E-GOVERNMENT:
Chair of Administrative Science
E-Government
E-Government
Study: Tax - 6. semester
Code: 123984
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Lectures
prof. dr. sc. Neven Vrček - Lectures
Exam dates:
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
E-Government Tax - 6. semester
3.0 123984
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, room Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Fridays at 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, room 29
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Via Google Meet or in person. To determine the date and time, sign up by e-mail. 

Gundulićeva 10, room 21/3
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić (Lectures)
prof. dr. sc. Neven Vrček (Lectures)
Literature
REQUIRED: Koprić, Ivan; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (1999), str. 87-109, 118-124, 230-256
REQUIRED: Koprić, I., Musa, A., Giljević, T. (ur.); Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora; Institut za javnu upravu (2017), str. 525-574
REQUIRED: Musa, A. (ur.); Uprava u digitalno doba III.: Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost; Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert (2017), str. 9-31
REQUIRED: Musa, A. (ur.); Osmi forum za javnu upravu: Uprava u digitalno doba; Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert (2015), str. 9-27
RECOMMENDED: Zakon o pravu na pristup informacijama (čl. 10-12 i glava V.); Narodne novine 25/13, 85/15, str
RECOMMENDED: Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi(čl. 2-8, 11-12, 14-17); Narodne novine 92/14, str
Description
The concept and characteristics of e-government. Theoretical underpinning of e-government. Technological, organisational, legal and process aspects of e-government (3h)
Organization technology in public administration - notion, components and development. Communication in public administration. Goals and outcomes of ICT (2h)
Legal framework of e-government (2h)
Problems of e-government. The issue of access. Economics of e-government (2h)
The use of ICT for internal processes in administration (2h)
E-government and citizens. Access to information and data protection. E-participation. E-government and business (4h)
E-government at local level. Developmental role of e-services (3h)
International and EU approaches to e-government: information society and e-government. Measuring e-government. Indicators of success (4h)
E-government in Croatia. Central state office for e-Croatia and informatization. Administrative reform and e-government. Access to information in Croatia. Education of personnel for the use of ICTs(5h)
Case studies and best practices, presentations (3h)
Exam dates
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.