prof. dr. sc. Vedran Đulabić
prof. dr. sc.
Vedran Đulabić

Prof. dr. sc. Vedran Đulabić, redoviti je profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom studiju upravno-političkih znanosti. Magistrirao s temom Upravni aspekti regionalne politike, a doktorirao s temom Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu. Tijekom studija bio demonstrator na Katedri za upravnu znanost, dobitnik dekanove nagrade, kao i stipendije Sveučilišta u Zagrebu za najbolje studente Sveučilišta.

Sudjeluje u izvođenju nastave na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, te na stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu i na specijalističkim poslijediplomskim studijima Javna uprava, Upravljanje gradom i Priprema i provedba EU projekata koji se izvode u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, te preddiplomskom studiju Vojno vođenje i upravljanje. U okviru Erasmus programa za nastavno osoblje boravio je na Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (Koeln, Njemačka). 

Koautor je nekoliko udžbenika i knjiga (Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, 2014., 2022; Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans, 2016., Decentralizacija, 2011.; Javna uprava – nastavni materijali, 2006.), a 2007. je objavio samostalnu knjigu Regionalizam i regionalna politika. Pored toga, objavio je preko pedeset recenziranih znanstvenih radova, te isto toliko stručnih radova, prikaza, komentara i drugih stručnih tekstova. Sudjelovao je na preko sedamdeset znanstvenih i stručnih konferencija i okruglih stolova u Hrvatskoj i inozemstvu posvećenih javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, regionalizmu, fondovima EU, upravnom kapacitetu za pristupanje EU, modernizaciji zakonodavnog procesa, itd.

Od listopada 2005. izvršni je urednik znanstveno-stručnog časopisa za teoriju i praksu javne uprave Hrvatska javna uprava iz Zagreba, a od siječnja 2011. kad časopis unaprjeđuje koncepciju i mijenja ime postaje pomoćnik glavnog urednika časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava (status A1 časopisa kod MZOS, Scopus, WoS ESCI), a od 2022. je njegov glavni urednik. Od listopada 2008. je glavni urednik biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje, a od 2021. i biblioteke Znanstveni zbornici koje izlaze u okviru Instituta za javnu upravu iz Zagreba.

Sudjelovao je u pregovaračkom timu Republike Hrvatske i EU u okviru poglavlja 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata te na različitim znanstvenim i policy projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstva uprave, ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Grada Zagreba, Europske unije (CARDS, PHARE, IPA), OECD/Sigma inicijative, Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), Svjetske banke, programa COST EU, gradova i općina u Hrvatskoj, kao i bilateralnim projektima sa Francuskom i Slovenijom. Projekti su realizirani u Hrvatskoj i inozemstvu te su posvećeni modernizaciji i europeizaciji različitih aspekata javne uprave, poput modernizacije i pojednostavljenja upravnog postupka, jačanja upravnih kapaciteta za regionalni razvoj, funkcionalnog pregleda tijela državne uprave, poboljšanja odnosa građana s tijelima javne uprave, procjene upravnog kapaciteta zemalja potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU, itd.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 2001

Godina magistriranja: 2007

Godina doktoriranja: 2011

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
+385-(0)1-48-95-629
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 29
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Petkom od 13:00-14:30h

Osobna stranica na Webu:
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Osnove javnog menadžmenta

Brčić, Ruža ; Begičević, Ređep, Nina ; Dulčić, Želimir ; Đulabić, Vedran ; Džinić, Jasmina ; Hunjak, Tihomir ; Jerković, Emina ; Malbašić, Ivan ; Manojlović Toman, Romea ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Peić, Renata ; Pihir, Igor ; Setnikar Cankar, Stanka ; Sumpor, Marijana ; Tomičić Furjan, Martina ; Tomičić-Pupek, Katarina
Udžbenik, 2023.

Razvoj službi od općeg interesa u pravu i politici Europske unije i njihov utjecaj na Republiku Hrvatsku

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2021.

Posebnosti obavljanja službi od općeg gospodarskog interesa i uloga javne vlast

Đulabić, Vedran ; Franić, Daniela
Poglavlja u knjigama, 2021.

Mogu li se nove izmjene propisa o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smatrati reformom

Đulabić, Vedran
Stručni radovi, 2021.

Županije i sudjelovanje građana

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2021.

UPRAVNA ZNANOST Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Udžbenik, 2021.

