LINKOVI:
Važniji linkovi

Korisne poveznice za pripremu ispita, kolokvija i izradu seminarskih i diplomskih radova 

 

Podaci o propisima i tijelima - Republika Hrvatska

Središnji državni portal https://www.gov.hr/  

Popis tijela javne vlasti http://www.pristupinfo.hr/tijela-i-sluzbenici-za-informiranje/ 

Narodne novine  http://www.nn.hr/

Središnji katalog službenih dokumenta Republike Hrvatske http://www.digured.hr/

Pročišćeni propisi http://www.zakon.hr  

Portal otvorenih podataka https://data.gov.hr/

 

Državna tijela, izvršna vlast, sudovi, nadzorna tijela  - Republika Hrvatska 

Hrvatski Sabor www.sabor.hr

Predsjednik RH http://predsjednica.hr/

Vlada Republike Hrvatske https://vlada.gov.hr/

Ministarstvo uprave https://uprava.gov.hr/

Ustavni sud RH www.usud.hr

Visoki upravni sud RH www.upravnisudrh.hr

Pučki pravobranitelj RH http://www.ombudsman.hr/

Državni ured za reviziju http://www.revizija.hr/

Povjerenik za informiranje http://www.pristupinfo.hr/

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa https://www.sukobinteresa.hr/

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave http://www.dkom.hr/

Suzbijanje korupcije, Ministarstvo pravosuđa https://pravosudje.gov.hr/antikorupcija-6154/6154

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - udruge i najveći gradovi

Hrvatska zajednica županija  http://hrvzz.hr/ 

Udruga gradova http://www.udruga-gradova.hr/ 

Udruga općina http://udruga-opcina.hr/ 

Grad Zagreb  http://www.zagreb.hr/

Grad Split http://www.split.hr/

Grad Rijeka http://www.rijeka.hr/

Grad Osijek http://www.osijek.hr/

 

Udruge / think tanks

Institut za javnu upravu http://www.iju.hr/

 

 

EU i međunarodne organizacije 

Europska unija http://europa.eu/index_hr.htm

Europska komisija http://ec.europa.eu/index_hr.htm 

Europski ombudsman http://www.euro-ombudsman.eu.int/glance/hr/default.htm

EUPAN European Public Administration Network  http://www.eupan.eu/

Vijeće Europe http:// http://www.coe.int/en/ 

United Nations Public Administration Network (UNPAN) http://www.unpan.org 

OECD Governance http://www.oecd.org/governance/ 

OECD Sigma http://www.sigmaweb.org/index.htm

 

 

Instituti i udruge za javnu upravu 

EIPA European Institute of Public Administration http:// www.eipa.eu

EGPA European Group for Public Administration http://www.iias-iisa.org/egpa/

NISPA Cee Network of Institutes and Schools of Public Administration in CEE http://www.nispa.org

RESPA Regional School of Public Administration http://www.respaweb.eu

IIAS International Institute of Administrative Sciences http://www.iias-iisa.org/ 

IASIA International Association of Schools and Institutes of Public Administration  http://www.iias-iisa.org/iasia

NASPAA National Association of Schools of Public Affairs and Administration, USA  http://www.naspaa.org/

 


zadnja izmjena 27.2.2016