FIRST RESEARCH SEMINAR:
TODO First research seminar “Defining research topics” 7. i 8.12.2020.

U okviru Obzor2020 Twinning Open Data Operational (TODO) projekta 7. i 8. prosinca 2020. održan je prvi istraživački seminar „Defining research topics“. Radi se o aktivnosti 4.3. Research seminars u okviru radnog paketa WP4 Collaboration and Knowledge Sharing kojeg  koordinira tim Pravnog fakulteta, a kojoj je svrha kroz dva istraživačka seminara (u prosincu 2020. i rujnu 2021.) razmotriti ključne teme otvorenih podataka s naglaskom na suradnji među partnerima i interdisciplinarnom pristupu. 

Zbog epidemiološke situacije istraživački je seminar organiziran online, a okupio je četrdesetak sudionika. Uvodne i pozdravne govore prvog dana seminara održali su doc. dr. sc. Ana Kuveždić Divjak, projektna koordinatorica s Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Miroslav Vujić s Prometnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je bio glavni organizator seminara. Profesor Charalampos Alexopoulos s Egejskog sveučilišta u Grčkoj govorio o iskustvima njihovog Sveučilišta u istraživanju otvorenih podataka. Nakon toga su voditelji projektnih timova Sveučilišta u Zagrebu predstavili izazove s kojima se susreću u istraživanjima otvorenih podataka u svojim disciplinama – izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa za Pravni fakultet, doc. dr. sc. Ivana Bosnić za Fakultet elektrotehnike i računarstva, doc. dr. sc. Dragica Šalomon za Poljoprivredni fakultet, doc. dr. sc. Ana Kuveždić Divjak za Geodetski fakultet, doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan i doc. dr. sc. Igor Pihir za Fakultet organizacije i informatike, te doc. dr. sc. Miroslav Vujić za Prometni fakultet. 

U okviru drugog panela raspravljena su praktična iskustva s korištenjem otvorenih podataka. O tome su govorili stručnjaci iz Hrvatske - Dubravka Bevandić iz Ureda Povjerenika za informiranje i Zoran Luša iz Ministarstva pravosuđa i uprave, te stručnjaci iz inozemstva - Spiros Mouzakitis s Tehničkog Sveučilišta u Ateni, Grčka, Charalampos Bratsas sa Sveučilišta u Thessalonikiju, Grčka te Wendy Carrara iz Europske svemirske agencije (European Space Agency), Francuska. 

Tijekom drugog dana mladi istraživači (early stage researchers, ESR) – njih devetero sa sastavnica Zagrebačkog sveučilišta koje su projektni partneri na projektu - održali su izlaganja o istraživačkim temama koje obrađuju u okviru svojih doktorskih radova, nakon čega su održane zasebne rasprave o svakoj od prezentacija. 
Studentica Poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija Javno pravo i javna uprava Margareta Habazin, dipl.iur., LL.M (International Legal Studies, Georgetown University), održala je izlaganje o temi svog završnog rada 'Legislative portals: assessment of open data governance and availability', u kojem se fokusira na portale pravnih informacija u Hrvatskoj i zemljama EU. 

Posljednji panel istraživačkog seminara bio je posvećen sumiranju dosadašnjih istraživanja i radova svih TODO partnera te planiranju suradnje na budućim istraživanjima. 

Više o samom događaju dostupno je ovdje