DRUŠTVA KAPITALA:
Društva kapitala
Društva kapitala
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
Šifra: 166822
ECTS: 5.5
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Društva kapitala Pravo društava i trgovačko pravo - 2. semestar
5.5 166822
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Zbog radova na zgradi TRH 3, molim studente da se jave na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o terminu i mjestu konzultacija

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati uz prethodnu najavu e-poštom 48 sati prije konzultacija. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom, u 9 sati, u Gundulićevoj 10, soba 21/2. Studenti se, po potrebi, mogu javiti i e-mailom na adresu: antun.bilic@pravo.hr te dogovoriti i online konzultacije ili neki drugi termin.

Gundulićeva 10, soba 21/2
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Konzultacije će se održavati on-line ili uživo u prostorijama fakulteta, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online ili uživo prema prethodnom dogovoru.

Gundulićeva 10, soba 21/II
Literatura
OBVEZNA: Barbić, J.; Pravo društava, Knjiga druga, Društva kapitala, Svezak I. i II.; Zagreb (2013), str
OBVEZNA: Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Zakon o tržištu kapitala, čl. 284-286; čl. 313-341; čl. 344-345, čl. 405-419; čl. 523. do čl. 534 (pročišćeni tekst); , str
PREPORUČENA: Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) (NN br. 107/07, 110/15); , str
PREPORUČENA: Uredba Vijeća Europske unije br. 2157/2001 od 8. listopada o statutu Europskog društva (SE) (Službeni list Europske unije L 294, 10.11.2001.); , str
Opis predmeta
Dioničko društvo: pojam, povijesni razvoj, gospodarski značaj, pravna
obilježja, dionice, temeljni kapital, osnivanje, statut, članska prava i članske obveze dioničara, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze, organi društva (uprava, nadzorni odbor, glavna skupština), izmjena statuta, povećanje temeljnog kapitala, smanjenje temeljnog kapitala, statusne promjene, prestanak.
Društvo s ograničenom odgovornošću: pojam, osnivanje, društveni ugovor, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze, organi društva (uprava, nadzorni odbor, skupština), izmjena društvenog ugovora, povećanje temeljnog kapitala, smanjenje temeljnog kapitala, statusne promjene, prestanak društva.
Društvo za uzajamno osiguranje.

Studenti stječu znanja vezana uz djelovanje društava kapitala kao najvažnijih nositelja poduzetništva. Područje prava društava jedno je od najdinamičnijih i najsloženijih u Europskoj uniji. Bez svladavanja temelja prava društava hrvatski bi pravnici bili suočeni su s teškoćama prilikom usklađivanja domaćeg prava s pravom Europske unije, jednako kao i prilikom primjene takvih usklađenih propisa.
Ispitni rokovi
Obavijesti