OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
E-uprava (predmet)
E-uprava
Studij: Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
Šifra: 123679
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Predavanja
doc. dr. sc. Petra Đurman - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Tomislav Vračić , nasl. pred. - Predavanja
prof. dr. sc. Neven Vrček - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
E-uprava Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
5.0 123679
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić (Predavanja)
doc. dr. sc. Petra Đurman (Predavanja)

Konzultacije su moguće u različitim terminima uz prethodnu najavu i dogovor

Ćirilometodska 4, soba 27
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Tomislav Vračić , nasl. pred. (Predavanja)
prof. dr. sc. Neven Vrček (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (1999), str. 87-109, 118-124, 230-256
OBVEZNA: Koprić, I., Musa, A., Giljević, T. (ur.); Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora; Institut za javnu upravu (2017), str. 525-574
OBVEZNA: Musa, A. (ur, ); Uprava u digitalno doba III.: Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost.; Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert (2017), str. 9-29
OBVEZNA: Musa, A.; Osmi forum za javnu upravu: Uprava u digitalno doba; Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert (2016), str. 10-22
OBVEZNA: Musa, A.; E-uprava i digitalna podjela; online izdanje (2007), str. 7-12
OBVEZNA: Istraživački zadatak; , str
PREPORUČENA: Brown, David; 'Electronic government and public administration'; International Review of Administrative Sciences 71:2 / online u h (2005), str. 241-254
PREPORUČENA: Zakon o pravu na pristup informacijama (čl. 10-12, 27-28, 35); Narodne novine 25/13, 85/15, str
PREPORUČENA: Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (čl. 2-8, 11-12, 14-17); Narodne novine 92/14, str
Opis predmeta
Pojam i značajke e-uprave. Teorijska osnova razvoja e-uprave. Tehnološki, organizacijski, pravni, procesni aspekti (pretpostavke i posljedice) e-uprave
Organizacijska tehnologija u javnoj upravi - pojam, komponente, razvoj. Komunikacije u javnoj upravi. Ciljevi i posljedice primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i tehnološke modernizacije uprave
Pravni okvir e-uprave
Ograničenja e-uprave. Pitanje pristupa. Ekonomski zahtjevi i posljedice e-uprave
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije unutar uprave te između uprave i drugih tijela vlasti. Pristup informacijama i otvoreni podaci. Zaštita osobnih podataka i sigurnost.
E-uprava i građani. Pravo na pristup informacijama javnog sektora Zaštita privatnosti. E-participacija. E-uprava i privatni sektor
E-uprava na lokalnoj razini. Razvojna uloga e-usluga
Međunarodne organizacije i EU: promocija informacijskog društva i e-uprave. Mjerenje e-uprave: indikatori i ljestvice
E-uprava u Republici Hrvatskoj. Središnji državni ured za e-Hrvatsku i projekti informatizacije. Upravne reforme i e-uprava. Pravo na pristup informacijama javnog sektora u Hrvatskoj. Obrazovanje upravnog osoblja za korištenje IT
Analize slučaja u potrazi za najboljom praksom, prezentacija studija slučaja
Ispitni rokovi
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.