo liječnika

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
9. Bioetički okrugli stol

III. međunarodna interkatedarska konferencija nastavnika kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Ljubljani

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Liber Amicorum Zvonimir Šeparović


Uredničke knjige, 2009.

Liječnici kao stalni sudski vještaci - uvjeti za imenovanje i uloga u parničnom postupku

Roksandić Vidlička, Sunčana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Rights and obligations of physicians and patients in realisation of health protection in Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
17. World Congress on medical law

Liječnička pogreška i odgovornost ; Skandinavski model osiguranja od medicinske pogreške - može li zaživjeti u okviru naših propisa

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Ćepulić, Egidio ; Babić, Tatjana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
1. Kongres pravnika u zdravstvu, Aktualna pravna problematika u zdravstvu

Code of ethics and deontology of physicians and its implementation in Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
9th World congress in bioethics

Integrative Bioethics in Legal Perspective (workshop)

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
3. International Summer School, Integrative bioethics

Skandinavski model osiguranja od medicinske greške - mogu li zaživjeti u okviru naših propisa

Ćepulić Egidio ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Babić, Tatjana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2008.
Građanskopravna odgovornost u medicini, Okrugli stol, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Specifičnosti patentne zaštite i ustupanje prava o korištenju patenata temeljem ugovora o licenciji

Roksandić Vidlička, Sunčana
Stručni radovi, 2008.

Staleško pravo liječnika

Roksandić Vidlička, Sunčana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Bioetički okrugli stol (9 ; 2008)

Zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj HIV/AIDS, Naknada štete zbog liječničke pogreške, klasifikacija liječničkih grešaka

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Radionica za nevladine udruge, HIV/AIDS ; Centar za ljudska prava

Pružatelji zdravstvenih usluga i najčešće povrede prilikom obavljanja zdravstvne djelatnosti

Sunčana Roksandić Vidlička
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Liječnička pogreška-medicinski i pravni aspekti, Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

Zakonska regulativa u području HIV/AIDS-a - informirani pristanak, mandatorno testiranje u RH, povjerljivost podataka, HIV/AIDS i ljudska prava

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Tečaj: HIV savjetovanje i testiranje, Edukacija djelatnika Centra za dobrovoljno, anonimno i besplatno HIV savjetovanje i testiranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Osnove zdravstvenog prava

Babić, Tatjana ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Autorske knjige, 2006.

Organizacija službe za dobrovljno HIV savjetovanje i testiranje

Nemeth Blažić, Tatjana ; Kolarić, Branko ; Kaić, Bernard ; Rončević, Dobrica ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Autorske knjige, 2006.

Zakonske obveze bolničkog sustava u rukovanju i tretiranju mediciskog otpada - prijenos informacija profesionalcima

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Barišin, Andrea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Radionica: Upravljanje i komunikacija rizika u zdravstvenoj ekologiji i javnom zdravstvu, ŠNZ Andrija Štampar i Ecole Nationale da la Sante public (ESNP), Francuska

Osnovna načela ugovoranja u Republici Hrvatskoj - da li ugovor s HZZO-om sadrži sve potrebe sastavnice?

Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
1. Simpozij Liječnici privatne prakse u zdravstvu Republike Hrvatske, Hrvatska liječnička komora

Health policy in Republic of Croatia, Health Care 21 – Present and future health organisation systems

Ćepulić, Egidio ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Health care 21 -current and future health care systems, Taiwan International medical alliance, Taiwan/Europe Health Cooperation Programme, Taiwan National Healt Research Institute

Zdravstvena prava za starije osobe u Republici Hrvatskoj

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Babić, Tatjana ; Budić, Nikolina
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Sud Hrvatske liječnike komore s pravnog aspekta

Rumek-Črne, Radmila ; Roksandić Vidlička, Sunčana,
Poglavlja u knjigama, 2005.

Prava i obveze liječnika

Budić, Nikolina ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
11. Motovunska škola unapređenja zdravlja, Tečaj: Mediji i zdravlje: Vjerodostojnost informacija u zdravstvu