LOKALNA SAMOUPRAVA I LOKALNA DEMOKRACIJA U HRVATSKOJ: KOLIKO PROSTORA ZA DEMOKRATSKE INOVACIJE?

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2020.

Održavanje sjednice predstavničkog tijela JLP(R)S-a korištenjem sredstava informacijsko- komunikacijske tehnologije

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2020.

UTJECAJ VANJSKOG UGOVARANJA (OUTSOURCING) NA STATUS JAVNIH ZAPOSLENIKA

Đulabić, Vedran ; Franić, Daniela
Poglavlja u knjigama, 2019.

Kvaliteta lokalne demokracije u Hrvatskoj

Đulabić, Vedran
, 2019.

Co-production of local public services in the context of post-socialist transition in Croatia

Đulabić, Vedran ; Škarica, Mihovil
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Public administration in a democratic society: Thirty years of democratic transition in Europe

Ključni elementi politike decentralizacije, demokratizacije i razvoja sustava lokalne i regionalne samouprave te pružanja javnih usluga

Koprić, Ivan ; Ravlić, Slaven ; Vrček, Neven ; Đulabić, Vedran ; Rogić Lugarić, Tereza ; Džinić, Jasmina ; Manojlović Toman, Romea
Stručni radovi, 2018.

Evaluation of the Decentralisation Programme in Croatia: Expectations, Problems and Results

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2018.

Lokalna samouprava i decentralizacija u Hrvatskoj

Đulabić, Vedran
Autorske knjige, 2018.

Lokalna i mjesna samouprava u Gradu Zagrebu – znanstvena platforma za korjenite promjene gradskog upravljanja Zagrebom

Ivan Koprić ; Vlado Puljiz ; Slaven Ravlić, Tereza Rogić Lugarić ; Vedran Đulabić ; Jasmina Džinić ; Romea Manojlović
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Utjecaj instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave

Đulabić, Vedran ; Džinić, Jasmina ; Manojlović, Romea
Poglavlja u knjigama, 2017.

Javna uprava: poticaj ili prepreka društvenom razvoju?

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2017.

Lokalna i regionalna samouprava i korištenje sredstava iz fondova Europske unije

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Znanstveno-stručni skup Pametna lokalna samouprava

Removal of administratice barriers through the recent procedural simplifications in Slovenia and Croatia

Polonca, Kovač ; Đulabić, Vedran ; Čičin-Šain, Nevia
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Pravni položaj vjerskih i nacionalnih manjina u multi-kulturalnom društvu: primjer Hrvatske

Đulabić, Vedran ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Međukulturalni i međureligijski dijalog: pozitivno iskustvo Hrvatske u europskom kontekstu

Regionalism and Sub-Regional Representation: A Guide to the County Transformation of Croatia

Đulabić, Vedran ; Čepo, Dario
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

EUROPEAN STANDARDS FOR LOCAL PUBLIC SERVICES AND THEIR APPLICATION IN CROATIA

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2016.

Local Government and Local Public Services in Croatia

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2016.

Regional Analysis of Construction Permitting Procedures in Slovenia and Croatia

Sever, Tina ; Đulabić, Vedran ; Kovač, Polona
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans

Koprić, Ivan ; Kovač, Polonca ; Đulabić, Vedran ; Džinić, Jasmina
Autorske knjige, 2016.

Prenova postopka izdaje gradbenih dovoljenj v Sloveniji in na Hrvaškem z usmerjenostjo k investitorjem

Sever, Tina ; Đulabić, Vedran ; Kovač, Polona
Poglavlja u knjigama, 2016.

Hrvatska i komparativna javna uprava – statistički podaci za razdoblje 2013.–2014.

Đulabić, Vedran ; Manojlović, Romea
Drugi radovi u časopisima, 2015.

KAKO POBOLJŠATI APSORPCIJSKI KAPACITET ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2015.

Services of General Interest and Europeanization of Health Policy in Croatia

Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Međunarodni znanstveni skup - 4th Bosnian Herzegovinian, Turkish and Croatian Jurist Days

Izbor i opoziv lokalnih izvršnih čelnika u svjetlu koncepta dobrog upravljanja

Đulabić, Vedran ; Škarica Mihovil ; Giljević Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Fighting corruption: From Good Governance and Prevention Measures to Law Enforecment and Internatioonal Cooperation

Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak Goranka
Autorske knjige, 2014.

New Wine in Old Wineskins: General Administrative Procedure and Public Administration Reform in Croatia

Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Kohezijska politika Europske unije kao instrument razvoja Hrvatske

Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

MOGUĆNOSTI I RIZICI PRIMJENE TRŽIŠNIH INSTRUMENATA U JAVNOJ UPRAVI

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Od javnog prema privatnom? Privatizacija i outsourcing javnih usluga

European principles of local public services and their application in Croatia

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
COGITO Hubert Curien bilateral project 2013.-2014., Final conference of the project: Good local governance: local public services in France and Croatia in the context of the European subsidiarity principle

Regional Self-Government on the Territory of Former Yugoslavia

Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Trans European Dialogue 7: Conference Strong local governments - communty, strategy, integration

Provision of Public/Social Services in Croatia

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Jurlina-Alibegović Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
COST WG1 meeting

Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Dvije godine Hrvatske i komparativne javne uprave – statistički podaci za 2011. i 2012.

Đulabić, Vedran ; Manojlović, Romea
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2013.

Županije u statističkoj i političkoj regionanlizaciji Hrvatske

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2013.

Agencije u Hrvatskoj: Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini


Uredničke knjige, 2013.

Europeizacija javnih službi i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije?

SERVICES OF GENERAL INTEREST IN THE LAW OF THE EUROPEAN UNION AND UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
20th Days of Slovenian Public Administration

34. godišnja konferencija Europske grupe za javnu upravu (European Group for Public Administration – EGPA), Bergen, 5.-8. rujna 2012.

Đulabić, Vedran
, 2013.

Lokalna samouprava i lokalni izbori


Uredničke knjige, 2013.

U kojem smjeru razvijati lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskoj?

Đulabić, Vedran
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Kakvu Hrvatsku hoćemo?

Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava fondova Europske unije: izazovi i prilike za Hrvatsku

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2012.

Regionalism and Regional Policy in Croatia: Connection or Disconnection

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2012.

Prikaz knjige: Verhoest, Koen, Van Thiel Sandra, Bouckaert Geert, Laegreid Per (eds) (2012) Government Agencies: Practice and Lessons from 30 Countires

Đulabić, Vedran
, 2012.

Konferencija Democracy as Idea and Practice

Đulabić, Vedran
, 2012.

Konferencija Regional Development in South East Europe: Challenges – Opportunities – Solutions

Đulabić, Vedran
, 2012.

Regional Policy and the Various Statuses of Local Units in Croatia

Đulabić, Vedran ; Škarica, Mihovil
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search for a Better Coordination of Parallel Processes

Đulabić, Vedran ; Manojlović, Romea
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Regionalism and Regional Policy in Croatia

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
OLA Conference: Regions, Regionalization and Regionalism in Europe

Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu

Đulabić, Vedran
Doktorske disertacije, 2011.

Novine u regionalnom razvoju i regionalnoj politici

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2011.

Razvoj i modernizacija regionalne samouprave u Hrvatskoj

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2011.

Regionalismo y desarrollo regional en Croatia: conexion o desconection?

Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

EU COHESION POLICY IN NATIONAL CONTEXT: TOWARDS MULTI-LEVEL GOVERNANCE OR NOT?

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
European Administrative Space – Balkan Realities

Strengthening policy capacity for regional policy: Croatian experiences from national and subnational government

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Conference of the International Political Science Association

Decentralizacija

Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza
Autorske knjige, 2011.

Trendovi razvoja regionalne samouprave u Europi i pouke za Hrvatsku

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2010.

Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search for a Better Coordination of Parallel Processes

Đulabić, Vedran ; Manojlović, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
On the way to EU membership : Present and future challenges for candidate and potential candidate countries

The Various Statuses of Local Units in Croatia: Case of Lagging and Geographically Specific Areas

Đulabić, Vedran ; Škarica, Mihovil
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
The Various Possible Statuses of Capital Cities and Local Authorities/Les différents statuts possibles des autorités municipales/ Konsolidacija ili fragmentacija lokalnih vlasti u Europi

Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi


Uredničke knjige, 2009.

Zaštita okoliša – izazov regionalnoj politici EU

Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Izazovi zaštite okoliša – europske politike, financiranje, praksa

Novi Zakon o općem upravnom postupku

Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Tribina Instituta za javnu upravu (sekcija prvostupnika javne uprave) "Novi Zakon o općem upravnom postupku"

Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka

Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Savjetovanje „ Novi Zakon o općem upravnom postupku i modernizacija hrvatske uprave“

Novi zakon o općem upravnom posptupku kao poluga modernizacije hrvatske javne uprave

Đulabić, Vedran
Radovi u postupku objavljivanja, 2009.

Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj


Uredničke knjige, 2009.

Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2009.

Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava

Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Novi Zakon o općem upravnom postupku

Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2009.

Primjena upravnih ugovora u lokalnoj i regionalnoj samoupravi

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2009.

Novi zakon o općem upravnom postupku kao poluga modernizacije hrvatske javne uprave

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Strategija razvoja lokalne samouprave u RH - prilog raspravi

Đulabić, Vedran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Ustrojstvo i vođenje društva - Kakvu Hrvatsku hoćemo?

Zakon o općem upravnom postupku s poveznicama i kazalom


Uredničke knjige, 2009.

Pogovor: Modernizacija općeg upravnog postupka u Hrvatskoj 2009. godine

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2009.

Zakon o općem upravnom postupku, s poveznicama i kazalom

Đulabić, Vedran ; Rajko, Alen
, 2009.

Građani i javna uprava na primjeru Grada Zagreba: sudionici u demokratskom procesu ili korisnici usluga

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Moderna regionalna politika u Hrvatskoj: stanje i šanse

Đulabić, Vedran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Hrvatska država i uprava – stanje i perspektive (znanstveni skup HAZU)

Nova europska regulacija službi od općeg interesa

Đulabić, Vedran
, 2008.

Europski standardi regulacije službi od općeg interesa : (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Nova europska pravna regulacija službi od općeg interesa

Đulabić, Vedran
Poglavlja u knjigama, 2008.

Civil Service Training Systems in the Western Balkan Region(Analysis and Overview of Civil Service Training Systems in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Serbia, Macedonia, and Montenegro)

Đulabić, Vedran ; Vukojičić Tomić Tijana
, 2008.

Država i uprava : Zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana

Kregar, Josip ; Prpić, Ivan ; Koprić, Ivan ; Pavić, Željko ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Marčetić, Gordana ; Pičuljan, Zoran ; Posavec, Zvonko ; Šimonović, Ivan.
Autorske knjige, 2008.

Regionalizam i regionalna politika

Đulabić, Vedran
Autorske knjige, 2007.

Socijalne službe u konceptu službi od općeg interesa

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Europski standardi i budućnost znanstveno-stručnih časopisa - ograničenja i izazovi

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Regionalna politika Republike Hrvaške: Analiza ključnih elementov uresničevanja regionalne politike

Đulabić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Upravni aspekti regionalne politike

Đulabić, Vedran
Magistarski radovi, 2007.

Statistika, popis članaka i popis recenzenata za časopis Hrvatska javna uprava za 2007.

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Znanstveni projekt Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet

Đulabić, Vedran
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Nacrt novog Zakona o općem upravnom postupku - dinamika izrade, važnija rješenja i dvojbe

Pičuljan, Zoran ; Đulabić, Vedran ; Mahović, Robert
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
Upravno pravo - aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse

Inspekcijski nadzor u zakonodavstvu Republike Hrvatske /položaj inspekcija u sklopu izvršne vlasti/

Berlengi Feliner, Ana ; Benenfeld, Josip ; Bogdanović, Tamara ; Đerđa, Dario ; Đulabić, Vedran ; Jelić, Jadranka ; Karlovčan Đurović, Ljiljana ; Kriletić, Marija ; Koharić, Zdenka ; Kolakušić, Mislav ; Komadina, Borislav ; Kujundžić, Ivica ; Mahović, Robert ; Nađ, Vesna ; Omejec, Jasna ; Pičuljan, Zoran ; Pipunić, Sanda ; Stipić, Milan ; Škember, Ante ; Vezmar Barlek, Inga
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Upravno pravo - Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse

Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u zapadnoeuropskim zemljama

Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Vukojičić, Tijana ; Škarica, Mihovil ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u tranzicijskim zemljama

Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Vukojičić, Tijana ; Škarica, Mihovil ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Javna uprava : nastavni materijali

Pusić, Eugen ; Ivanišević, Stjepan ; Pavić, Željko ; Ramljak, Milan ; Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Ostalo, 2006.

Javna uprava - nastavni materijali

Pusić, Eugen ; Ivanišević, Stjepan ; Pavić, Željko ; Ramljak, Milan ; Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran
Autorske knjige, 2006.

Profesionalni interesi i članstva

Javna uprava i javni menadžment

Lokalna i regionalna samouprava, regionalizam

Kohezijska politika i fondovi Europske unije

Javne službe / službe od općeg interesa