VIOLENCE RESEARCH LAB:
Violence Research Lab


Croatian Violence Lab nastao je kroz projekt „Hrvatski monitor nasilja“ (engl. Croatian Violence Monitor – CroViMo) koji predstavlja prvi projekt u Jugoistočnoj Europi koji uz zajedničku suradnju teorije i prakse, kao i različitih disciplina, nastoji izaći iz postojećeg zadanog okvira nasilja determiniranog kaznenim zakonodavstvom te pokušati utvrditi autentičnu klasifikaciju nasilja.

Uz potporu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovaj projekt sufinanciran je i sredstvima iz Hrvatske zaklade za znanost.

Cilj projekta je istraživanje nasilja i proučavanje fenomenologije, etiologije i procesuiranje delikventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava (djeca, stariji, LGBTQ+, žene, manjine...).

Posljedično tome, rezultati projekta trebali bi pružiti odgovor na pitanje o definiciji nasilja, ključnim parametrima koji određuju kvalitetu i kvantitetu nasilja, mogućnostima mjerenja nasilja te potencijalno omogućiti prilagodbu i promjene postojećeg zakonodavnog okvira i relevantne sudske prakse.

U svrhu postizanja navedenog cilja, pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Anna-Marie Getoš Kalac, osnovana su 4 CroViMo laboratorija; jedan središnji laboratorij u Zagrebu, te tri regionalna laboratorija na Sveučilištu u Osijeku, Splitu i Rijeci.

Snažna angažiranost ekspertnih praktičara suradnika i predviđena uska suradnja s prepoznatim domaćim i međunarodnim znanstvenicima iz ovog područja u svim fazama CroViMo projekta jamče njegovu provedivost i primjenjivost.

Više informacija o radu projektnog tima možete pronaći ovdje.