PRIJAVA NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU O OTVORENIM PODACIMA:
Prijava na Međunarodnu konferenciju o otvorenim podacima


Otvorena je registracija za Međunarodnu konferenciju o otvorenim podacima

Link za registraciju https://icod2022.pravo.hr/call

Program je dostupan na https://icod2022.pravo.hr/programme

 

Prijavite se na Međunarodnu konferenciju o otvorenim podacima koja se organizira u okviru projekta OBZOR 2020 TODO (Twinning Open Data Operational) od 28. studenog do 2. prosinca 2022. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 

Nosiva tema konferencije je Open Data Challenges and Opportunities in Times of Crisis and Growth.

Znanstvena konferencija obuhvatit će širok spektar tema o izazovima u pružanju i korištenju otvorenih podataka. Uz znanstvenike, na konferenciji će aktivno sudjelovati stručnjaci iz tijela javne vlasti i organizacija privatnog sektora, kao i korisnici otvorenih podataka i drugi zainteresirani dionici. 

Konferencija će se održati u hibridnom obliku (online i offline) na engleskom jeziku. 

 

Više o konferenciji na: 
https://icod2022.pravo.hr

Cjeloviti poziv na konferenciju dostupan je na:
https://todo-project.eu/en/news/todo-international-open-data-conference-call-papers 

Rok za podnošenje proširenih sažetaka je 30. rujna 10. listopada 2022. na poveznici: https://icod2022.pravo.hr/call

Za sve upite obratite se na pdurman@pravo.hr.


Više o TODO projektu na: https://todo-project.eu/ 

 

ZNANSTVENI ODBOR

izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Igor Čavrak, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Charalampos Alexopoulos, viši istraživač i predavač na Egejskom sveučilištu
izv. prof. dr. sc. Baastian van Loenen, Tehnološko sveučilište Delft
doc. dr. sc. Frederika Welle Donker, Tehnološko sveučilište Delft
prof. dr. sc. Euripidis Loukis, Egejsko sveučilište
doc. dr. sc. Miroslav Vujić, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc, Željko Bačić / doc. dr. sc. Ana Kuveždić Divjak, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
izv. prof. dr. sc. Dragica Šalamon, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
doc.dr.sc. Anneke Zuiderwijk, Tehnološko sveučilište Delft


ORGANIZACIJSKI ODBOR

izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
dr. sc. Petra Đurman, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Filip Varga, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Andrea Miletić, poslijedoktorandica, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
dr. sc. Martina Erdelić, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
Bia Mandžuka, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu